4.13.2009

သႀကၤန္အေတြး

Maung Yit by Paw Oo Thet
ေမာင္ရစ္ရဲႛ သ႒ကႆန္

ေမာင္ရစ္
ဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၇

ငယ္ငယ္က ေမာင္ရစ္အတၾက္ သ႒ကႆန္ကေတာ့ ပုံမႀန္ပၝပဲ။ မုန္ႛလုံးေရေပၞေတၾ လိုက္ေ၀၊ အိမ္ေရႀႛမႀာ ေရပုံးခဵ႓ပီး ေရပက္၊ နည္းနည္း႒ကီးလာေတာ့ အင္လဵားကန္ေစာင္းမႀာ ဟိုအရည္ေတၾေသာက္႓ပီး ကန္လမ္းေရႀႛက "ခရမ္းဴပာ"မႀာ ထိုင္၊ ႎႀစ္ဆန္းတစ္ရက္မႀာ ဘုရားစင္ကို သန္ႛရႀင္းေရးလုပ္။ ဒၝမဵႂိးပဲေပၝ့။ အဲဒီထဲမႀာ ငယ္ဘ၀အမႀတ္ရဆုံး သ႒ကႆန္ေတၾကေတာ့ ေတာင္ဥကၠလာပက မၸပ္ေတၾမႀာ သံခဵပ္႓ပိႂင္ပၾဲ၀င္ဳကတာေတၾကို တေနကုန္ တညခန္း ေငးေမာ့ခဲ့ရတာေတၾပၝ။

ေနာက္အမႀတ္တရကေတာ့ ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္ အင္န္အယ္ဒီ သ႒ကႆန္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း႓ပီးစ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ရဲႛ ပထမဦးဆုံး သ႒ကႆန္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ႓ခံေရႀႛက မၸပ္မႀာ လၾတ္လပ္ပၾင့္လင္းစၾာ အနယ္နယ္အသီးသီးက သံခဵပ္အဖၾဲႛေတၾရဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး ဟစ္ေ႐ကၾးတဲ့ သ႒ကႆန္။ သံလဵင္ကအဖၾဲႛ လက္သံအေဴပာင္ဆုံးပဲ။ သူတိုႛေတၾ ဆုရဳကတယ္ထင္ရဲႛ။ ေနာက္ေတာ့ ၁၉၈၉ ဳသဂုတ္လမႀာ အင္းစိန္ေထာင္ ၅ တိုက္ထဲ ေရာက္ေတာ့၊ သံလဵင္က သံခဵပ္အဖၾဲႛေတၾကို ဴပန္ေတၾႛတယ္။ သ႒ကႆန္က အဴပန္မႀာ ၅(ည)နဲႛ ဖမ္းထားလိုက္တာ၊ သူတိုႛကို စစ္ခုံရုံးက ေပးထားတဲ့ ဆုေတၾနဲႛ။ ၃ ႎႀစ္၊ ၅ ႎႀစ္၊ ၁၀ ႎႀစ္။

၁၉၉၀ ဧ႓ပီမႀာေတာ့ မႎၨေလးသ႒ကႆန္ေပၝ့ေလ။ ေမလမႀာက ပၝတီစုံေရၾးေကာက္ပၾဲ။ အဲဒီမတိုင္ခင္ကတည္းက ပၝတီ၊ ေကဵာင္းသားနဲႛ တပ္ဦးက လူေတၾကို ေဴမလႀန္႓ပီး ဖမ္းဆီးထား႓ပီး႓ပီ။ ေဴပးစရာဆိုလိုႛ မႎၨေလး ဘုရား႒ကီး၀င္းထဲက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾပဲ ရႀိတယ္။ (ကဵေနာ့္အတၾက္ ေဴပာတာပၝ။ တခဵႂိႛကေတာ့ နယ္စပ္ေတၾဆီ ေရာက္ကုန္ဳက႓ပီ)။ မႎၨေလး ကဵႂံးတေလ႖ာက္ စင္ေတၾ၊ မၸပ္ေတၾေရႀႛမႀာ လူေတၾ၊ ကားေတၾ ေပဵာ္ေနပက္ေနဳကခဵိန္မႀာ အိမ္ေဴပး၊ ေကဵာင္းေဴပး နဲႛ ေထာင္ေဴပး ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾဟာ ႓ဂိႂဟ္သားေတၾလိုပၝပဲ။

အဲဒီက အတက္ေနႛညမႀာ ေမႀာင္ရိပ္ေတၾထဲကေန မႎၨေလး သ႒ကႆန္ကို ကဵေနာ္တိုႛ ေခဵာင္းဳကည့္ဳကတယ္။ အိမ္၀ိုင္းတစ္ခုမႀာ မိသားစုေတၾ တီဗၾီဳကည့္ေနဳကတယ္။ "သ႒ကႆန္မိုး" ဇာတ္ကား။ သူငယ္ခဵင္းက ႓ခံ၀ကေန လႀမ္းေအာ္တယ္။ "ကဵေနာ္တိုႛ ေကဵာင္းသားေတၾပၝ။ အဲဒီ သ႒ကႆန္ကားေလး ဳကည့္ပၝရေစ" တဲ့။ ကဵေနာ္တိုႛ အဲဒီ သ႒ကႆန္ကားေလးကို ဳကည့္ဳကရတယ္။ အဲဒီမိသားစုတိုက္တဲ့ ေရေႎၾးဳကမ္းေလး ေသာက္ရင္းနဲႛ။ ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္နဲႛ ဘုရား႒ကီး၀င္းဘက္ ဴပန္ဳကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကဵတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛရဲႛ သ႒ကႆန္ဟာ အမႀတ္တရပၝ။

ေနာက္ေတာ့ ေမာင္ရစ္မႀာ သ႒ကႆန္မရႀိေတာ့ဘူး။ ဳကာ႓ပီ။ ခုထိပဲ။

(သရုပ္ေဖာ္ပုံမွာ - ပန္းခဵီ ေပၞဦးသက္ျဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၉၂ ကပၝ။)

No comments:

Post a Comment