4.25.2009

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပည္သူအေပၚ တန္ဖုိးထားေစခ်င္


NEJ / ၂၄ ဧျပီ ၂၀၀၉
(အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

လြန္ခဲ့သည့္ သႀကၤန္ကာလ ထုိင္းအေရးအခင္းဆႏၵျပပြဲမွာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူေတြကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖုိ႔ ထုိင္းအစိုးရက ဆုံးျဖတ္သည္မွာ သာဓုေခၚစရာေကာင္း၏။

စင္စစ္ ထုိင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေရးအခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္၏။ ထုိဆႏၵျပပြဲမွာ အနီ၀တ္ဆႏၵျပသူေတြ ဘန္ေကာက္တၿမိဳ႕လုံးကုိ မီးေလာင္တုိက္သြင္း၏။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘီဆစ္ ကားကုိပင္ ရက္ရက္စက္စက္တုိက္ခုိက္၏။

သုိ႔ေသာ္ ထုိဆႏၵျပပြဲမ်ားကာလအတြင္း ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ ေသေပ်ာက္သူမ်ားကုိ ထုိင္းအစိုးရက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ ဆုိေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ျပည္သူေတြအေပၚ သေဘာထားႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္၏။

ထုိင္းအစိုးရေျပာဆုိခ်က္အရ ဆႏၵျပပြဲကာလအတြင္း ဒဏ္ရာအနည္းအက်ဥ္းရသူမ်ားကုိ တဦး ဘတ္ေငြ (၂၀,၀၀၀) ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ျဖစ္၏။ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသရမည့္သူေတြကုိ တဦး ဘတ္ (၆၀,၀၀၀) ေပးမည္။ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသၿပီး ေဆး႐ုံမွာ ရက္ (၂၀) ထက္ပုိေနရသူမ်ားကုိ တဦး ဘတ္ (၁၀၀,၀၀၀) ေပးမည္။ ဆႏၵျပပြဲမွာ ထိခုိက္ၿပီး မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားသူေတြကုိ တဦး ဘတ္ (၂၀၀,၀၀၀) ေပးမည္။ ေသဆုံးသူမ်ားအတြက္ တဦးကို ဘတ္ (၄) သိန္း ေပးမည္။

ယင္းသို႔ တႀကိမ္ေလ်ာ္ေၾကးအျပင္ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားသူမ်ားအတြက္ မေသမခ်င္း လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး ဘတ္ (၃,၀၀၀) ထိ ေပးသြားဦးမည္ဆုိ၏။ ထုိမွ်သာမကေသး။ မသန္မစြမ္းျဖစ္သူမ်ား၊ ေသဆုံးသူမ်ား၏ ကေလးမ်ားကုိပင္ ဘြဲ႔ရသည္ထိ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသြားဖုိ႔ ထုိင္းအစိုးရက ဆုံးျဖတ္သည္။

ျမန္မာျပည္မွာ တႀကိမ္မွ်မၾကားဖူးသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ လူကုိ မည္မွ်တန္ဖုိး ထားေၾကာင္း ေပၚလြင္၏။ ျပည္သူကုိ အစိုးရက မည္မွ်အေလးထားေၾကာင္း ထင္ရွား၏။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္း ကားေတြ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးသူမ်ားအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘီဆစ္အစိုးရက အေရးယူဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆႏၵျပကာလအတြင္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖုိ႔စီစဥ္ျခင္းျဖစ္၏။
သေဘာမွာ လူတဦး၏ တန္ဖုိး၊ ျပည္သူတဦး၏ တန္ဖုိးကုိ အစုိးရက မည္မွ် သေဘာထားႀကီးေၾကာင္း ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃ့ာအေရးအခင္းကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အမွန္တကယ္ေသဆုံးသူအေရအတြက္မွာ စစ္အစိုးရ ေျပာလုိသည့္ အေရအတြက္ထက္ မ်ားေနသည္ဟု ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ ပီညဲ႐ုိးက ကုလသမဂၢကုိ တင္သြင္းသည့္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိအေရးအခင္းမွာ လူ (၃၁) ဦးေသၿပီး လူ (၄,၀၀၀) အဖမ္းခံရ႐ုံမက (၁,၀၀၀) အဖမ္းခံေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ထုိအစီရင္ခံစာမွာ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ လူ႔တန္ဖုိးမထားသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထား ေျမာက္ျမားစြာရွိ၏။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးအေပၚ အယူအဆမတူသူေတြ အမ်ားအျပားရွိ၏။ ထုိအယူအဆမတူသူေတြကုိ ထုိင္းအစိုးရက အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမလုပ္႐ုံမက ယေန႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဘီဆစ္က ေလာေဆာ္ေနသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရကမူ အယူအဆမတူသူ မွန္သမွ် ရန္သူဟု သတ္မွတ္၏။ စစ္အစိုးရေလွ်ာက္သည့္လမ္းေပၚက လႈပ္ရွားသူမွန္သမွ်ကုိ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်၏။ ျပည္သူကုိ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္က်ဳးလြန္ျခင္းကုိ ထမင္းစားေရေသာက္ကိစၥကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရက သေဘာထား၏။

ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ လက္ရွိအာဘီဆစ္ အစိုးရ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊ ျပည္သူအေပၚ မည္မွ်တန္ဖုိးထားသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေလးထားဖုိ႔ ေခတ္ၿပိဳင္က တုိက္တြန္းလုိပါ၏။

No comments:

Post a Comment