1.22.2009

စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈကုိ စစ္အစိုးရ ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရသလဲ

ေခတ္ျပိဳင္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္
၂၀ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၀၉

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အာဏာကုိ Road Map ခုႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္္ကုိင္စြဲသြား ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္၏။ တဘက္ကလည္း အေမရိကန္စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ထားမႈ ဖြင့္ေပးေအာင္ ႏုိင္ငံတကာကုိလည္း အခြင့္ရတုိင္း ေျပာ၏။ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ကတဆင့္ ေျပာသည့္ပုံစံမ်ိဳးလည္း လုပ္၏။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ အေရွ႕ တီေမာ သမၼတ ဟုိေဆး ရာေမာ့စ္ ေဟာ္တားလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကုိပင္ စစ္အစိုးရက ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အေမရိကန္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာခုိင္းရသည့္အျဖစ္ ေရာက္၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိလည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသေယာင္ ဆက္တုိက္စြပ္စြဲ အက်ပ္ကုိင္၏။ စစ္အစိုးရသတင္းစာ ေဆာင္းပါးေတြကလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ဖြင့္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ၏။ ထုိသည္တုိ႔ကုိၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အႀကီးအက်ယ္ နစ္နာေနသည္မွာ မျငင္းႏုိင္။ ဟန္မေဆာင္ႏုိင္။

စင္စစ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈျပန္ဖြင့္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ စစ္အစိုးရ သိကၡာျပန္တင္ႏုိင္ေရးကုိ ယခုမွ ေတာင္းဆုိ ႀကိဳးပမ္းေနသည္မဟုတ္။ လြန္ခဲ့သည့္ (၁ဝ) ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္ခံ၊ အေမရိကန္ PR (Public Relations) ကုမၸဏီေတြငွားၿပီး ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္ ႀကိဳးစားခဲ့၏။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ စစ္အစိုးရ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိမွ် ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနရလဲ စဥ္းစား ဖုိ႔လုိ၏။

လူသိနည္းခဲ့သည့္ ထုိအေၾကာင္းေတြကုိ ေခတ္ၿပိဳင္က ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်လုိ၏။

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပုိင္းကစၿပီး Jefferson Waterman International ဆုိသည့္ အေမရိကန္ PR ကုမၸဏီကုိ ျမန္မာစစ္အစိုးရက တႏွစ္ ေဒၚလာ ေလးသိန္းႏွင့္ငွား၏။ မေအာင္ျမင္။ ထုိ႔ေနာက္ Bain & Associates အေမရိကန္ ကုမၸဏီကုိ ရန္ကုန္ ေဇကမာၻကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးခင္ေရႊက တဆင့္ ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ေပးၿပီး ငွားျပန္၏။ တြက္ေရးႏွင့္ စက္သူေဌးမကုိက္။

တဖန္ Atlantic Group ကုမၸဏီကုိ ေဒၚလာမ်ားစြားေပးၿပီးငွား၏။ အလုပ္မျဖစ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ Van Kloberg & Associates ကုိ ငွား၍ ႀကိဳးစားျပန္၏။ အေၾကာင္းမထူး။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ DCI Group ဆုိသည့္ PR ကုမၸဏီကုိ ရွစ္လအတြက္ ေဒၚလာ သုံးသိန္းခြဲေပးၿပီး ငွားျပန္၏။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၃ ခုအေရာက္တြင္ DCI ႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရတုိ႔ ခြာၿပဲေလၿပီ။

အေမရိကန္စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈျပန္ဖြင့္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ စစ္အစိုးရ သိကၡာျပန္တင္ႏုိင္ေရး စီမံကိန္းကုိ တခ်ိန္က OSS ေထာက္လွမ္းေရး စစ္ဗိုလ္ေတြ ဦးစီးလုပ္ခဲ့သည္ဟုပင္ ႏုိင္ငံျခားစာနယ္ဇင္းေတြမွာ ဖတ္ရ၏။

အေမရိကန္ PR ကုမၸဏီ (၅) ခုအတြက္ ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာစစ္အစိုးရ လွ်ဳိ႕ဝွက္သုံးစြဲခဲ့သည့္ ေငြပမာဏမွာ အေနာက္စာနယ္ဇင္းေတြ ေဖာ္ျပခ်က္အရပင္ အနည္းဆုံးေဒၚလာ ႏွစ္သန္းေက်ာ္၏။ ေဇကမာၻ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးခင္ေရႊလုိ ၾကားပြဲစား အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ငွားရမ္းခဲ့သည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ထုိ႔ထက္ အဆမ်ားစြာကုန္ႏုိင္၏။ စင္စစ္ ထုိေဒၚလာေတြမွာ တုိင္းျပည္ဘ႑ာေငြေတြ ျဖစ္၏။ ျပည္သူကုိ အသိမေပးဘဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အလြဲသုံးစားလုပ္မႈအတြက္ စစ္အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိ၏။

အေမရိကန္ PR ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အဓိက ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးခဲ့ရသူမွာ ထုိအခ်ိန္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝါရွင္တန္ဒီစီ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေသာင္းျဖစ္၏။

ဇာတ္ေပါင္းေသာ္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေသာင္းက ေနာင္တြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသလုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ယုံၾကည္ရသည့္ မင္းတုိင္ပင္အမတ္ႀကီး ျဖစ္လာ၏။ အေမရိကန္စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပန္ဖြင့္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ စစ္အစိုးရ သိကၡာျပန္တင္ႏုိင္ေရး ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးခဲ့သည့္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေတြ ေထာင္ထဲ ေရာက္ကုန္၏။

တခိ်န္က ျမန္မာစစ္အစိုးရ ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ထုိကုမၸဏီေတြမွာလည္း စင္စစ္ ေခသူမ်ားမဟုတ္။ Jefferson Waterman International ႏွင့္ Van Kloberg & Associates ကုမၸဏီတု႔ိဆုိလွ်င္ အေမရိကန္ Republican Party ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးခုိင္မာသည့္ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ျဖစ္၏။ Van Kloberg & Associates ပီအာကုမၸဏီပုိင္ရွင္ Von Kloberg ၏ ေဖာက္သည္စာရင္းတြင္ ျမန္မာစစ္အာဏာ ရွင္သာမက၊ ကမၻာ့အာဏာရွင္ေတြ အမ်ားအျပားပါဝင္၏။ ဥပမာ-အီရတ္ အာဏာရွင္ ဆတ္ဒန္ဟူစိန္၊ ႐ုိေမးနီးယား အာဏာရွင္ Nicolae Ceauşescu စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္၏။

ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈျပန္ဖြင့္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ မွာ စစ္အစိုးရ သိကၡာျပန္တင္ႏုိင္ေရးစီမံကိန္းကုိ စနစ္တက် လွ်ဳိ႕ဝွက္အားထုတ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ေပၚလြင္၏။

ထုိအေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ျမန္မာသံ႐ုံးတုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆက္သြယ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ခဲ့၏။ ခရီးေပါက္ကာနီးမွ စစ္အစိုးရအႀကံပ်က္ခဲ့ရ၏။ ထုိမွ်ဆုိလွ်င္ စစ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ဘာေၾကာင့္ အာသာငမ္းငမ္းျဖစ္ေနသည္ကုိ ရိပ္စားမိေလာက္ ၿပီဟု ယူဆ၏။

မည္မွ်ႀကိဳးစားေစကာမူ ႏုိင္ငံတကာအလည္မွာ စစ္အစိုးရ သိကၡာ က်ၿမဲက်ေနသလုိ အေမရိကန္ကလည္း စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ၿမဲ ပိတ္ဆုိ႔၏။ ပိတ္လည္း ပိတ္ဆုိ႔ထုိက္၏။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈကုိ အခ်ိန္မေရြးျပန္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည့္ ႃခြင္းခ်က ္အေျခအေန မ်ိဳးေတြ အေမရိကန္ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျပန္၏။

ဥပမာ- လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ သိသိသာသာ ရပ္ဆုိင္းသြားသည့္ တုိးတက္မႈမ်ိဳး၊ အရပ္သား အစုိးရအေပၚ အာဏာလႊဲေပးမည္ဟု ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြအေပၚ စစ္အစိုးရက ကတိေပးသည့္ တုိးတက္ မႈမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္သားေတြ လႊတ္ေပးၿပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တရပ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ တုိးတက္မႈမ်ိဳး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိပါၿပီဟု ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အရပ္သားအစိုးရက ေမတၱာရပ္ခံလာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ထားမႈကုိ အေမရိကန္သမၼတက ခ်က္ခ်င္း ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္၏။

No comments:

Post a Comment