6.28.2009

၀က္တုတ္ေကြး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသူ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားငါးရာေက်ာ္ကို ထိုင္းအစိုးရမွနယ္စပ္ကိုျပန္ပို ့

Photobucket
ဇြန္ ၂၆

ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့အိုင္ဒီစီ အခ်ဳပ္ၾကီးမွ ၀က္တုတ္ေကြးျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသူ ႏိုင္ငံျခားသားရာေပါင္းမ်ားစြာကို သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္မ်ားသို ့ယမန္ေန ့က ပိုေဆာင္လိုက္ေၾကာင္း ယေန ့ထိုင္းဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာ ေဒးလီးနယူး သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီယား၊ လာအို ႏိုင္ငံမ်ားမွ စာရြက္စာတမ္းမျပည့္စံုေသာ ေရြ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ငါးရာေက်ာ္ကို ဘတ္စကားၾကီး ၈စီးျဖင့္ ပို ့ေဆာင္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းစာ၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ေဖၚျပထားသည္။

ေဆးရံုကို သြားေရာက္ျပသေသာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးတြင္ ၀က္တုတ္ေကြးေရာဂါရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရသျဖင့္ ေရာေႏွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာအဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားကိုပါ သံသယရွိသျဖင့္ ျပန္လည္ပို ့ေဆာင္ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာအလုပ္သမားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာနယ္စပ္မ်ားသို ့ျပန္လည္ပို ့ေဆာင္ ေပးခဲ့ ေသာ္လည္း ျပစ္မႈၾကီးသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား၁၀ဦး၊ ကေမၻာဒီယား၁၀ဦး၊ လာအုိ၁၀ဦးတို ့ကို ၀က္တုတ္ေကြး ေရာဂါကူစက္ပ်ံ ႔ႏွံ႔မႈ ရွိ/မရွိ သိရွိနိုင္ရန္ သီးျခားစီ ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျပီး က်မၼာေရးအဖြဲ ့က အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ကူးစက္ခံရသူ ၆၉ ဦး ရွိေနျပီး၊ ေရာဂါျဖစ္ေနသူေပါင္း၁၀၅၄ ဦး ရွိေနျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းက်မၼာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ေဒသတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္၈၀ ဦး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္၂၂၀ ဦး၊ ဗီယက္နမ္တြင္၅၆ ဦး၊ လာအုိတြင္၃ ဦး၊ အိႏၵိယတြင္၅၉ ဦးႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ခ်္တြင္ ၇ ဦး ေရာဂၝ ကူးစက္ ခံေနၾကရေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားသည္။အလားတူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ေရာဂါ ျဖစ္သည္ဟု သံသယျဖစ္ခံရသူမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားတဦးျဖစ္ၿပီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ (၂) ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေခၚယူထားေသာ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မလာေရာက္မီ A/H1 N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ရက္ပိုင္းမွ် ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္(၂၆) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ The Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Justify Full

No comments:

Post a Comment