2.13.2009

မတရား အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမ ၄ ဦး နစ္နာေၾကးရရွိJACBA

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ျမိဳ႔တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ခု မရွိပဲ အလုပ္ျဖဳတ္ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာ အလုပ္ သမမ်ား ယမန္ေန႔က နစ္နာေၾကးေငြ ဘတ္တစ္သိန္းေက်ာ္ ရရိွလိုက္သည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၁၂ရက္ေန ့တြင္ အလုပ္ရွင္က ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၁သိန္း၂ေသာင္း) ေပးသည္ကို
အလုပ္ သမား ၄ဦးက ထိုင္းေရွ ့ေန ရံုးမွ တစ္ဆင့္ လက္ခံ ရယူခဲ့သည္။၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ရက္က အမ်ိဳးသမီး ၂၄ဦး အေၾကာင္းမဲ့ အလုပ္ျဖဳတ္ခံခဲ့ရစဥ္ မဲေဆာက္ အေျခစိုက္(JACBA ႏွင့္ SAW)တို ့မွ ေစာင့္ေရွာက္ ထားသည္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ထိုင္းေရွ ့ေနမ်ား ေကာင္စီ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳဌာန (LLC)ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ (JACBA)မွ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေရးရံုးသို ့အဆိုပါ အမႈကို တရားရံုး တင္ခဲ့သည္။ တရားရံုးသို႔ မခ်ိဳသက္၊ မအိအိမြန္၊ မခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ မခင္ေဌး၀င္း ၄ဦးသာ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။)

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ၂၈ရက္ အလုပ္သမား တရားရံုးမွ အဆိုပါ အလုပ္သမား၄ဦးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြ (၄သိန္းခြဲ)ကို ေပးေစရန္ တရားရံုးက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန ့တြင္ အလုပ္ရွင္က ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ပ်က္ကြက္သျဖင့္အလုပ္သမား တရားရံုးမွ အလုပ္ရွင္ပိုင္ေသာသိုးေမႊးစက္ (၅၃)လံုးကို အမိန္ ့ျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုသို ့စက္မ်ား အသိမ္းခံရကာမွ အလုပ္ရွင္ဘက္က သေဘာထားေျပာင္းကာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း၏ အေျခအေနအရ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၁သိန္း၂ေသာင္း)သာ ေပးနိုင္ပါေၾကာင္း တရားရံုးထံ ပန္ၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA)ဥကၠဌ ကိုမိုးၾကိဳး က “က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ စတင္ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ကေန ၂၀၀၉ ခုထိဆိုရင္ဒီလိုနစ္နာဆံုးရႈံုးမႈေတြကေန အမႈေပါင္း ၃၀ အတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကး (ဘတ္၇၀၀၀၀၀) ရရွိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ ပါတယ္၊”ဟု ေျပာသည္။

မဲေဆာက္ျမိဳ ႔တြင္း ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လုပ္အားခ ၁၅၀ ဘတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မည္သည့္အခါမွ မေပးသည့္အျပင္ အလုပ္ရံုပိုင္ရွင္မ်ားက စည္းေ၀းတိုုင္ပင္၍ တစ္ေန႔ကို ၁၂၀ ဘတ္ေပးမည္ဟု တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ေယာက္၏ လုပ္အားခမွာ ဘတ္ ၄၀ ႏွင့္ ဘတ္၁၀၀ အၾကားတြင္သာ ရွိသည္။ မဲေဆာက္ျမိဳ႔သည္ အလုပ္သမား လိုအပ္ခ်က္ထက္ အလုပ္သမားမ်ား အလြန္ပိုလွ်ံေနသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေပးခ်င္ သေလာက္ ေပး၍ ခိုင္းေစေနေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာျပသည္။

ကိုေက်ာ္ေသာင္းမွ ေပးပို႕ပါသည္။

No comments:

Post a Comment