2.13.2009

2009 စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ၏ ၆၁ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

လာမည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ျမန္မာျပည္၏ ၆၂ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႕ အခါသမယ ျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႕က အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မ ေဒသအားလံုး တေပါင္းတည္း လြတ္လပ္ေရးကို ရယူၾကရန္ စည္းလံုးညီညြတ္သည့္ သေဘာထားကို ျပခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခခံေပၚတြင္မူတည္၍ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တေပါင္းတစည္းတည္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ ေပသည္။သို႕ရာတြင္ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုး သူ႔ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ရရွိရန္ မနားမေန ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ အမိ်ဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္မ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရသည္ကိုပင္ ျမင္မသြား ခဲ့ရရွာေပ။ ထို႕အတူ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ (၈)ဦးတို႔သည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အတူ လုပ္ႀကံခံခဲ့ ၾကရ ေပသည္။

ယေန႕လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးသည္မွာ ၆၁ ႏွစ္ၾကာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တမ်ိဳးသားလံုးမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ အရသာကို ခံစားေနရျခင္း မရွိေသးေပ။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရၿပီး ၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစက ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ေန႕၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို မတရာသိမ္းပိုက္၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ထူေထာင္ခဲ့သျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား ခဲ့ရေပသည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္၌ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး တပါတီစနစ္ကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီး ႏိႈင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔၌ စစ္တပ္မွ ေနာက္တႀကိမ္ စစ္အာဏာ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပန္သည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္မွစ၍ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ န ဝ တ ၊ န အ ဖ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဖ်က္ဆီးတိုက္စား ခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို အၿငိဳးႀကီးစြာျဖင့္ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီး ေနခဲ့ရာ တိုင္ရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘဝမ်ားသည္ အလြန္ပင္စိုးရိမ္ဖြယ္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခါသမယတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘဝအေျခအေန မ်ားကို အထူးအေလးထားရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျပည္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ျပန္လည္ရရွိရန္ မျဖစ္မေနႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ညီညြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္ အေရးႀကီး ေနေပသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား အင္အားမ်ားႏွင့္ အတူ စုစည္းညီီညြတ္စြာျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးတိုင္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရး ၊ တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး ဆိုသည့္ အႏွစ္သာရမ်ားကို အတူတကြခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ စည္းလံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ အတူတကြ တိုက္ပဲြ ဝင္ၾကပါရန္ လူထုလူတန္းစားအားလုံးသုိ႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။


၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ

2009 Collective Action committee(Burma)

No comments:

Post a Comment