12.02.2008

အက်ိုးလား အဆိုးလား (ေဆာင္းပါး)

တို႕အားလံုးအတြက္ သတိထားရမယ့္ အက်ိဳးလား အဆိုးလား

ပညာေက်ာ္

လူ႕ေဘာင္ လူေလာကအတြင္းရွိ ေနထိုင္ေသာ ဘယ္သူမဆို မိမိႏွင့္ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္ေသာ ဘာသာေရး-လူမ်ိဳးေရး-ႏိုင္ေရး ဟူသည့္အသိရွိမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ လူေလာက သည္လည္းပထဝီအရ ေန ့ႏွင့္ညဆိုျပီး ေျပာင္းလဲေနသလို လူသားတို ့၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားသည္လည္း ေန႕စဥ္ေျပာင္းလဲေန၏။ ဒါေႀကာင့္ အဘိဓမၼာတြင္ စိတ္တခုသည္ တခ်ိန္တည္းတြင္ အမ်ိဳးေပါင္း (၉၀) ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟု ဆိုထား၏ ။

ထိုေျပာင္းလဲမႈေတြေႀကာင့္ က မၻာ့သမိုင္းကို ျပန္ႀကည့္ရင္ ေထာင္စုႏွစ္၊ ရာစုႏွစ္၊ ဆယ္စုႏွစ္တို ့ကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ လူ ့ေဘာင္ေလာကမွာ မ်ားစြာ အလွမ္းကြာ ေနသည္ကို ေတြ ့့ရွိရပါလိမ့္မည္။ စါေရးသူသည္ ထို ့ေႀကာင့္ သမိုင္း၏ ေျပာင္းလဲမႈသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကို ရူပ္ေထြးေစသည့္ အေႀကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ေရွးျမန္မာ ဘုရင္မ်ားသည္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဘာသာေရး နယ္ပယ္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ ယံုႀကည္ေလးစားမႈ အျပည့္အဝ ရွိခဲ့သည္။ ဘုရင္ ေျဖရွင္းရ ခက္ေသာ တခ်ိဳ ့ျပသနာမ်ားကို ရဟန္းေတာ္မ်ားက ေျဖရွင္းခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ ့ရသည္။ ဒီကာလတြင္ ဘုရင္သည္ ရဟန္းကို ရဟန္းဟူေသာ အျမင္မွတပါး အျခားအျမင္ သည္ကားမရွိ။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဗုဒၵဘာသာ တခုတည္းသာ ရွိပါသည္။ ထို္ေနာက္ပိုင္း အဂၤလိပ္ေခတ္ ေရာက္ေသာအခါ တျခားဘာသာေရးမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည္။

ထို ့ေႀကာင့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ ဘာသာ ကာကြယ္ေရး တာဝန္တခု ပိုလာခဲ့ရသည္။ ထို ့ေႀကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ားကပင္လွ်င္ ပါတီ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးဟု ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခား သက္မွတ္ခဲ့ႀက
သည္။ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဘာသာေရးသည္ ေရွ႕တန္းေရာက္ရွိလာသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ တခ်ိန္က တႏိုင္ငံလံုး ဗုဒၵဘာသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ သူတို ့၏ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။ ဥပမာ ကြန္
ျမဴနစ္ဝါဒတြင္ အပါယ္ငရဲ ဟူသည္မရွိ ဗုဒၵဘာသာတြင္ မေကာင္းမႈက မေကာင္းက်ိဳး ေပးတတ္သည္ ဆိုသည္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ ေမာ္စီတုန္းသည္ ဘာသာေရး ျပဳျပင္ေရးကို ႀကိုးစားလာသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
မ်ားတြင္ ပန္းျခံမ်ားကိုျပဳလုပ္သည္။ မဂၤလာေဆာင္ပြဲမ်ား က်င္းပသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူမ်ား စည္ကားလာျပိီး ရႈပ္ေထြးလာေသာအခါ သာသနာပိုင္ သံဃာမ်ားကို ရုပ္ပစၥည္းမ်ားကို ပံုေအာေပးျပီး စည္းရံုးကာ
အစိုးရအလိုက် စီမံ့ေဆာင္ရြက္ကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ တရုတ္နိုင္ငံဘာသာေရး ေပ်ာက္ဆံုးကာ ယေန ့ဆိုလွ်င္ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္သည့္ ဘာသာမရွိေသာ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနရေပျပီ။ တရုတ္အစိုးရသည္လည္း ဘာ
သာေရးကို ရယူသတ္မွတ္ေရးကို မႀကိုးစား။ ဘာသာေရးက အာဏာရွင္မ်ား၏ အေနွာင့္အယွက္ ဆိုသည္ကို နားလည္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိုဳးတို ့သည္ ဘာလူမ်ိဳးလဲဟု ေမးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ဗုဒၵၵၵၵၵၵၵဒဘာသာ ျမန္
မာလူမ်ိဳးပါဟု ဘာသာကို အရင္ဆံုး ေရွးတန္းကတင္ကာ ေျပာခ်င္ႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုဘာသာေရးေႀကာင့္ နအဖ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္မူးခ်ဳပ္တစ္ဦး သည္ပင္ ေျပာဖူးသည္။ တပည့္ေတာ္
လွဴသာ လွဴေနရတာ တခါတေလ စဥ္းစားတယ္ လွဴေနတာ ငါပိုင္တာေတြေကာ ဟုတ္ရဲ့လားလို ့။ တခါကလည္း တပ္ထဲတြင္ အရာရွိမွ ႏြားသတ္ခိုင္းသျဖင့္ တပ္မွထြက္ေျပးသူ ရဲေဘာ္တစ္ဦး ကိုလည္း ေတြ ့ဖူးသည္။
သူငယ္ခ်င္း ဒုရဲအုပ္ တစ္ေယာက္ကလည္း ေျပာဖူးပါသည္ တို ့ေတြ ဒီလိုပံုမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ သံသရာမွာ မလြယ္ဘူး။ ေျမစာရင္းရံုးမွ စာေရးက ေျပာေတာ့လည္း ေျမခိုးေပးတဲ့သူ ငရဲေရာက္တယ္ဆိုရင္ တပည့္ေတာ္တို ့
ကေတာ့ ေဒဝဒတ္ထက္ ႏွစ္ပိုမွာဘဲဆိုေတာ့ ဒါေတြကိုျပန္ႀကည့္ရင္ အေျခအေနေႀကာင့္ လုပ္ရေသာ္လည္း ဘာသာေရးက သူတို ့ကို မက်ဴးလြန္ဖို ့ တားျမစ္ျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္တခုက ဗုဒၵဘာသာတြင္ ရဟန္း
ေတာ္မ်ားကို လူသားအားလံုးက အရိုအေသေပးရသည္ ဆိုသည္မွာလည္း အာဏာရွင္မ်ားအဖို ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခိုက္လာေစသည္။ ဥပမာ မ ႏၱေလးျမိဳ ့တြင္ သံဃာအင္အားေတာင့္တင္းသလို ဘုရားပြဲ စသည္မ်ား
ကို သံဃာမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္လာကာ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုပါ တစိတ္တေဒသ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည္ကို ေတြ ့၇သည္။ ထိုအခါ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ သံဃာမ်ားက ိုျဖိဳခြင္းေရးကို ရွာေဖြလာသည္။ ပူပူေႏြးေႏြး ေတြ ့ေနရ
ေသာ တရုတ္တို ့၏ နည္းကိုျမင္ကာ က်င့္သံုးဖို ့စပါေတာ့သည္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တဝွမ္းတြင္ အင္အားႀကီးျပီး ႀသဇာႀကီးမားေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကို ခ်ည္းကပ္ျပီး မဟာ သံဃနာယကအဖြဲ ့ကို ဖြဲ ့စည္းပါေတာ့သည္။

သံဃနာယက ဖြဲ ့စည္းမည္ကို ဘယ္သံဃာဆီမွာမွ ဆႏၵေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ဆရာေတာ္(၄၇)ပါးျဖင့္ ေနရာကိုမွ်ေဝယူကာ စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။ထိုအထဲတြင္ စာတတ္အေက်ာ္ ဆရာေတာ္
မ်ား ပါသလို အလတ္တန္းမွ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားလည္း ပါလာခဲ့ႀကသည္။ နအဖလိုခ်င္သည္မွာ ဆရာေတာ္မ်ားကို ခိုင္းစားေရး ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္ တိုင္း၊ျပည္နယ္၊ျမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ နာမည္ႀကီးသည့္
ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသပဝါရဏာဂိုဏ္းမ်ားမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ခ်ီးေျမာက္ဟန္ေဆာင္ ခ်ုဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ ့ဝင္ သံဃာမ်ားကို ဖြဲ ့စည္းျပီးသည္ႏွင့္ ဘြဲ ့မ်ားေပးပါေတာ့
သည္။ မရစဖူး ဘြဲ ့ထူးရလာေသာအခါ တခ်ိဳ ့ဆရာေတာ္မ်ားမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဘဝင္ျမင့္ကာ မာန္တက္လာပါသည္။ ထိုမာန္တက္ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကို နအဖက ပိုသေဘာက်ပါသည္။ တခ်ိဳ ့ေဒသ မ်ားတြင္ ထိုဆရာေတာ္မ်ားကို နအဖက သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ပါမစ္ေတြကိုပါ ထုက္ေပးထားေသးသည္။ ရိုေသလို ့မဟုတ္ပါ လိုတာခိုင္းရေအာင္ လုပ္ေပးထားျခင္း သာျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သံဃာအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲလာသည္။ နအဖခ်ည္းကပ္ေသာ သံဃာႏွင့္ သာမာန္သံဃာ တနည္းအားျဖင့္ အစိုးရဘုန္းႀကီးႏွင့္ သာမာန္ဘုန္းႀကီးေပါ့။ သာမာန္ဘုန္းႀကီးမ်ားက အစိုးရဘုန္းႀကီးမ်ား အေပၚတြင္ အျမင္မႀကည္ျဖစ္လာသည္။ မနာ
လို ျခင္းေႀကာင့္ မဟုတ္ပါ။ သံဃနာယက အဖြဲ ့ဝင္အမ်ားစုမွာ ဘုရားႏွင့္သာသနာကိုထက္ နအဖကို ကိုးကြယ္လာႀကေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ နအဖတို ့ကလည္း သံဃမဟာနာယကမ်ားကို အထူးအခြင့္အေရး ေပး
လာသည္။ ေျမပါမစ္၊ ဘိလပ္ေျမပါမစ္၊ သစ္၊စသည့္ ပါမစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ေပးကာ သူတို ့၏ ႀသဇာခံျဖစ္လာေအာင္ ဖန္းတီးေပးလာသည္။ သာသနာေရးမွဴးမ်ားကလည္း သံဃာမ်ားကို လာဘ္စားတက္လာေအာင္ သင္ေပးလာသည္။ ကမၻာေအးတြင္ ရံုးထိုင္သည့္အဖြဲ ့ဝင္ သံဃာတစ္ပါးသည္ တႏွစ္လွ်င္ သိန္း(၄၀)မ ွ(၁၀၀)အထိ ရရွိသည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ပ်ံႏွံကာ လာဘ္လာဘႀကိဳက္သူ သံဃာမ်ား သံဃနာယကအဖြဲ ့တြင္ပါဝင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားလာႀကသည္။ အဖြဲ ့ဝင္ဆရာေတာ္မ်ားကို အဖြဲ ့ဝင ္ျဖစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လာဘ္ထိုးႀကရသည္။ အဖြဲ ့ဝင္ျဖစ္လာေသာအခါ ကုန္က်ျပီးေသာ ေငြမ်ား ျပန္ရေရး ႀကိဳးပမ္းယင္း ရွာႀကံမရသည့္အဆံုးဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲေအာင္လိုက ႏွစ္သိန္းေပးရသည္။ စာေမးပြဲတြင္လည္း ေဖာင္မတင္ စာေမးပြဲမေျဖဘဲ ေအာင္စာရင္းတြင္ ပါလာႀကသည္။ သာသနာေရးမွဴးႏွင့္ သံဃနာယက၊ နအဖတမ်ိဳးတည္းျဖစ္လာသည္။

နအဖလိုခ်င္သည့္ ပံုစံထဲ တန္းဝင္လာေတာ့သည္။ စစ္တပ္မွ အရာရွိႀကီး အျငိမ္းစားမ်ားသည္ အနားယူထားသည့္ ကာလတြင္ မတရားေငြရရွိေရးကို စဥ္းစားယင္း ဘုရားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ ေဂါပကေနရာကို ရယူႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားလာႀကသည္။ ပညာတတ္သည္ မတတ္သည္ထက္ ရာထူးအရွိန္အဝါကို အေႀကာင္းျပဳျပီး ဥကၠဌျဖစ္လာသည္။ ရသည့္အလွဴ သူ႕ကိုယ္ပိုင္မ်ား ျဖစ္လာသလို လုပ္သင့္သည္ မလုပ္သင့္သည္ကိုဘာသာေရးအျမင္မရွိဘဲ ဘုရားေစာင္းတန္းမ်ားတြင္ နတ္စင္မ်ားကို တည္ေဆာက္သည္။ ဘိုးေတာ္ရုပ္မ်ားကို ထုလုပ္သည္။ ဘုရားကိုထက္ နတ္ႏွင့္ဘုိးေတာ္ကို ယံုႀကည္သူ မ်ားလာေအာင္ ျမဴဆြယ္ျခင္းဟု ျမင္မိပါသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း မဟာစည္ရိပ္သာႀကီးမွာကို မဂၤလာေဆာင္ပြဲ က်င္းပသည္။ ပြဲက်င္းပတာ အေႀကာင္းအက်ိဳး ျမန္မာလုူမ်ိဳးေတြ သံုးသပ္ရမည္။ ဘယ္မွာလဲ သံဃနာယကေတြ။ ဟိုလြန္ခဲ့ျပီးတဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)အခ်ိန္က တရုတ္ျပည္ သာသနာေပ်ာက္တာ ဒါေတြေႀကာင့္ ဆိုတာကို သိႀကပါ။

ပညာေက်ာ္

No comments:

Post a Comment