6.20.2009

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဘန္ေကာက္တို႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ပြဲမ်ား က်င္းပ

ဓါတ္ပံုသတင္း
၁။ျမန္မာႏိိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ (AWMCB ) ဖဒိုမန္းရွာခမ္းမ၊မဲေဆာက္
၂။ေမြးေန႔ဆြမ္းေၾကြး(MPU)MPU ရံုး၊မဲေဆာက္
၃။ဘာသာေပါင္းစံုဆုေတာင္းပြဲ(ABMA ) မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည့္တိုက္၊မဲေဆာက္
၄။ေမြးေန႔ပြဲဆုေတာင္းပြဲ (JAC လူငယ္မ်ား) AIYA စားေသာက္ဆိုင္၊ မဲေဆာက္
၅။ဂ်ာမန္ျမဴးဇစ္ အဖြဲ႔၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ (CDC) မဲေဆာက္
၆။ေမြးေန႔ကမ္ပိန္း (BDN)ဘန္ေကာက္

No comments:

Post a Comment