1.24.2009

ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔ ဂက္အိုး စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ထုတ္ခံရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားပါ၀င္

ဇႏၷ၀ါရီ ၂၃

ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔စမူပါကန္ ပါနန္း ဖက္ကစာ ရွိ ဂက္အိုးထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုတြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ထုတ္လိုက္သျဖင့္ ကေလးမိခင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား အခက္ၾကံဳေနၾက ေၾကာင္းသိရသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံရသူ အလုပ္သမား ကိုမင္းစိုးက (ဇႏၷ၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က နယ္ေျမခံပုလိပ္ေတြလာတယ္ က်ေနာ္တို႔ အတြက္ ေငြေတာင္းတယ္။ သေဌးနဲ႔ ညွိၾကတယ္။ ပုလိပ္ေတြေတာင္းတဲ့ ေငြကမ်ားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သူေဌး လည္း မတတ္ႏိုင္တဲ့ အဆံုး အလုပ္သမား ၇၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္လိုက္တယ္။ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့လူေတြ အျခား ေနရာမွာ အလုပ္သြားရွာ ေနၾကတယ္။ ခုဒီမွာ လူ၃၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသးတယ္။ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ထား သူႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ကေလးမိခင္ တစ္ေယာက္ပါတယ္)ဟု ေျပာသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားထဲတြင္ကုိယ္၀န္ ၄လရွိ မိခင္ ေလာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ကိုယ္၀န္၀န္ ၅ လ ရွိ မိခင္ေလာင္း တစ္ဦး အပါအ၀င္ ၆ လသားအရြယ္ ကေလးႏွင့္ မိခင္တို႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ အကူအညီမ်ားကို မေပးႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အသင္းက ကေလးမိခင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ အင္ဂ်ီအိုမ်ားအား စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္

အလုပ္ထုတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အဆိုပါအလုပ္ရံုတြင္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ အလုပ္အကိုင္ ျပန္လည္ရရွိေရးမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ (ဘတ္)မရွိသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္ အထူး ခက္ခဲလွ်က္ ရွိသည္။

အလုပ္ထုတ္လိုက္ေသာ ျမန္မာေရြ ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ေနရာတြင္ ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အစားထုိး လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားက ေျပာသည္။

ကမၻာစီးပါြးေရး က်ဆင္းမႈနည္းတူ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း စီးပြားေရး ဆက္လက္က်ဆင္းလွ်က္ ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေပၚေပါက္ လွ်က္ ရွိသည္။

ကိုေက်ာ္ေသာင္းမွေပးပို႕ပါသည္။

No comments:

Post a Comment