3.11.2009

ဘုရားတည္ေသာ္လည္းသာဓုမေခၚပါ

ဗုဒၶဘာသာမွာ ရတနာသံုးပါးဆိုတာရွိပါတယ္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟာ ရတနာသံုးပါးပါဘဲ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုဟာ ရတနာသံုးပါးကို သိၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ရတယ္ ဆိုတာေတာ့ တခ်ိဳ႕ ့မသိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္ဘုရားဟာ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို ပယ္ေတာ္မူ့ျပီး လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါအားလံုးတို႔အား ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ခ်မ္းသာ ေရာက္ေအာင္ ဆိုဆံုးမႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ ရျခင္းပါ။ တရားဟာလည္း လိုက္နာက်င့္ၾကံသူ မွန္သမွ်ကို ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသံုးပါးလံုး တို႔အား ေအးခ်မ္းေစသျဖင့္ ကိုးကြယ္ ရျခင္း ျဖစ္သလို သံဃာေတာ္ေတြဟာ ျမတ္ဘုရားရဲ့ တရားျမတ္ေတြကို က်င့္ၾကံအားထုတ္သူမ်ား ျဖစ္သလ ိုတရားဓမၼမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ဆီးရေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾက သူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ကိုးကြယ္ေနၾကရျခင္းပါဟု အက်ဥ္းခ်ံဳးကာ ေျပာပါရေစ။
ဗုဒၶဘာသာမွာ ရတနာသံုးကို တန္ဖိုးထားၾကပါသည္။ ရတနာသံုးပါးကို သရဏဂံုသံုးပါးဟုလည္း ေခၚဆိုၾက ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ကို ခြဲျခားရာတြင္ သရဏဂံုသံုးပါးကို ယံုၾကည္ျခင္း မယံုၾကည္ ျခင္းကို အဓိက အေျခခံျပီး ခြဲျခားရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သရဏဂံုသံုးပါးကို မယံုၾကည္ေသာ သူသည္ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ပါ။ ရတနာသံုးပါးသည္ ဤေလာက၌ ကိေလသာ အကုသိုလ္ ဟူအမွ်တို ့ ကင္းရွင္းသျဖင့္ ကိုးကြယ္ ခ်ဥ္းကပ္သူတို ့အား လည္း ကိေလသာကင္းေစျပီး ကုသိုလ္ကိုသာ ျဖစ္ေစ၍ "လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ" တို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ ဝိဇၨာတို ့သည္ကား ကိေလသာ မကင္းၾကသျဖင့္ ထိုသူတို႔အား မကိုးကြယ္အပ္။ ကိေလသာမကင္းလွ်င္ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ ့ထိတ္လန္႔ျခင္းတို႔ ရွိၾကသည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကမွ လိုခ်င္တပ္မက္၊ ထိတ္လန္ ့ေၾကာက္ရြံ ့ေနလွ်င္ သူတပါးတို ့အား ေၾကာက္ရြံ ့ ထိတ္လန္ ့ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ဘယ္လို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါမည္နည္း။
"ေတာ၊ ေတာင္၊ အာရာမ္၊ အဓိကရသစ္ပင္၊ နတ္ကြန္း၊ တိရိ စၦာန္ တို့အား ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ေဘးကင္းေသာ ကိုးကြယ္ျခင္း မဟုတ္၊ ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ျခင္းမဟုတ္၊ ထိုအရာတို ့အား ကိုးကြယ္သျဖင့္ ဆင္းရဲအေပါင္းမ ွမလြတ္ေျမာက္ႏိုင္" (ဓမၼပဒ။ ဂါထာ-၁၈၉)"ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ေဘးကင္းေသာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း မည္၏။ ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းမည္၏။ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲ အေပါင္းမွလည္း လြတ္ေျမာက္ႏိုင္၏ ။" (ဓမၼပဒ ။ဂါထာ-၁၉၂)ဟု ျမတ္ဘုရား ထင္ထင္ရွားရွား ေဟာခဲ့သည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ သရဏဂံုသံုးပါးကို ယံုၾကည္ေရးမွာ ဗုဒၶဘာသာတို ့အတြက္ အသက္တမွ် အေရးၾကီးသည္ဟု ေျပာဆိုတက္ၾကပါသည္။ ထိုသရဏဂံုကို သံဃာေတာ္တို႔ ထံတြင္ ေဆာက္တည္လွ်င္ ရသလို "ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္၊ ေစတီေတာ္တို ့"၏ ေရွ ့တြင္လည္း ရြတ္ဆို အဓိဌာန္လွ်င္ ရႏိုင္ပါသည္။
ဘုရားရုပ္ပြားေစတီဟု ဆိုရာတြင္ "ေစတီေလးမ်ိဳး" ရွိပါေသးသည္။' "ဓါတုေစတီ၊ ဓမၼေစတီ၊ ဥေဒၵသေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီ"ဟု ေစတီေလးမ်ိဳးတြင္ ျမတ္ဘုရား ရဟႏၱာတို ့၏ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားျဖင့္ ဌာပနာျပီး တည္ထားေသာ ေစတီမ်ားကို ဓါတုေစတီဟု ေခၚပါသည္။ ပိဋကတ္သံုးပံု နိကာယ္ငါးရပ္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ အေပါင္းတို႔ကို ဓမၼေစတီဟုေခၚဆိုျပီး၊ ဥေဒၵသ ေစတီဆိုသည္မွာ ဘုရားျမတ္စြာ၏ ပံုေတာ္ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေခၚဆိုပါသည္။ ပရိေဘာဂေစတီဆိုသည္မွာ ျမတ္ဘုရား၏ အသံုးအေဆာင္ျဖစ္ေသာ သကၤန္း သပိတ္စသည္တို ့ကို ဌာပနာျပီး တည္ထားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤေစတီေလးမ်ိဳးကို ပူေဇာ္ေသာသူတို ့မွာ ဘုရားျမတ္စြာကို သက္ရွိထင္ရွား ပူေဇာ္ေနရသည္ဟု စိတ္ဝယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သျဖင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကုသိုလ္ကို ျဖစ္ေစျပီး ေကာင္းျမတ္ေသာ ခ်မ္းသာကို ရရွိေစႏိုင္သည္ဟု ဗုဒၶဘာသာမ်ားက ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္လည္း သက္ရွိသံဃာေတာ္မ်ားပင္လွ်င္ ထိုေစတီမ်ားကို ဦးညြတ္ရိုေသ ပူေဇာ္ ရွိခိုးၾကပါသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ ဤေစတီမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့အား မေကာင္းမူ ့ကို မျပဳၾကကုန္လင့္၊ ေကာင္းေသာ ကုသိုလ္တရားတို ့ကိုသာ ျပဳၾကကုန္ေလာ့ဟု ဆံုးမေပးေနေသာ သက္ရွိဘုရားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေရွးသူေတာ္ေကာင္းမ်ားက သာသနာ အဓြန္ ့ရွည္တည့္တံ့ေရးကို ဦးတည္ကာ ဘုရားပုထိုး ေစတီမ်ားကို ျမိဳ ့မ်ားရြာမ်ားတြင္ တည္ထားခဲ့ၾကျပီး လူတို႔အား မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျပီး ေကာင္းမႈကို တိုးပြားေစခဲ့ၾက ပါသည္။
ေရွးျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားခဲ့ေသာ ရခိုင္၊ မြန္၊ ႏွင့္ အေနာ္ရထာမင္းမ ွစတင္ကာ ဖဆပလေခတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု လက္ထက္အထိ ဘုရားပုထိုး ေစတီေပါင္းမ်ားစြာတို ့ကို တည္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို ့ဘုရား တည္ထား ကိုးကြယ္ျခင္းနဲ ့ ပတ္သတ္ျပီး ရဟန္းေရာ လူပါ သာဓုေခၚခဲ့ၾကပါသည္။
သာသနာအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးျပီး တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာရာေရးကို ဦးတည္ကာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေကာင္းက်ိဳး တိုးပြားခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း ေကာင္းေသာေစတနာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ေပတည္း။
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေသာ စစ္အာဏာရွင္တို ့သည္လည္း ျမိဳ႔သစ္တြင္ ဘုရားတည္ျပီး ထီးေတာ္တင္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ေၾကာင္း မတ္လ(၈)ရက္ေန ့ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာ တို ့တြင္ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ တို႔ႏိုင္ငံက ဗုဒၶဘာသာဘြဲ႔ တပ္ထားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံဆိုေတာ့ ဘုရားတည္တာ ေကာင္းတာပါဘဲဟု စာေရးသူစိတ္ထဲမွာ ေတြးမလို ့လုပ္ေသးတယ္ ဦးေခါင္းျခာျခာ လည္သြား ပါေလေတာ့သည္။
သတင္းစာတြင္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ဌာပနာေတာ္ထည့္ရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ မိသားစုက "ဆင္ခံရုပ္ပြားေတာ္ ေရႊစင္ပဋိမာႏွစ္ဆူ"အား သံဃာ့မဟာနာယက ဥကၠဌဆရာေတာ္ထံ ကပ္လွဴျခင္း။ ေအာ္---ဘုရား-ဘုရား-ဘုရား ဟုသာ စာေရးသူ ဘုရားတျပီး ေမာေနပါေတာ့သည္။
"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရွးေဟာင္း ေစတီပ်က္ေပါင္း မ်ားစြာကို ယေန႔ ျပဳျပင္ မြမ္းမံေနၾကပါသည္။ ဘယ္ဘုရား ဘယ္ေစတီထဲကေန ဘယ္တိရိ စၦာန္ ရုပ္တုကို ရရွိပါသလဲ ဘယ္သူၾကားဖူး ၾကပါသလဲ၊ ျမင္ဖူးေတြ ့ဖူး ၾကပါသလဲ၊ "ေတြ ့ဖူးျမင္ဖူးသူရွိက ေျပာၾကပါဗ်ာ။
က်ြႏု္ပ္တို ့ရဲ့ ျမတ္ဘုရားသည္ မဟာဂရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘယ္သတၱဝါ ဘယ္တိရိ စၦာန္ကိုေသာ္မ ွညွင္းပမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္းကို မျပဳပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ဆင္ခံ၊ ျမင္းခံဘုရားဟူ၍ မရွိပါ။ ထို ့အျပင္ ယေန ့တည္ေနေသာ ဘုရားသည္ ႏိုင္ငံက်က္သေရေဆာင္ ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ သာသနာ့ အက်ိဳးေဆာင္ ဆိုပါလွ်င္ ထိုဘုရား၌ ဆင္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဌာပနာထည့္ရ ပါသနည္း။ ဆင္ကို ဌာပနာထည့္ထားသည့္ အတြက္ "ဘုရားပူေဇာ္ေသာ ရဟန္းရွင္လူ အားလံုးတို ့သည္ ဆင္ဟူေသာ တိရိ စၦာန္ကို ပူေဇာ္သလို ျဖစ္ေနပါသျဖင့္ ဘုန္းကံ နိမ့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။" ဘုရားတည္ျပီး ျပည္သူတရပ္လံုး၏ အက်ိဳးကို မျဖစ္ေစဘဲ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ဆင္းရဲတြင္းနက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။သံဃာကို သတ္တာက အသက္ခံရေသာ သူသာ ေသေသာ္လည္း အခုလုပ္ရပ္သည္ကား ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး ဖေယာင္းတိုင္မီးပမာ တေျမ့ေျမ့ ေလာင္ျမိဳက္ကာ တျဖည္းျဖည္း တံုးရပါေတာ့မည့္ အျဖစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေက်ာ္

No comments:

Post a Comment