5.27.2009

JAC Movement in Mae Sot

Wednesday, May 27, 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵျပပြဲ ကို UNHCR ရုံးေရွ႔တြင္ JAC မဲေဆာက္မွ ဦးစီးျပဳလုပ္ယူအန္အရာရွိအား အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးအပ္ေနစဥ္
ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ UNHCR ရံုးေရွ႔တြင္ Joint Action Commettee မွ ဦးေဆာင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးေတာင္းဆို ဆႏၵျပပြဲတခုကို က်င္းပခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ား ၊ JAC တြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ လူငယ္ အင္အားစုမ်ား၊ တသီးပုဂၢလမ်ား စုစုေပါင္း လူအင္အား ၁၅၀ ခန္႔က TK ေလး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု႔ေရွ႔တြင္ စတင္ စုစည္းၾကၿပီး ေနာက္ UN ရံုးေရွ႔သို႔ ပိုစတာမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ၊ ေႀကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ဟစ္၍ ညီညာစြာ ခ်ီတက္သြားၾကသည္။
ယူအန္ ရံုးေရွ႔တြင္ မိနစ္ ၂၀ခန္႔ စုရံုး၍ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ဒို႔အေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ခ်က္ျခင္းလြတ္ ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ဒို႔အေရး စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ျပဳတ္က်ေရး ဒို႔အေရး” စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ကို ဟစ္ေၾကြးခဲ့ၾကသည္။
ဆႏၵျပရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ JAC ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာ ၊အဂၤလိပ္ တို႔ကိုလည္းေဝငွၿပီး သတင္းဌာန အသီသီး၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ယူအန္မွ အရာရွိတဦး၏ လက္သို႔ JAC မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳပါရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းသို႔ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ကိုေပးအပ္ခဲ့သည္ ။
ထိုေနာက္တြင္ ကမာၻမေၾကသီခ်င္းကို သီဆို၍ ဆႏၵျပပြဲကို လူစုခြဲ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ရဲမ်ားက လာေရာက္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးမႈ သတင္းမ်ား မရွိခဲ့ပါ။
ဓါတ္ပံုမ်ား(အီးေမးမွၾကည့္သူမ်ား ဓါတ္ပံုၾကည့္ရန္)JAC ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ႏွင့္ ယေန႔ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားJoint Action Committee

Mae Sot, Thailand

27th May 2009

Hon. Mr. Ban Ki-moon

Secretary-General

United Nations

Re: Role of United Nations for the release of Daw Aung San Suu Kyi and all political prisoners, for the purpose of national reconciliation and democratization of Burma.

Your Excellency,

The Joint Action Committee is a collective group of political activists who have been exiled to Mae Sot due to our activities in Burma . We believe that Mae Sot is an important place to hold rallies and send powerful messages of hope, to the people of Burma . Dedicated to democracy we have all given up our country and lives, fighting to free Burma .

We have learned from the media that Your Excellency is planning to visit Burma as soon as possible. Therefore, we send this letter to express our position on the situation in Burma and our expectations from your visit.

Today marks the legal date that our democratic leader Daw Aung San Suu Kyi is due for release from house arrest. However, as she remains in a “special” cell, in the notorious Insein prison, her freedom is an increasingly unrealistic dream for us.

The trial moves into its seventh day and Daw Aung Aung San Kyi continues to maintain her innocence, suggesting the SPDC is at fault for not providing an adequate level of security. The trial has widely been criticized for being a complete scam; in an attempt to cripple her legal advisory team, the SPDC revoked the license of Daw Aung Suu Kyi’s lawyer in the midst of preparing the defense. Daw Aung San Suu Kyi has not been allowed enough lawyers for the case and time for her defense. Apart from a group of handpicked journalists the court has remained closed leaving little room for scrutiny.

All of the SPDC actions so far, indicate that the result of this trial has already been scripted. With the elections around the corner, the Generals appear to be terrified that Daw Aung San Suu Kyi will ruin their chances of legitimizing the power they hold. Whether they were behind the intrusion or not, they will be making sure that they use this trial to eliminate any threat that Daw Aung San Suu Kyi has to their grip on power.

As our leader stands in court today, we have come here to show our solidarity with her. Not only do we show our support for her but we stand outside the United Nations Human Rights Commission office as a show of our support for you and your planned visit to Burma .

The Burmese SPDC has had countless opportunities to prove to the world that they are dedicated to freedom and democratization. Every time the SPDC has shown no signs of backing down in the face of international outcry. The release of Daw Aung San Suu Kyi is yet another opportunity that the Generals are likely to miss – but this time we can’t allow this to happen. By allowing them to once again show an upright disrespect for basic democratic rights, we are condemning the people of Burma to decades of more oppression.

We welcome your concern and interest in our country but urge that you put unprecedented pressure on the Generals to release Daw Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Daw Aung San Suu Kyi is essential for national reconciliation; all ethnic leaders have acknowledged that without her, reconciliation cannot be realized.

We encourage you to give the Generals an ultimatum for the release of Daw Aung San Suu Kyi and all political prisoners in a certain time period. By the end of the set time period, if they have not carried out the demands set out to them by the United Nations then a binding solution at the United Nations Security Council must be organized, for an international arms embargo to be placed on Burma .

Having set the ultimatum, we urge you to secure the immediate provision of necessary medical treatment to all political prisoners. And all prisoners isolated far from their families are to be brought to prisons close to their homes in order to immediately put an end to psychological torture.

The members of The Joint Action Committee, political activists, foreign volunteers and local migrants have all come here today to show their gratitude for your support. It is our dream to fix the problems of Burma by ourselves, but every time we try we are brutally tortured, imprisoned or murdered.

Today, we ask for your help and urge you to take a stance, so tough, that it will give the Generals no choice but to release our leader, and begin the process of true democratization.

Sincerely yours,


Joint Action Committee

MaeSot

Contact Persons

Name, Constituency and Party Affiliation

Signature
ANNOUNCEMENT OF JOINT ACTION COMMITTEE (MAE SOT)

Date -May 27, 2009

On 24 May we made a demonstration at the Thai-Burma Friendship Bridge and Today in order to protest against the unfair trial of Daw Aung San Suu Kyi. Our aim was to show our solidarity with our true leader and all political prisoners inside Burma. We wanted to send a powerful message to the people of Burma that we will continue to fight for democracy and that there is still hope. Mae Sot is a very important place for Burma so it’s important that we speak out as much as we can. Being so close to Burma, we have the highest chance of being heard!

We did not intend to disturb or offend the Thai government and people. We express our deep gratitude to the Thai people for their support and kindness. Also, we thank the Thai government for their recent statement on the May 19 that respectively expressed concern about the recent events inside Burma.

Now our democratically elected leader, Daw Aung San Suu Kyi is facing trumped up charges for an intrusion into her home. She faces the seventh day of an unjustified trial set by the State Peace and Development council. If she loses the case she may be put in prison for another 5 years. This is an extremely dangerous situation. Without Daw Aung San Suu Kyi we will not be able to get a true and fair democracy for the people of Burma.

The problem of Burma has changed from being one of national importance to that of international importance. In an increasingly globalised world, one country’s actions increasingly affect another’s. If the General’s don’t respect human and democratic rights then they are also not respecting every country that does try to stand up for what is right. We need all of the international community to come together and think of new initiatives to save the people of Burma from decades of oppression.

China, Russia and India are essential for encouraging the democratization of Burma and we urge that they feel the pain of the Burmese people and help us!

We will not stop fighting until our leader Daw Aung San Suu Kyi is free!!!!!!

Joint Action Committee

( A.B.M.A, စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ား , 2009 CAC(BURMA), FBF, FBP, BPPU, MNDF(LA), September Saffron Activities, ZSYO, ALC, AYNG, OIA)

Joint Action Committee ၏ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၂၄.၅.၀၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီက မဲေဆာက္ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားတြင္ JAC က ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ယေန႔ျပဳလုပ္ရျခင္းအေပၚ ေအာက္ပါ အတိုင္းရွင္းလင္း ထုတ္ျပန္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳလိုေသာ ဆႏၵ လံုးဝ မရိွပါေၾကာင္း ဦးစြာ ရွင္းလင္းလိုပါသည္။၁၉၈၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းတိုးပြါးလာေနေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးကို ယေန႔ထက္တိုင္ စာနာမႈျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီေပးခဲ့ေသာ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖၚျပလိုပါသည္္။အထူးသျဖင့္ ယခုလ ၁၉ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ စစ္အုပ္စုမွ မတရား အမွဳဆင္ ေထာင္ခ်ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနမွႈေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကိုပါ ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ မျဖစ္မေန လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စစ္အုပ္စုက ယခု မတရားအမႈဆင္ စြပ္စြဲေနမႈတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား တဦးပါဝင္ ပတ္သက္ေနျခင္း၊ ႏိ္ုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမႈဆင္ေထာင္ခ်ရန္ ႀကိဳးစား ေနမႈသည္ သန္း ၅၀ေက်ာ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ရိုက္ခိ်ဳး ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ရံုမွ်မက တရားမွ်တမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ လူသားအားလံုး၏ စိတ္ႏွလံုးကို ထိခိုက္ေစ၍ ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံေရးကိုပါ ရိုက္ခတ္မႈ ရွိေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းေရး သက္သက္သာ မဟုတ္ပဲ တကမာၻလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေကာ္မတီက ရႈျမင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တရားမွ်တမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ လူသားအားလံုးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူတကြ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္ အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံ တို႔ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေပၚစာနာနားလည္စြာ ကူညီေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အားလံုးမွ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းစာမ်ားကုိ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေပးပို႔ ၾကပါရန္ JAC မွ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ JAC အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ အားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ ဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

Joint Action Committee

(A.B.M.A, စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ား, 2009 CAC (BURMA), FBF, FBP, BPPU, MNDF (LA), September Saffron Activities, ZSYO, ALC, AYNG, OIA )

No comments:

Post a Comment