12.28.2008

တကယ္တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ

ပခုံးႏွစ္ဖက္ၾကား

ေခါင္းေပါက္ကာမွ်လူ

ေမထုန္မွီအိပ္စား

ေပ်ာ္ပါးကာေနတဲ့လူ---

ကိုယ္အသက္ကိုမငဲ့ကြက္

တိုင္းျပည္အတြက္ေပးဆပ္ရဲတဲ့လူ---

သင္ဟာဘယ္လိုလူလဲ?

ရရစားစားေမာက္ၾကြားၾကြားနဲ ့

ေပေတေတဂ်ေလလိုက္တဲ့လူ---

ဘယ္သူေသေသငေတမာျပီးေရာ

ထင္ရာေျပာျပီး

တိုင္းျပည္ဘ႑ာထုတ္ယူခိုးသြား

ဝါးမ်ဳိစားတဲ့လူ---

လူခ်င္းတူေပမဲ့

တန္ဖိုးခ်င္းမတူတဲ့လူ---

တိုင္းျပည္ေတာ့နစ္မြန္းမခံ

ဒို ့တြန္းလွန္မယ္ဆိုျပီး

အသက္ကိုေပးဆပ္

ဘဝကိုတိုင္းျပည္အပ္

ကိုယ္က်ဳိးမဖက္တဲ့လူ

လူေတာ့လူသင္ဘယ္လိုလူလဲ?

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေသခ်ာစြာေမး

ငါဟာငါ့အတြက္တန္ဖိုးမဲ့တဲ့လူ

ငါဟာငါ့အတြက္တန္ဖိုးရိွတဲ့လူ

ငါဟာငါ့မိသားစုအတြက္တန္ဖိုးမဲ့တဲ့လူ

ငါဟာငါ့မိသားစုအတြက္တန္ဖိုးရိွတဲ့လူ

ငါဟာငါ့ျမိဳ ့ရြာအတြက္တန္ဖိုးမ့ဲတဲ့လူ

ငါဟာငါ့ျမိဳ ့ရြာအတြက္တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ

ငါဟာငါ့ႏိုင္ငံအတြက္တန္ဖိုးမဲ့တဲ့လူ

ငါဟာငါ့ႏိုင္ငံအတြက္တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ

ဒါေပမဲ့လူေတာ့လူ

ငါဟာဘယ္လိုလူလဲ

တကယ္တန္ဖိုးမဲ့တဲ့လူ

တကယ္တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ

လူေတာ့လူဘယ္လိုလူလဲ?

ရဲရဲသာေျဖ-----

မလိမ္တန္းေျဖ-----

မညာတန္းေျဖ------

ေတြေဝမေနနဲ ့----

ငါလိုခ်င္တဲ့အေျဖမူ

လေရးႏွစ္ေခ်ာင္းငင္လူ

တကယ္တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ---------


တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ကို ေပးဆပ္၊ ဘဝကို တိုင္းျပည္အပ္၊

ထက္ျမက္တဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ လူမ်ား ေပၚေပါက္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

မင္းသုည

No comments:

Post a Comment