2.03.2009

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ပါသေလာ

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ သူအားလုံးႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အားလံုး တို႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ ပါသေလာ(သုိ႔) ေစာင့္ၾကည့္ရန္မလုိအပ္ပါ ဆိုသည့္ အေၾကာင္း ႏွစ္ရပ္အေပၚ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ၂၀၀၉ CAC အေနျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႕စည္း ကတည္းကပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံ ေျခဖ်က္ သြားမည္ဟု အတိအလင္း ေၾကျငာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုံး၀ မလုိအပ္ဟု ယုံၾကည္သည္။

ဤသုိ႔ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ မယုံၾကည္ရျခင္းမွာ ၿပီးခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ားက သက္ေသခံ ေနခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔ရဲ႕ တရားမမွ်တမႈ၊ စာနာမႈကင္းမဲ့ျခင္း လုပ္ရပ္ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၁) ၈၈၈၈ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ ရက္စက္မႈ ကမ္းကုန္စြာျဖင့္္ ၿဖိဳခြဲခဲ့ျခင္း။

(၂) ၁၉၈၈၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္၌ ျပည္သူတရပ္လုံး၏ ဆႏၵကုိဆန္႔က်င္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ လက္နက္ အားကုိးျဖင့္ မတရား သိမ္းပုိက္ခဲ့ျခင္း။

(၃) အာဏာသိမ္းပုိက္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈ၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိအစြမ္းကုန္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း။ (ထုိဖမ္းဆီးမႈ မ်ားထဲတြင္ အခ်ဳပ္ကားထဲ၌ မြန္းၾကပ္၍ ေသဆုံးသူမ်ား၊ ဒါဏ္ရာသာ ရရွိထားၿပီး အသက္ရွင္ ေနေသးသူ မ်ား ကုိပါ သျဂိဳလ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။)

(၄) ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထုိစဥ္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးေစာေမာင္မွ “ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္က စစ္တမ္းလ်ားကုိ ျပန္ပါမယ္” လုိ႔ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ေမ ၂၇ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ၁/၉၀ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း။

(၅) ႏုိဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး(လူထုေရြးေကာက္ထားေသာ) NLD ပါတီရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ျခင္း။

(၆) ၅/၉၆ ဥပေဒကုိထုတ္ျပန္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိဆန္႔က်င္သူ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ရန္ အနွိမ့္ဆုံး ေထာင္ဒါဏ္အျဖစ္(၇ ႏွစ္) ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း။ (၁၉၉၆ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကုိ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ၿပီး ၾကမ္းခင္း ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ ပါသည္။)

(၇) ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၌ ေပၚေပါက္လာေသာ CRPP(ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာင္စီ) ၀င္မ်ား ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦး ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒါဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း။

(၈) ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၏ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္(မႏၱေလးတုိင္း)တြင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီးကုိ နအဖ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႀကီးၾကပ္၍ စနစ္တက် ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း။

(၉) ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေမလထဲ၌ ၎တုိ႔တဖက္သက္ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒကုိအတည္ျပဳရန္ မဲေပးပြဲကုိ နာဂစ္မုန္တုိင္းေမ ၂ ရက္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အဓိက ဧရာ၀တီတုိင္း အပါအ၀င္ တျခားေဒသမ်ား၌ အလံုးစုံ ပ်က္စီးမႈမ်ား လူေပါင္းသိန္းခ်ီ ေသဆုံးသူမ်ားရဲ႕ ပူေဆြး၀မ္းနည္းမႈမ်ားကုိ စာနာမႈကင္းမဲ့စြာ ေသဆုံးသူမ်ားရဲ႕ ၇ ရက္ျပည့္ ရက္လည္အၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အရွက္တရားကင္းမဲ့စြာ မဲလိမ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း။

(၁၀)မုန္တုိင္းဒါဏ္သင့္သူမ်ားကုိ ေပးအပ္လာမည့္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း ထုိသုိ႔ ျငင္းပယ္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျပည္သူမ်ား ေသာင္းႏွင့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆုံးခဲ့ရပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ မ်ားကုိ နအဖ ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားက ကုိယ္က်ိဳးအျဖစ္ အျမတ္ထုတ္ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း။

(၁၁)၂၀၀၇ စက္တင္ဘာအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေမတၱာပုိ႔ ဆုေတာင္း ခ်ီတက္ လမ္းေလွ်ာက္လာ ၾကေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကုိ မိစၧာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ရက္စက္စြာ ျဖိဳခြဲခဲ့ျခင္း။

(၁၂)ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့သူမ်ား၊ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေသာ အရွင္ဂမီၻရ အပါအ၀င္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိမင္းကုိႏုိင္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ႀကီးေလးေသာ ေထာင္ဒါဏ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး သြားလာရန္ ခက္ခဲသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ အၿငိဳးႀကီးစြာ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္း။

(၁၃)ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း တုိင္းရင္းသားလုူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ အဓမၼ စစ္ေပၚတာလုပ္အားေပး လုပ္ခုိင္းျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ တုိင္းရင္းသား/သူမ်ားကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္သြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း စေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကုိ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း။

(၁၄)လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဒီပဲယင္း၌ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ၾကိဳးပမ္းမႈအၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာလမ္းၫႊန္ေျမပုံခုႏွစ္ရပ္တြင္ စစ္တပ္မွ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ စစ္ကြ်န္ျဖစ္ထားရွိၿပီးု ရာသက္ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ သြားမည္ဟု အတိအလင္းေၾကျငာခဲ့ျခင္း သာျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ေရွးရႈသည့္ အခ်က္အလက္ တစံုတရာ မပါရွိခဲ့ျခင္း။

- စသည့္ အေျခအေနမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုကို ရာသက္ပန္ စစ္ကၽြန္ျပဳမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အျပင္းအထန္ ၾကိဳးစားၾက သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကို အေထာက္အပ့ံ ျပဳမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒဆိုသည့္ သူတို႕စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲထားသည့္ အလိမ္အညာ ဥပေဒကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ မလိုဟု ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ၂၀၀၉ CAC မွ အေလးအနက္ ယုံၾကည္ေပသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္တဦး

၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ
http://cacburma.blogspot.com

No comments:

Post a Comment