3.02.2009

အာဘီဆစ္ကို ဆရာတင္ပါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ NEJ/ ၂ မတ္ ၂၀၀၉

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမည္ခံၿပီး ျပည္သူအေပၚ တာ၀န္မေက်သူေတြထဲမွာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္မွာ ထိပ္ဆုံးက ျဖစ္လိမ့္မည္။ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေနသည့္ ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ဘာမ်ား လုပ္ေပးေနပါသနည္း ေခတ္ၿပိဳင္က ေမးခြန္းထုတ္လုိပါ၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ခ်အမ္း အာဆီယံအစည္းအေ၀းတက္လာသည့္အခ်ိန္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံစီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္းေတြ ႀကံဳေနသည့္ၾကားမွ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူေတြကုိ အသုံးတက္လာမည့္ စီးပြားေရး အစီအစဥ္ကို ထုိင္း အစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္ျဖစ္၏။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက လူထုစီးပြားပ်က္ေနသည္ကုိ မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ထုိင္းအစိုးရက ထုိင္းျပည္သူ ေတြလက္တုိက္႐ုိက္ေငြထည့္ေပးၿပီး လူထုသုံးႏုိင္လာေအာင္ စီမံခ်က္ (၃) မ်ိဳးျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္၏။ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈႏႈန္းတက္လာလွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးမ်ားကုိပါ တက္လာေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္၏။

ပထမစီမံခ်က္အျဖစ္ လူထု၀င္ေငြတက္လာေအာင္ လုပ္ကုိင္ရာတြင္ လစာေငြ ဘတ္ (၁၅,၀၀၀) ေအာက္ရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံးရွိ ရပ္ရြာအႀကီးအကဲ မ်ားပါမက်န္ တဦးကုိ ဘတ္ ၂,၀၀၀ (ေဒၚလာ ၆၀ ခန္႔) အလကားေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္၏။ ေပးလည္းေပးေနၿပီျဖစ္၏။

ထုိမွ်မက ထုိင္း၀န္ထမ္းေတြကုိ တဦး ဘတ္ (၂,၀၀၀) ခ်က္လက္မွတ္တေစာင္စီ အလကားေပးၿပီးသည့္ေနာက္ ထုိင္းတႏိုင္ငံလုံးရွိ စတုိးဆုိင္ႀကီးေတြ၊ ေစ်းဆုိင္ေတြကုိ အဆုိပါ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ (၂၀) ရာႏႈန္းထိ ေစ်းေလွ်ာ့ ေပးဖုိ႔ ထုိင္းအစုိးရက ၫႊန္ၾကားဦးမည္ဆုိ၏။

ဒုတိယ စီမံခ်က္မွာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ လစဥ္ လူေနမႈစရိတ္ သက္သာေအာင္ ဖန္တီးေပးေရးျဖစ္၏။ တတိယ စီမံခ်က္မွာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေန႔စဥ္ အသုံးစရိတ္ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ (ေရခ မီးခ အလကား ေပးသည့္ နည္း၊ မီးရထား၊ ဘတ္စကား အလကားစီးေစသည့္နည္း၊ အခမဲ့ပညာသင္စရိတ္ (၁၅) ႏွစ္ထိ ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္၏ သားအရြယ္ရွိသည့္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ုဳပ္ အာဘီဆစ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ အတုယူမည္ဆုိလွ်င္ ရွက္စရာ မဟုတ္ပါ။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္၏လစာသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္လုပ္၊ မိမိလစာကုိ မိမိဘာသာ တလ (၁၂) သိန္းယူထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ လစာႏွင့္ အလြန္ကြာျခားမည္မဟုတ္။

ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားက်ၿပီး ျပည္တြင္း စီးပြားပ်က္ေနသည့္အတြက္ တေန႔ စာကုိ တေန႔ ခဲခဲယဥ္းယဥ္း ရွာေနရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထက္ လစာ အင္မတန္ နည္းပါးသည့္ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ စစ္အစိုးရ လုပ္ေပးသည့္ ျပည္သူ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ျပည္သူေတြ အသုံးတက္လာေရး အစီအစဥ္လုပ္မည္ ဆုိလွ်င္ အခ်ိန္မီေသးသည္။

သို႔မဟုတ္ဘဲ ခ်အမ္း အာဆီယံအစည္းအေ၀းလာတက္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာကုိ ဘင္ဂါလီပါ ေျပာၿပီး ျပန္႐ုံမ်ိဳး မလုပ္ ထုိက္။ အာဘီဆစ္အစိုးရ၏ ျပည္သူေတြ အသုံးတက္လာမည့္ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ိဳးကုိ ေလ့လာသြား သင့္သည္။ အာဘီဆစ္လုိ လုပ္ရေအာင္ စစ္အစိုးရမွာ ေငြမရွိဟုဆုိလွ်င္ စစ္တပ္အိတ္ထဲက ေမွာင္ခုိေငြကုိ ထုတ္သုံး သင့္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ မူးယစ္ေဆးေရာင္းရေငြ၏ (၅၀) ရာႏႈန္းေပးရန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ၀ေခါင္းေဆာင္ ေတြ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ကုိ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမွာ အတိအက် ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးေရာင္းရေငြမွာ တႏွစ္ကုိ ကန္ေဒၚလာ သန္း (၂,၀၀၀) သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ မ်ားႏုိင္သည့္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တရားမ၀င္ တႏွစ္၀င္ေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ သန္း (၁,၀၀၀) အထက္ရွိ သည္ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္၏။

အစိုးရကုိ အခြန္ေဆာင္စရာ မလုိသည့္ အဆုိပါ ေဒၚလာ သန္းတေထာင္၏ ေ၀စုကုိ စစ္တပ္ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ အနည္းစုကသာ ေ၀စုအမ်ားဆုံး ရမည္မွာ ေဗဒင္ေမးရန္ မလုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္၏။ ထုိေငြေတြကုိ စီးပြား က်ပ္သည့္ ယခုလုိ ကာလမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူေတြ လက္ထဲ ထုိင္းအစိုးရလုိ ထည့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေခတ္ၿပိဳင္ က တုိက္တြန္းလုိပါ၏။

(မတ္လထုတ္ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

No comments:

Post a Comment