2.15.2009

လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္မွ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန ့ အခမ္းအနား ဓါတ္ပုံမ်ား (ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္)။(ဓါတ္ပုံမ်ားအား ေပးပို ့လာေသာ ကိုေရႊနႏၵအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္)။

NLD-LA (WD) မွ “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵျပပြဲ” က်င္းပခဲ့ႀက (ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)။


နစ္ေနမန္း ဘေလာ့မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment