12.18.2008

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရး အပိုင္း(၄)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ က်န္ရစ္သူဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္သည္ မိမိအတြက္သာမက တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ပါ ေၾကကြဲဖြယ္ရာဤ အျဖစ္ဆိုးႀကီးေနာက္ပိုင္း၌ သူမဘဝကို ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ရပါေတာ့သည္။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန၊ ထို႕ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနတို႕၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာ၀န္္ထမ္းေဆာင္၏။ မအားမလပ္ အလုပ္ တာ၀န္္မ်ားအထဲ နစ္ျမဳပ္ေနစဥ္ပင္ ကံၾကမၼာ၏ဒဏ္ကို ေနာက္တဖန္ခံရျပန္၏။ ဒုတိယသားျဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းလင္းခမ်ာ ရန္ကုန္ေနအိမ္အတြင္းရွိ ေရကန္ေဘာင္ရိုးေပၚ ကစားေနစဥ္ လိမ့္က်ကာ ေရနစ္ေသဆံုးသြားရွာသည္။ ေအာင္ဆန္းလင္းသည္ “စု” အထူးခ်စ္ျမတ္ႏိုး အားကိုးေသာအကို ျဖစ္၍ “စု” အဖို႕ထိုအ ျဖစ္ဆိုးႀကီးေၾကာင့္ စိတ္တုန္လႈပ္ထိခိုက္ခဲ့ရမႈသည္ အေတာ္ႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိႏိုင္ခဲ့ပါ။ “စု” သည္ သူမ၏ အကိုကို မည္သည့္အခါမွ် မေမ့ႏိုင္သကဲ့သို႕သူမ၏ဖခင္ကိုလည္း မည္သည့္အခါမွ် မေမ့ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဖခင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း၊ စာေပအေရးအသား၊တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား ေဆာ္ဩခ်က္မ်ားႏွင့္ ၃၂ ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အံ့ဩဖြယ္ရာစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းမွာ “စု” အတြက္ အဆက္မျပတ္ ႏိုင္ေသာ စြဲလမ္းခ်က္တရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚခင္ၾကည္သည္ သားသမီးမ်ားအား ငယ္စဥ္ကပင္ သူတို႕၏ ဖခင္ေပးခဲ့ေသာ အေမြအႏွစ္ကို အၿမဲသတိရေနေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ရဲေဘာ္ရဲဖက္မ်ားႏွင့္ သူထူေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္မွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိသားစုအေပၚ ထားရွိေသာ သံေယာဇဥ္မွာ ပ်က္ကြက္သြားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ “စု” က တပ္မေတာ္သားမ်ားလက္ေပၚ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ သည္ဟု ပကတိရွိရင္းအတိုင္း ေျပာႏိုင္ပါသည္။ အရည္အခ်င္းႂကြယ္ဝ၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျပား၊ ရာထူးရာခံျမင့္မားေသာ ျမန္မာ လူႀကီးလူေကာင္းအမ်ားအျပား ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္စြာဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း သားသမီးမ်ားအေပၚ ဩဇာသက္ ေရာက္မႈရွိခဲ့၏။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္းတဦးအျဖစ္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ တာ၀န္္ထမ္းရြက္ခဲ့ေသာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္သိန္းဆိုလွ်င္ တသက္တာ ရင္းႏွီးခင္မင္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းတဦးျဖစ္ပါသည္။ ရိုေသေလးစားမႈ၊ ၾကည္ၫိဳမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ စေသာအရွိန္အဝါ မ်ားက သူႏွင့္သူမ၏ မိသားစုတို႕အေပၚ လႊမ္းခံထားပါသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားအား ျမန္မာ့လူမႈေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သီလ၏ တန္ဖိုးကိုအေလးထားၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာတရားကို ယံုၾကည္္ကိုင္ရိႈင္းရန္ သြန္သင္ဆံုးမခဲ့၏။ က်မ၏ အျမင္အရ ဝတ္စား၊ သြားလာ၊ ေနထိုင္မႈအရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူအမ်ားျမင္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အိမ္တြင္းအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ “စု” သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ စံတင္ေလာက္ပါသည္။ ဥပမာတခု ေပးရမည္ဆိုလွ်င္ မိမိထက္ တႏွစ္၊ တရက္၊ တမနက္ႀကီးသူမွန္သမွ်ကို ကိုယ္အမူအယာ၊ ႏႈတ္အမူအယာအရ ရိုေသေလးစားသမႈျပဳျခင္းျဖစ္ေသာ လူႀကီးမ်ားေရွ႕မွ ျဖတ္သန္းသြားေသာအခါ ခါးၫႊတ္ျခင္း၊ လူႀကီးမ်ားထံပါးတြင္ က်ံဳ႕က်ံဳ႕ယံု႕ယံု႕ေနထိုင္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းေလးစားေသာ အသံေန အသံထားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သံုးျခင္း၊ စသည္တို႕မွာ “စု” အတြက္ အရိုးစြဲေနေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို ့ ထင္ရွားလွေသာ ျမန္မာဆန္မႈတို႕ေၾကာင့္ “စု” ကိုျမန္မာမ်ားက ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ေသာ္လည္း “စု” ၏ ျမန္မာပီသမႈမွာ ေမွးမွိန္ယိမ္းယိုင္သြားသည္ဟူ၍ မရွိခဲ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူထုႀကီးအား စြဲေဆာင္၍ ၎တို ့၏ အတက္ႂကြဆံုး၊ အူလိႈက္သည္းလိႈက္ ေထာက္ခံမႈကို “စု” ရယူႏိုင္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း တခ်က္မွာ သူမ၏ ျမန္မာပီသမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ဦးႏုအစိုးရသည္ ေဒၚခင္ၾကည္အား အိႏၵိယႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႕အပ္လိုက္ပါသည္။ ထိုရာထူးေနရာတြင္ ၁၉၆၂ ခု ဦးေနဝင္းက စစ္အာဏာသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ပင္ ေဒၚခင္ၾကည္ ဆက္လက္တာ၀န္္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ သူမအားရိုေသေလးစားမႈအတိုင္းအတာမည္မွ် ႀကီးမားေၾကာင္းကိုျပသပါသည္။ အလုပ္သက္တမ္းၿပီးဆံုး၍ အၿငိမ္းစားယူေသာအခါ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ရွိ မိမိအိမ္၌ ျပန္လည္ေနထိုင္ပါသည္။ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ တေလ်ာက္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေလာကမွ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပား ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ယခု “စု” လည္းထို အင္းလ်ားကန္ ေနအိမ္တြင္ပင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘဝႏွင့္ အထိန္းသိမ္းခံ ေနရပါသည္။

နယူးေဒလီၿမို ့သို ့ မိခင္ႏွင့္အတူ ေရာက္လာစဥ္က “စု” သည္ က်စ္ဆံၿမီး တုတ္တုတ္ရွည္ရွည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလး ျဖစ္ပါသည္။ ေယရႈႏွင့္ေမရီ ကြန္ဘင့္ေက်ာင္း (Convent of Jesus and Mary)ႏွင့္ ေလဒီရွယ္ရီရမ္ေကာလိပ္ (Lady Shri Ram College) တို ့၌ ဆက္လက္ပညာသင္ပါသည္။ သူမ၏ အိႏၵိယမိတ္ေဆြအသိုင္းအဝိုင္းမွာ က်ယ္ျပန္္႕ လာပါသည္။ မဟတၲမဂႏၵီႏွင့္ ဂ်ဝါဟာလာေနရူးတို႕၏ တိုင္းျပည္ကို စူးစမ္းေလ့လာ နားလည္ႏိုင္ရန္ “စု” အဖို႕အခြင့္ေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ “စု” ၏ ဖခင္လည္း ဤတိုင္းျပည္ကို ေရာက္ဖူးၿပီးေနရူးႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးကာ ရင္းႏွီးခင္မင္ေသာ နားလည္မႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။ “စု” ၏ မိခင္သံအမတ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္းခံရခ်ိန္တြင္ ေနရူးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

“စု” ဗဟုသုတ အေတြ႕အႀကံဳ က်ယ္ျပန္္႕ေစရန္ သူမ၏မိခင္ စီစဥ္ေပးေသာ ကိစၥမ်ားအနက္ ဂ်ပန္ပန္းအလွျပင္နည္း၊ အႏုပညာ သင္ျခင္းႏွင့္ ျမင္းစီးသင္ျခင္းတို႕ ပါဝင္ပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သမၼတႀကီး၏ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕ ေလ့က်င့္ရာ ျမင္းစီးကြင္း၌ အိႏၵိယအရာရွိႀကီးမ်ား၏ သားသမီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သံအမတ္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ပန္ဒစ္ေနရူး၏ ေျမး၊ အင္ဒီရာဂႏၵီ၏ သား ျဖစ္သူ ဆန္ေဂ်းတို ့ႏွင့္ “စု” ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိပါသည္။ နံပါတ္ ၂၄ အကၠဘာလမ္း (24 Akbar Road) ရွိ ေနအိမ္တြင္ စႏၵယား ဆက္သင္ရပါသည္။ ထိုသံအမတ္ေနအိမ္သည္ ႀကီးမား၍ အလြန္ခန္႕ညားတင့္တယ္ေသာ ပန္းဥယ်ဥ္ပ်ိဳးထားသည့္ (24 Akbar Road) ၿခံဝင္းက်ယ္ႀကီးအတြင္း တည္ရွိပါသည္။ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အိႏၵိယအရာရွိႀကီးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အိမ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီးအစိုးရက ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ကကဲ့သို႕ပင္ လွပေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္ကို အထူးေလးစား ေသာအားျဖင့္ထိုေနအိမ္ကို ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“စု” အထူးႏွစ္သက္မက္ေမာေသာ ဝါသနာမွာ စာဖတ္ျခင္းပင္။ သူမ၏ စာအုပ္စာေပျမတ္ႏိုးမႈကို အားေပးခဲ့ေသာ ဦးအုန္းကို “စု” အစဥ္ ခ်စ္ခင္ေက်းဇူးတင္စြာ သတိရေလ့ရွိပါသည္။ သတင္းစာဆရာတဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးအုန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အကြ်မ္းဝင္ခဲ့သူတဦးျဖစ္ၿပီးစစ္ၿပီးေခတ္၌ လန္ဒန္တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တာ၀န္္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ ေနာင္တြင္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္သို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးအ ျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္းခံရပါသည္။ သူသည္ “စု” အား ဖတ္သင့္ပန္ဒစ္ေနရူးႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္

ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ “စု” ေဒလီၿမိဳ႕တြင္

ဖတ္ထိုက္သည့္ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ စာရွင္းရွည္ႀကီးမ်ား ေပးသူမ်ားအနက္ တဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ “စု” ၏ အသိ ပညာ အေတြးအေခၚပိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပို၍သတိျပဳမိၿပီး စိတ္ဝင္စားခဲ့သူမွာ အလြန္နာမည္္ႀကီးခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အိုးေဝမဂၢဇင္း၏ တခ်ိန္က အယ္ဒီတာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး “စု” ၏ ဖခင္ႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္တြင္ရွိခဲ့ေသာ ဦးညိဳျမပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးညိဳျမ ကို စာနယ္ဇင္းသမားတဦးႏွင့္ အလြန္နာမည္္ရေသာ စာအုပ္မ်ားစြာကို ေရးသားသည့္ စာေရးဆရာ တဦးအျဖစ္ လူသိမ်ားလာပါသည္။ သူက တျခားသူမ်ားထက္ပင္ပိုၿပီး “စု” ဖတ္ရန္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာစာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဦးၫိွဳျမ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ အလြန္အဖိုးတန္သည့္ ဟားဗက္ဂႏၲဝင္ စာအုပ္တြဲ တစံုလံုး (Harvard Classics) ကို အလြန္တန္ဖိုးထားၿပီး မၾကာခဏ ဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း “စု” က ယခုထိ သတိရေနပါသည္။ ဤစာအုပ္မ်ားက “စု” ကို စာေပေလာကတံခါး ဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ “စု” ၏ စာဖတ္ဝါသနာမွာ အိႏၵိယမေရာက္မီကပင္ အျမစ္တြယ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

နယူးေဒလီၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးအစြန္အဖ်ားရွိ ေမေရာ္လီ (Mehrauli) ရပ္ကြက္တြင္ ဂရုတစိုက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၍ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္ အာေသာကဝိဟာရအမည္တြင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဌာနတခုရွိပါသည္။ ထိုဌာန ျပန္လည္ရွင္ သန္လာႏိုင္ေစရန္ ေဒလီရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အထူးသျဖင့္ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္မ်ား၏ အကူအညီကို ေဒၚခင္ၾကည္ ရယူခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေဒလီရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအျခားေဒသမ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္အခ်ိဳ႕အတြက္ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာၿပီျဖစ္ေသာ အာေသာကဝိဟာရသည္ ႏွစ္စဥ္က်ေရာက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာပြဲေတာ္ႀကီး မ်ား က်င္းပရာ၊ ဘုရားဝတ္ျပဳရာ ကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာစီးျဖန္းရာဌာန ျဖစ္လာပါသည္။

အမ်ိဳးသားေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ အခမ္းအနားႀကီးငယ္အမ်ားအျပားတို႕တြင္ “စု” ပါဝင္ကူညီ ခဲ့၏။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား မွန္မွန္ပင့္ဖိတ္ ဆြမ္းကပ္ တရားနာေလ့ရွိ၏။ “စု” ၏ အကိုလည္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း အဂၤလန္မွ ေရာက္လာေသာအခါ ဤကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အေမႏွင့္သမီးကို ျမန္မာမ်ား ခ်စ္ခင္ေလးစားသည့္အတိုင္း ေဒၚခင္ၾကည္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သံတမန္ မ်ားႏွင့္ ပန္ဒစ္ေနရူးမွအစခ်ီ၍ အိႏၵိယအစိုးရအဖြဲ ့ဝင္အေပါင္းတို႕ကလည္း ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကပါသည္။ အိႏၵိယတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ “စု” အတြက္ အင္မတန္ အေရးပါစိတ္အားထက္သန္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုတိုင္ သူမ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိေသာေမတၲာႏွင့္ သံေယာဇဥ္တို႕မွာ ခိုင္မာလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ေဒလီရွိ ၿဗိတိသွ်မဟာမင္းႀကီးမွာ ဆာေပါလ္ဂိုးဘုသ္(Sir Paul Gore-Booth) ေနာင္အခါ ေလာဒ္ဂိုးဘုသ္၊ (Lord Gore-Booth) ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံအမတ္အျဖစ္ တာ၀န္္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က သူႏွင့္သူ၏ ဇနီး ပက္ႀတီရွာ (Patricia) တို ့သည္ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္

ေကာင္းစြာသိကြ်မ္းခဲ့၏။ ထိုခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမွာ အိႏၵိယ၌ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရွင္သန္လာပါသည္။ သိုံႏွင့္ “စု” ေအာက္စဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္သို ့ ပညာသင္ရန္ သြားေသာအခါ ေပါလ္ႏွင့္ ပက္ႀတီရွာတို ့က မိဘကိုယ္စား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္္ယူခဲ့၏။ “စု” သည္ သူတို႕၏ မိသားစုဝင္တဦးကဲ့သို႕၊ သူတို႕သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္သမီးႏွစ္ေယာက္တို႕၏ ညီအမရင္းခ်ာတဦးကဲ့သို႕ ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုမိသားစုအိမ္တြင္ပင္ ၎တို႕၏မိတ္ေဆြမ်ားအျပင္၎တို႕ ဖိတ္ၾကားဧည့္ခံေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို “စု” သိကြ်မ္းခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အသြင္အျပင္၊ အမူအက်င့္၊ အေျပာအဆိုႏွင့္ ထူးျခားေသာ

ဓေလ့စရိုက္ကေလးမ်ားကို “စု” စိတ္ဝင္စားစြာ ေလ့လာခဲ့၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ သူမ ဝင္ရေတာ့လုဆဲျဖစ္သည့္ က်ယ္ဝန္းလွေသာ ကမၻာေလာကမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ မဟုတ္ပါလား။

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း “စု” သည္ မိခင္ရွိရာ နယူးေဒလီသို႕ျပန္ေလ့ရွိ၏။ သို႕ေသာ္ တႏွစ္တြင္ က်မႏွင့္ အဲလ္ဂ်ီး ယားစၿမိဳ ့ (Algiers) တြင္ လာေနပါသည္။ က်မသည္ နယူးေဒလီ ကုလသမဂၢျပန္ၾကားေရးဌာနမွ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ (Algeria) ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ကာ အလားတူဌာနတခုဖြင့္ရန္ တာ၀န္္ေပးျခင္း ခံရပါသည္။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ားလ္ဒီဂိုးလ္ (Charles de Gaulle) အစိုးရႏွင့္ ေအဗီယန္စာခ်ဳပ္ (Treaty of Evian) ကို လက္မွတ္ထိုးၿပီး လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္မွာ မၾကာေသးပါ။ ျပင္သစ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာရုန္းကန္မႈေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းနာလန္ ထူဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အယ္လ္ဂ်ီးယားစၿမိဳ႕တြင္ ေနရာထိုင္ခင္း အလြန္ရွားပါးေနျခင္း၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ ရပ္ကြက္ေဒသမ်ား ေပါမ်ားေနျခင္း၊ အေျခအေနေကာင္းမြန္ေသာ ဟိုတယ္မ်ားနည္းပါးေနျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လြန္စြာမွ ကန္႕သတ္ထားျခင္းတို႕မွာ အံ့ဩဖြယ္ရာမဟုတ္ပါ။ ဖြင့္လွစ္စရံံုးမ်ား၊ ကုလသမဂၢရံုးမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာဆဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမက အဲလ္ဂ်ီးရီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ားကပါ အိမ္ေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားရရွိရန္ သဲသဲမဲမဲ လံုးပမ္းရွာေဖြေနရပါသည္။ အဲလ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ၾကာျမင့္စြာအေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာျပင္သစ္လူမ်ိဳး ေျမာက္ျမားစြာမွာ ဤတိုင္းျပည္ မွ ထြက္ခြာသြားၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားလူသစ္မ်ားမွာ ဝင္လာမစဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ စစ္မႈထမ္းမည့္အစား၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕တြင္ ဝင္ေရာက္တာ၀န္္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာျပင္သစ္အမ်ိဳးသားလူငယ္မ်ား၊ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရး စီမံကိန္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလည္အပတ္သက္သက္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

စု ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ဟြာရီဘူမီဒီယန္ (Houari Boumedienne) က အာမက္ဘင္ဘဲလား(Ahmed Ben Bella) အား

စုႏွင့္ ေဒၚသန္းေအးအယ္လ္ဂ်ီးရီးယားေရာက္ရွိေနစဥ္


စံနမူနာထားေလာက္ေအာင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈကင္းမဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းပြဲျပဳလုပ္ကာ ျဖဳတ္ခ်အၿပီး ရက္အနည္းငယ္ အတြင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖိတ္ၾကားခံရေသာ ဧည့္ခံပြဲမ်ားစြာသို႕ သြားရမည္ထက္ “စု” က အဲလ္ဂ်ီးရီးယန္း လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ၎တို႕ တိုင္းျပည္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကို ေလ့လာရန္ ပိုမို၍ စိတ္ထက္သန္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment