1.28.2009

၂၀၀၉ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ လူထုအုံႂကြမႈ (သံုးသပ္ခ်က္)

a
မင္းႏုိင္သူ/ ၂၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉

၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အာရွႏုိင္ငံမ်ား၌ စီးပြားေရးကုိ အေျခခံေသာ လူမႈအုံႂကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္တရပ္ရွိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သတိေပးသူမွာ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ အာရွ- ပစိဖိတ္ ေဒသ ဆုိင္ရာ ဗဟုိ႐ုံးအႀကီးအကဲ Ajay Chhibber ျဖစ္သည္။ ၎က အေျခခံဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရး ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈစံႏႈန္းမ်ား အေပၚမႈတည္၍ “အာရွႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း” ဟူေသာ အထူးျပဳခ်က္ကုိ သုံးႏႈန္း သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ဟန္ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သတိေပးဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္ေနသည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာကုိ သုံးသပ္ ၾကည့္ဖုိ႔လုိလာသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထက္ သိသာစြာ က်ဆင္းလိမ့္မည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္ (Burma Fund) ဘားမားဖန္းမွ ဦးစိန္ေဌးတို႔ႏွစ္ဦးက တူညီစြာမွန္းဆသည္။

ကမာၻ႔စီးပြားေရးက်ဆင္းလာခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ရင္ဆုိင္ ရမည့္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းထက္ ျမန္မာက ပုိမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ႏွစ္စပုိင္းတြင္ နာဂစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ားမွ အေျခခံသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ျခင္း၊ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ အဓိကပုိ႔ကုန္တမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ပဲေစ်းကြက္ပ်က္ ျပားသြား ျခင္းႏွင့္ စစ္အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈ မ်ားျပားေနျခင္းတုိ႔သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ပုိေနေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပၾကသည္။

“စီးပြားေရးခန္႔မွန္းတဲ့အခါ ၿပီးခဲ့တဲ့ တႏွစ္ေလာက္ကုိပဲၾကည့္ၿပီးေတာ့ ခန္႔မွန္းလုိ႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့။ အရင္က ဟာေတြကိုလည္း ၾကည့္ဖုိ႔လုိတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း recently ေပါ့။ တႏွစ္ေလာက္ကဟာကေတာ့ တုိက္႐ုိက္ ထိခုိက္တာ (directly impact) ျဖစ္တာေပါ့။ ဒီလုိပဲ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဟာ တႏွစ္အတြင္း သိသာမႈ မရွိခဲ့ဘူး ဆုိရင္လည္း ေနာက္ႏွစ္ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာက်မွ သြားၿပီးထိခုိက္တာမ်ဳိးလည္းရွိတယ္။ ခ်က္ခ်င္း ထိခုိက္တာ မ်ဳိးလည္းရွိတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာအေရးခင္းမ်ဳိးကေတာ့ တုိက္႐ုိက္ အက်ဳိး သက္ေရာက္သြားတာလို႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္” ဟု ဦးစိန္ေဌးက ဆုိသည္။

အကယ္စင္စစ္လည္း ကမာၻ႔စီးပြားေရး မက်ဆင္းမီကပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ က်ဆင္းေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရ၏ ည့ံံဖ်င္းေသာကုိင္တြယ္မႈေၾကာင့္ ယုိင္နဲ႔ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ ေမ (၂) ရက္ နာဂစ္က အ႐ႈိက္ထုိးလုိက္ျပန္သည္။ စပါးစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ (၄၀) ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ငါးလုပ္ငန္း၊ ဆားလုပ္ငန္း မ်ားလည္း နာလန္မထူႏုိင္။ ထုိ႔ထက္ပုိဆုိးသည္မွာ ေဒသခံလူထု ႏွစ္သိန္းနီးပါး အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္သားအင္အားဆုံး႐ႈံးမႈသည္ အဆုိး၀ါးဆုံး ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္သည္။

ေသဆုံးသူစာရင္းကုိ နအဖက အတိအက်ထုတ္ျပန္မေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈစာရင္းကုိမူ သုံးပတ္ အတြင္း အရအမိေကာက္ကာ ကန္ေဒၚလာ (၁၁) ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ကမာၻကိုေျပာသည္။ ေမ (၂) ရက္က ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ မုန္တုိ္င္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈတန္ဖုိးကုိ ေမ (၂၅) ရက္တြင္ စာရင္းအတိအက်ျဖင့္ တင္ျပ လာႏိုင္စြမ္းေသာ နအဖ၏ စာရင္းမ်ားကုိ ကမာၻကမယုံ။ သုိ႔ႏွင့္ အာဆီယံက ၾကား၀င္တြက္ခ်က္ေပးရာ ေလးပုံ တပုံေလ်ာ့ပါးသြားၿပီး (၄) ဘီလီယံဟု အေျဖထြက္လာသည္။

နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးစအခ်ိန္ကလည္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ မစဥ္းစားဘဲ ေမ (၅) ရက္တြင္ ဘ႑ာေရး ဒု-၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႉးႀကီးလွသိန္းေဆြက ဒုကၡသည္ျပ ေဒၚလာရၿပီ အထင္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ သြားကာ လက္ျဖန္႔သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က မေပး။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မ႐ုိးေျဖာင့္မႈမ်ားရွိရသည့္အထဲ နာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီသူမ်ားအား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔အကူအညီေပးေရးမ်ား တြန္႔ဆုတ္ကုန္သည္။ နအဖ၏ မုိက္မဲမႈေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုသည္ ကမာၻ႔အကူအညီမ်ားကုိ လုိသေလာက္မရခဲ့။

တဖက္တြင္လည္း စက္တင္ဘာအေရးအခင္းကုိ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ က်ဆင္းလာေနေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ နာဂစ္အၿပီးတြင္ အေျခအေနပုိုိဆုိးလာသည္။ မီးခုိးမဲ့စက္႐ုံပုိင္ရွင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ ၎တုိ႔အိမ္တြင္ မီးခုိးမဲ့ေတာ့မည့္ သေဘာရွိလာသည္။ ဗီဇာစနစ္ေျပာင္းလဲေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆုိလာၾကသည္။ နအဖကေတာ့ ယခုအခ်ိန္အထိ တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္။

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ရွိသမွ်သယံဇာတ ထုတ္ေရာင္းရန္သာ ႀကံဆေနေသာ နအဖက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားျပန္သည္။ ရလဒ္ကား ျပည္တြင္းေရထြက္ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းကုန္ျခင္းျဖစ္သည္။

တဖန္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဲႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိကပုိ႔ကုန္တခုျဖစ္သည့္ ပဲေစ်းကြက္ပ်က္သြားျပန္သည္။ ဤတြင္ နအဖက ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္ ေရာင္း၀ယ္မည္ဆုိကာ ပဲေစ်းကြက္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တာစူလာျပန္၏။ တႏုိင္ငံလုံးရွိ ကုန္စည္ဒုိင္ အမႈေဆာင္မ်ားအား ကုမၸဏီမ်ား စုဖြဲ႔ခုိင္းေနသည္။ နယ္ခံကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ နအဖလက္ေ၀ခံကုမၸဏီမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ဟု စီးပြားကူးသန္းဒု-၀န္ႀကီးက နယ္လွည့္ ဆြယ္တရားေဟာေန၏။ နယ္ခံ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားက လုိလားမႈမရွိ။ နအဖႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ရန္ကုန္ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း မယုံ ၾကည္ၾက။ အဆုံးသတ္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ရလဒ္ေပၚထြက္လာမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရဦးမည္။

နအဖ၏ တပြဲတုိးေျဖရွင္းနည္းမ်ားကား ထုိမွ်ႏွင့္ရပ္မသြား။ နာဂစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရျခင္း၊ စပါးေစ်း အလြန္အမင္း က်ဆင္း ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သြင္းအားစုမ်ား ျဖည့္တင္းရန္ပင္ အခက္အခဲရွိေနေသာ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမ မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ စီးပြားဖက္ကုမၸဏီမ်ားအား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေစသည္။ အမည္ကုိကား လွလွေလး ေပးထား ပါ၏။ အက်ဳိးတူ လယ္ယာစီးပြား။ ထုိအက်ဳိးတူ လယ္ယာစီးပြားဆုိသည္ကုိ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္း တြင္ပါ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ဟု နအဖက ေလသံပစ္ထားသည္။

“အဲလုိေတြက လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွာထင္တယ္။ ေရနက္ကြင္း စုိက္ကြင္းဆုိၿပီး ေဒသခံေတြဆီက ေျမေတြသိမ္းၿပီး သူတုိ႔ကုမၸဏီေတြကုိ ခ်ေပးတာမ်ဳိးေတြရွိခဲ့တယ္။ မေကြးတုိင္းမွာလည္း စီမံကိန္း ၀ါစုိက္ဖုိ႔ဆုိၿပီး ယာေျမေတြသိမ္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြကုိ ခ်ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ မဆလ လက္ထက္တုန္းကလည္း သမ၀ါယမ လယ္ယာေတြဆုိၿပီး ရွိခဲ့ဖူးတာပါပဲ။ အခုလည္း အဲဒီပုံစံေတြအတုိင္း နအဖက လုိက္လုပ္ေနတာပါပဲ။ အဲဒါေတြက ေဒသခံလူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိႏုိင္ဘူး။ ကုမၸဏီေတြပဲ အက်ဳိးရွိမယ္။ သူတုိ႔က ထြက္လာတဲ့အသီးအႏွံကုိ ျပည္ပတင္ပုိ႔ခြင့္ရေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေငြ (export earning) ေတြ ရမယ္။ မူလလုပ္ခဲ့တဲ့ လယ္သမားေတြကေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ အလုပ္သမားသြားျဖစ္ေရာ။ လယ္ပုိင္ကေန လယ္ယာလုပ္သားျဖစ္သြားတာ။ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားေတြကေတာ့ ဘ၀ပ်က္သြားေတာ့တာေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒထဲမွာ ပုဂၢလိက ပုိင္ျပဳေရးဆုိတာပါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ သမ၀ါယမျပဳေနတာပဲ။ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳတယ္ဆုိရင္ တဦး ခ်င္းစီ၊ တက႑စီကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေပးရမွာ”ဟု ဦးစိန္ေဌးက သုံးသပ္ျပသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး က႑တြင္ ေဒသခံမ်ား မလုပ္တတ္ဟုဆုိကာ ၎တုိ႔၏ စီးပြားဖက္ကုမၸဏီမ်ားထံ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ထုိးထည့္ေပးေနေသာ နအဖအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ အစုိးရအသုံးစရိတ္ကုိ ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္းမဟန္။ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈက (၅) ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္မွာ ႏွစ္စဥ္ရွိေနသည္။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ (၇၀၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း(၃၈/၂၀၀၈) တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၀န္ခံခဲ့သည္။

“(၇) ရာခုိင္ႏႈန္း (၈) ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိတာ ႏွစ္စဥ္လုိျဖစ္ေနတာ မဆန္းေတာ့ပါဘူး။ ဒီႏွစ္မွာ ပုိေတာင္သုံးရဦးမယ္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရးက်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ ပုဂၢလိက က႑ကသုံးစြဲမႈေတြ ေလ်ာ့လာမွာျဖစ္လုိ႔ ေငြက်ဳံ႕မႈ (deflaction) မျဖစ္ေအာင္ အစုိးရက ပုိသုံးေပးရမယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) က ဆုိသည္။

ဦးစိန္ေဌးက “တုိင္းျပည္တုိးတက္ဖုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ပုိသုံးသင့္တဲ့အခါ သုံးၾကရပါတယ္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာခ်ိန္မွာ အစုိးရက ပုိသုံးေပးရတယ္ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ သီအုိရီအရမွန္ပါတယ္။ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာက ပုိသုံးခဲ့တာမ်ားေနၿပီဗ်။ ၈၈ ကေန ၂၀၀၈ ဆုိရင္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ရွိေနၿပီ။ ဘာမွအက်ဳိးမရွိဘူး။ အဲဒီမွာ ပုိသုံးတာ မသုံးတာထက္ သုံးတဲ့ဧရိယာေတြၾကည့္ရမွာ။ ေယာင္ျပတည္ေဆာက္မႈေတြ လုပ္ေနတာမ်ဳိးက ဘာမွ အက်ဳိးမရွိဘူး။ မလုိအပ္ေသးဘဲနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ တကယ္မလုပ္ႏုိင္ေသးဘဲနဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်င္လုိ႔ လမ္းေဖာက္လုိ႔၊ တံတား ေဆာက္လုိ႔ စပါးထြက္ႏႈန္းတုိးလာမလား။ ဘတ္ဂ်တ္သုံးစြဲတဲ့အခါ ဘယ္က႑သည္ ႏုိ္င္ငံအတြက္ အဆီအႏွစ္ ျဖစ္ေစသလဲ။ ဒါကုိၾကည့္ရမယ္။ အခုဟာက စစ္တပ္အတြက္ အမ်ားႀကီးသုံးေနတယ္။ မလုိအပ္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္ေနတာ အခုထိမၿပီးေသးဘူး။ အမ်ားျပည္သူအလုုပ္လုပ္တဲ့ က႑ေတြမွာ ပံ့ပုိးတာမရွိဘူး။ ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံမွာ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈဟာ (၂) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ (၃) ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသင့္တာပါ” ဟု ေျပာသည္။

နအဖ၏ စာရင္းမ်ားကား မွန္ကန္ေလ့မရွိဟု ကမာၻကလက္ခံထားၾကသည္။ ယခုဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈသည္လည္း ယခုထက္ပုိစရာသာရွိသည္။ ႀက့ံဖြံ႕လုိ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ဆုိသည္ႀကီးကုိလည္း နအဖက ေထာက္ပံ့ ေနရသျဖင့္ ေလ်ာ့စရာအေၾကာင္းမရွိ။ ႀကံ့ဖြံံ႕ပံံ့ပုိးေငြမ်ား မည္သည့္၀န္ႀကီးဌာန၏ အသုံးစာရင္းမွ သြားသနည္း။

မိမိတုိ႔ အစုိးရအသုံးစရိတ္ကုိပင္ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ နအဖအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး က႑တြင္လည္း ၎တုိ႔အား ေနာက္ခံျပဳေပးေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား လက္သုိ႔သာ ၀ကြက္အပ္စီမံေစသည္မွာ တကယ္ေတာ့မဆန္း။

ဆန္းသည္မွာ Ajay Chhibber ၏ စီးပြားေရးကုိ အေျခခံေသာ လူမႈေရးအုံႂကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးမႈမွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္စမွာပင္ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္ရပ္မွာ နအဖလက္ေ၀ခံကုမၸဏီမ်ားႀကီးစုိးရာ ေရနံေမွာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မေကြးတုိင္းမႉး၏ အစ္မပုိင္ကုမၸဏီက ေႏွာပင္ေရနံေမွာ္တြင္ ေဒသခံတြင္းပုိင္မ်ားထံမွ ေရနံစိမ္းကုိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ၀ယ္ယူ လိုသည္။ တန္ရာတန္ေၾကးမေပး။ ျပင္ပေရနံပြဲစားမ်ားက တေပပါ (၅) ေသာင္းေက်ာ္ ေပးေနခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီက (၃) ေသာင္း၀န္းက်င္သာေပးသည္။ သူတုိ႔မွလြဲ၍ အျခားေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရဟု အစည္းအေ၀း ေခၚေျပာေသာ ေန႔မွာပင္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာတက္သည္။ စစ္တပ္က ေဒသခံလူထုကုိသာ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျပသည္။

အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္စရာအေၾကာင္းမ်ားလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ နအဖ၏ စီးပြားေရးမႏုိင္နင္းမႈႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ လက္ေ၀ခံကုမၸဏီမ်ားကုိသာ အလုံးစုံေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးထားသျဖင့္ လူထုစီးပြားက်ဆင္းလာေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment