6.23.2009

တပ္မဟာ ၇ ေဒသမွတ္တမ္းမ်ား

ဇြန္လ(၁၈)ရက္

• ဇြန္လ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ခ်စ္သူမွ ခလဲ့ခုိ႔ရြာသား တဦးျဖစ္သူအားမွာ။ မျပန္လာပါက ၄င္းပုိင္ဆုိင္ ေသာ စက္ေလွတစီး၊ စက္အသစ္တလုံးႏွင့္ သစ္ခဲြသား(၃ဝဝ)ခ်ပ္ေက်ာ္တုိ႔အား မီးရႈိ႔ပစ္မည္ဟု ျခိမ္း ေျခာက္။
• ေဟာသူးခီးေက်းရြာ ႏွင့္ ခလဲ့ေဒး သူႀကီးမ်ားကုိ ဒီေကဘီေအ စစ္ဗုိလ္အျဖစ္ ေမာင္ခ်စ္သူ တင္ေျမာက္။
• ဇြန္လ(၁၆)ရက္ေန့ ညေန(၃းဝဝ)နာရီတြင္ မဲတရိတြင္ ဒီေကဘီေအအတြက္ ရိကၡာလာပုိ႔ေသာ ကား(၂)စီးမွာ တုိယုိတာ ဗီြဂုိ ဖုိးဒုိး ( -၃၈၇ ) ဘန္ေကာက္ ၊ တုိယုိတာ မုိင္တီအိပ္(စ) ( -၈၇၂၁) ကန္ဖဲဖစ္ တုိ႔ျဖစ္။
• ပုိေပၚေလးရြာထဲမွာ နအဖ စစ္တပ္မ်ား ေရာက္ရွိလာ၊ ပိုေပၚလး ရြာမွာက်န္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္စု(၃)စု ၊ လူဦးေရ(၁၂)ဦးကုိ ဗမာစစ္တပ္က လုံးဝအျပင္ ကုိေပးမထြက္ေတာ့၊ ထုိင္းဖက္ျခမ္းသုိ႔ ထြက္ေျပးလာတဲ့ ရြာသားကေျပာျပ။
Kakloe
• ထုိင္းစစ္ဖက္ဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား မဲသေဝါ အထိ ဆင္းသြား၊
• ညေန(၃း၃ဝ)တြင္ မဲတရိသုိ႔ ေလွႀကီး(၂)စီးဆင္းလာ၊ ဒီေကဘီေအမ်ား ေလွ(၁)စီး အေပၚဖက္သုိ႔ ျပန္လုိက္ ပါသြား၊ လူဦးေရ(၂ဝ)ဦးေက်ာ္ခန့္။
• ဒီေကဘီေအ အတြက္ ဆန္ရိကၡာ အိပ္(၅ဝ)ကုိ မဲတရိကမ္းနား ဖုိးလူေက်ာ္ အိမ္တြင္ ထားရွိ။
• ခလဲ့ခုိ႔ ရြာသားတခ်ိဳ႔ျပန္သြား၊ ထုိင္းသတင္းမွ (၉၅)ဦးျပန္ဟု ေဖၚျပ၊ ထုိင္းတီဗီြတြင္လည္း အေျခအေန ေအး ေဆးၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ားျပန္ၾကဟု ေဖၚျပ။
• ရြာသူႀကီးေတာင္ျပန္ေနၿပီး နင္တုိ႔ဘာျဖစ္လုိ႔မျပန္ေသးတာလဲဟု က်န္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္ရြာသားမ်ား ကုိ ထုိင္းစစ္တပ္မွေျပာ။
• အူးသူးထသုိ႔ ဒုကၡသည္အသစ္မ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္ မဲလာအားခီး(၉)စု (၅၄)ဦး၊ မဲလာအားထ (၃)စု (၁၇) ဦး၊ ပႏဲြ႔ပူေက်းရြာ (၅)စု (၅၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၇)စု(၉၅)ဦးျဖစ္။ ထုိင္းစစ္တပ္မွလည္း ဓါတ္ပုံမ်ားရုိက္မွတ္ တမ္းမ်ား ယူခ့ဲ။
• တပ္မဟာ(၆)ဘက္မွာ ဒီေကဘီေအ တပ္ရင္း(၉ဝ၁) တပ္ခြဲ(၃)မွဴး ဗိုလ္ဟန္သိန္းဦးစီးတဲ့ အင္အား ၂ဝတပ္ ဖြဲ႔ ပန္ခလိုင္ဘက္မွာ ေနရာယူလာ။
Pah

• ယၡင္ ဗုိလ္မွဴးေဂ်ာ္နီအား လုပ္ႀကံခဲ့သူ ဒီေကဘီေအမွ ေစာသာ အား မဲတရိတြင္ ေတြ႔ရ။

မွတ္ခ်က္။
ယၡဳ မဲတရိမွ စ၍ တဆင့္ျခင္း ရွင္းလင္းသြားရမည့္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ဗ်ဳဟာအေနျဖင့္ ဒီေကဘီေအဖက္မွ (ေစာခ်စ္သူ၊ ေစာကတုံး၊ )တာဝန္ယူရ။
လက္နက္ႀကီး ဒီေကဘီေအ ဖက္မွ ေစာေရြသိန္း၊ ေစာဂ်ဲေရဖုိး တုိ႔ျဖစ္။
လက္နက္ႀကီးပစ္ကူအဖဲြ႔ နအဖ ဖက္မွ တပ္မ(၂၂)လက္ေအာက္ခံ၊ ခလရ(၈၁)၊ ခမရ(၂ဝ၁) ခမရ(၂ဝ၂)တုိ႔ျဖစ္ ၊ ေမာင္ခ်စ္သူ ေနာက္ဖက္မွေန၍ ကပ္လုိက္။(မဲတရိဖက္ျခမ္း)
တပ္ရင္း ခမရ(၂၁ဝ) သည္ မိေအးပူ ဖက္ျခမ္းႏွင့္ ေလးဝါးဖက္သုိ႔ ပစ္ခတ္ေပးရမည္ျဖစ္။
Klerko
ဇြန္လ(၁၉)ရက္
• ဒီေကဘီေအ ၏ ရိကၡာမ်ားကုိ နံနက္(၈းဝဝ)နာရီေလာက္တြင္ လာေရာက္သယ္ယူသြား။
• ဒီေကဘီေအ ရိကၡာမ်ားရရွိေအာင္ တာဝန္ယူရသူမွာ ဖါးခါကလုိးျဖစ္။ (မဲတရိ ေမာင္ေမာင္ ဆုိင္ေရွ့ဇရပ္ တြင္ ေတြ႔ရ။
• အူးသူးထာ့တြင္ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ (၅)စု ထပ္မံဝင္ေရာက္လာခဲ့။
• ဇြန္လ(၁၈)ရက္ေန့တြင္ျပန္သြားသည့္အထဲမွ ခလဲ့ခုိ႔ ရြာသူႀကီးျပန္ေရာက္လာခဲ့။
• ဇြန္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္သြားသူမ်ား စုစုေပါင္းမွာ အိမ္ေထာင္စု(၃)စုႏွင့္ လူဦးေရ(၁၇)ဦးသာ ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာျပ။
• တအိမ္ေထာင္လွ်င္ ဒီေကဘီေအမွ ဗမာက်ပ္ေငြ(၃ဝဝဝဝ)က်ပ္ ေပးသည္ဟု ၾကားသိရသည္ကုိ ခလဲ့ခုိ႔ရြာ သူႀကီးအား ေမးျမန္းရာ ဘာမွမေပးဟု ေျပာျပ။
• ခလဲ့ခုိ႔ရြာသူႀကီးမွေျပာသည္မွာ ဒီေကဘီေအမွ ယၡဳအခ်ိန္ျပန္လာပါက မိမိတုိ႔၏ အိမ္ၿခံေျမတုိ႔ကုိ အလကားေပးမည္ျဖစ္၊ ေျမကြက္အသစ္(၁)ဧက ကုိလည္းေပးမည္ျဖစ္။
• ေနာက္မွျပန္လာသည့္သူမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ျခံေျမအတြက္ (၄)သိန္းေပးေလ်ွာ္ရမွာျဖစ္။
• ၾကက္ဝက္မ်ား ဒီေကဘီေအ မွာႀကိဳက္သလုိ ပစ္ခတ္စားေသာက္ထားရသည့္ ကိစၥမ်ားကုိမူ ျပန္ေလွ်ာ္ေပး မည္ဟု ေမာင္ခ်စ္သူမွ သူႀကီးအားေျပာျပ။
• ေန႔လည္ (၁၁း၄ဝ)နာရီတြင္ ဗုံး(၁)လုံး၊ (၁၁း၅ဝ) နာရီတြင္ ဗုံး(၁)လုံး၊ တပ္မဟာ(၇)ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေပါက္ကဲြ၊
• ဒီေကဘီေအမွ တပ္မဟာရုံးေနရာတဝုိက္သုိ႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားအလုံး(၂ဝ)ေက်ာ္ေလာက္ပစ္၊ (၃)လုံး ေလာက္သာ ေပါက္ကဲြ။
• ညေန (၁း၄၈)နာရီတြင္ ေလးဝါးသုိ႔ (၁၁)လုံး ပစ္ခ်။
• တပ္ရင္း(၂ဝ၂) ဖူးဘုိျမအုပ္ဂူနား ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ေစာတူးအဖဲြ႔ႏွင့္ တုိက္ပဲြျဖစ္ ဒီေကဘီေအမွ အနည္း ဆုံး (၇)ဦးေလာက္ ဒဏ္ရာရ။
• နုိဘုိးရွိ ဒုကၡသည္ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ထုိင္းစစ္တပ္မွ ၄င္းတုိ႔၏ ရပ္ရြာသုိ႔ ျပန္ေနရန္ စည္းရုံးဖိအားေပး ျခင္းခံရ။
• ေစာတာစူးညားရွိပါက ထုိင္းမွ ဘာမွမေျပာ၊ တာစူးညားျပန္ပါက ေခၚယူစည္းရုံး။
• ရြာသားမ်ားမွ ေလာေလာဆယ္ မရွင္းလင္းေသးသည့္အေပၚ (မုိင္းမ်ားရွိ၊ ဗမာစစ္သားရွိပါက) ျပန္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာ။
• လယ္ေပၚဟဲ ဒုကၡသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိေတာ့ မည္သုိ႔မ်ွေခၚယူမေျပာဆုိေသး။
• ေစာတာစူးညားမွ ရြာသားမ်ားမျပန္ေအာင္ လုိက္လံစည္းရုံးေနဟု ထုိင္းစစ္တပ္မွ ေျပာ။
• ဒုကၡသည္မ်ားအား အနီးကပ္ အကူအညီေပးေနၾကေသာ ကရင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရုံး၊ ကရင္လူငယ္အ စည္းအရုံးတုိ႔အားလည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ နင္တုိ႔ဝုိင္းကူစရာ မလုိေတာ့ေၾကာင္း မိမိတုိ႔ဘာသာလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အကူအညီလာေပးသည့္အဖဲြ႔မ်ား လာပါက မိမိတုိ႔ထံလာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူူးတင္စာကုိ လည္း မိမိတုိ႔ေရးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အကူအညီေပးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကုိေျပာ။
• ႏုိဘုိးရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအေျခအေနသည္ အျခား(အူးသူးထ၊ မဲတရိ၊ ကေလ့ထ)တုိ႔ႏွင့္ မတူေတာ့။


ဇြန္လ(၂ဝ)ရက္ေန႔
• နံနက္(၉း၁၅)နာရီတြင္ တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္တြင္ တုိက္ပဲြျဖစ္။
• နံနက္(၉း၃ဝ)နာရီ ဒီေကဘီေအ ရိကၡာရရွိေရးတာဝန္ခံ ဖါးခါကလုိးအား ေနာ္ဟဲမေလ ဆုိင္တြင္ အရက္ ေသာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရ။
• ထုိင္းစစ္တပ္ (တပ္ဟန္ဖန္း)ဗုိလ္ႀကီးဘရီးခ်မ္းမွ ေရာက္လာၿပီး ဖါးခါကလုိးအား ေမာင္းျပန္။
• ေကအိတ္အာရ္ဂ်ီမွ ဆရာမ ေနာ္အယ္စတာႏွင့္ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီမွ(နုိင္ဂ်ႏိြဳင္း)တုိ႔လာေရာက္ သတင္း ယူ။
• ဆရာမ ေနာ္အယ္စတာ ျပန္တက္သြား၊ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီမွ က်န္ေနခဲ့။ အူးသူးထသုိ႔ပုိ႔ေပးခဲ့။
• တပ္မဟာ(၇)ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ဒီေကဘီေအမွ ကမ္းနားလမ္းအတုိင္းတဖဲြ႔၊ ကုန္းေပၚ အလယ္ေက်ာမွတဖဲြ႔၊ ေတာင္ေျခနားကပ္၍တဖဲြ႔ တက္ေရာက္ရွင္းလင္းရန္ ျဖစ္။
• မနက္ (၁ဝးဝ၉)နာရီ တပ္မဟာေနရာ ကလို႔ေယာ္ကလိုးအေရွ႔ဖက္မွာ ဒီေကဘီေအ (၉၉၉)မွ ဗိုလ္သာòပိး (ႏွစ္ပြင့္) ဗံုးထိမွန္
• (၁ဝး၄၅)နာရီ၊ တပ္မဟာ(၇)ဌာနခ်ဳပ္တြင္ မုိင္း(၁)လုံးကဲြ၊ ဒီေကဘီေအ မွေခၚလာေသာ ေပၚတာ (၁)ဦး ထိ။
• မြန္းလဲြ(၂းဝဝ)နာရီေလာက္တြင္ တပ္မဟာ(၇) ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ဒီေကဘီေအ မုိင္းရွင္းတပ္ဖဲြ႔ တပ္စိပ္(၁)စိပ္မွ မုိင္းမ်ားတက္ရွင္း။
• မြန္းလြဲ (၂း၄၅)နာရီ ကလို႔ေယာ္ကလိုးေနရာမွာ ဒီေက (၉၉၉)က ၈၁-မမနဲ႔ (၁ဝ)လံုးလွမ္းပစ္ထဲ့။
• မြန္းလဲြ(၃းဝဝ)နာရီ တပ္မဟာ(၇)ေနရာတြင္ မုိင္း(၁)လုံးထပ္မံေပါက္ကဲြ၊ ကမ္းနား ဃ့နခု ၥသငညအ ေနရာမွ ေခ်ာင္းကမ္းနားအစပ္ထိ လမ္းေၾကာင္းအသစ္တခုကုိ ဒီေကဘီေအမွ မုိင္းရွင္းၿပီးေဖာက္။
• ညေန(၁း၃ဝ)နာရီတြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ သဝခသုိ႔ပစ္ခ်၊ ညေန(၃း၃ဝ)ထိ ပုံမွန္ပစ္ေန၊ (၃း၃ဝ)မွ (၄းဝဝ) နာရီအထိ အာရ္ပီဂ်ီ(၇)ႏွင့္ ပြိဳင့္ (၅)ျဖင့္ ဒီေကဘီေအတုိ႔မွ ပစ္ခတ္။ ဒီေကဘီေအ (၅၅၅)က ၈၁-မမျဖင့္ (၈)လံုးခန္႔ ေသေဘထာ့သို႔ လွမ္းပစ္။
• သဝခ ဖက္သုိ႔ တာဝန္ယူ တက္လာမည့္သူမွာ ဒီေကဘီေအ (၅၅၅)တပ္မဟာမွ မဲ့တလယ္ ျဖစ္။
• ညေန(၄းဝဝ)နာရီတြင္ မိေအးပူမွ ေလးဝါးသုိ႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ အခ်က္(၂ဝ)လုံးေက်ာ္ပစ္ခတ္။
• ညေန(၄း၃ဝ) နာရီတြင္ သဝခ နားသုိ႔ ဒီေကဘီေအ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးျဖစ္။
• တပ္ရင္း(၂၂)မွ ဗုိလ္ဒိငါးအား ဝါ့ခယ္ကလုိး(ထုိင္းရြာ)အနီးတြင္ အမည္မသိ လူတစုမွ ဝုိင္းဝန္းရုိက္ႏွက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ။
• မဲတရိ၊ ကေလ့ထ တုိ႔တြင္ရွိေသာ ဒုကၡသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ ပစၥည္းႏွင့္ အစားအစာေဝငွ။
• အဲန္ဂ်ီအုိတခုျဖစ္ေသာ ွဠဗ အဖဲြ႔မွ နုိဘုိး၊ မဲတရိ၊ ကေလ့ထရွိ ဒုကၡသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားထံသုိ႔ လာ ေရာက္၍ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဖတ္စရာမွတ္စရာ စာအုပ္မ်ား ေပး။
• ႏုိဘုိးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ယေန႔ လူ(ရြာသားမ်ား) အဝင္အထြက္ကုိ ပိတ္ထား။ ဂိတ္ေရွ႔တလမ္းကုိသာ ဖြင့္ထားေပးခဲ့။
• ေစဖုိးခီးေက်ာင္းဆရာအား ထုိင္းစစ္တပ္မွ ျပန္သြားရန္အတြက္ စည္းရုံး။
• ပုံမွန္ေပးေနၾက ေသာက္ေရကုိ ထုိင္းစစ္တပ္မွ မေပးေတာ့။ ေသာက္ေရတြင္းတြင္ သြားခပ္ၾကရန္ေျပာ။
• ေရမေပးသည့္အတြက္ ထမင္းမခ်က္ရ၊ ပုံမွန္ေပးေနၾက ဆန္၊ ငါးေသတၱာ၊ ငါးေျခာက္မ်ားကုိ မေပး။
• ေစာတာစူးညားအား နုိဘုိးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲမေပးဝင္ေတာ့။
• ကုိယ့္ရပ္ကုိယ့္ရြာျပန္ေနၾကရန္အတြက္ ဖိအားေပးျခင္းခံေနရ။ မေန႔ညေနအထိ အခ်ဳိ႔ရြာသားမ်ား ျပင္ဆင္ ထုပ္ပိုးေန။
• အူးသူးထာ့တြင္ ဒုကၡသည္ရြာသားမ်ားအတြက္ ယၡင္ေပးေဝထားေသာ ဆန္ႏွင့္ အျခားရိကၡာေျခာက္ ကုန္ သြားၿပီးျဖစ္။ မိမိနီးစပ္ရာ အသိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံတြင္ ေခ်းငွားစားေနၾကရ။
• အနီးကပ္အကူအညီေပးေနသူမ်ား၏ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ထုိင္းစစ္တပ္မွ လုိက္ေမး။
• ကဲန္ဖဲဖစ္မွ တပ္ဖက္အရာရွိ ဖူ႔ေကာဝ္ တရီးခ်ားက မဲတရိနယ္ခံ ဖူ႔ေကာဝ္ ကြၽံလပ္ကို ၫႊန္ၾကားတာက ႏိုဘိုးရြာသားေတြကေန ႏိုဘိုးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဒုကၡသည္ရြာသားေတြကို ေမာင္းထုတ္ဖို႔ ေျပာခိုင္း။
• ဒီေကဘီေအမွ ေနာက္တန္းတြင္ သို႔မဟုတ္ òမိ႔ေပၚတြင္ ရွိေနသည့္ ေသနတ္ကိုင္ကာ ေလွ်ာက္သြားေန သည့္ ‚င္းတို႔၏ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေရွ႔တန္းလိုက္ပါရန္ ျပန္စုေဆာင္းေခၚယူ။
• ေအာက္ေျခမွ နအဖ တပ္မ(နံပါတ္စံုစမ္းဆဲ)မွ နယ္စပ္ဘက္သို႔ ထပ္တက္လာ။ ဇြန္ ၂ဝရက္ေန႔ ျမဝတီကား တန္း ခဏဆိုင္းထား။ နအဖ စစ္တပ္မ်ား တက္လာသည္ကို လမ္းရွင္းတဲ့သေဘာမ်ဳိးရွိ။
• ဖားအံòမိ႔တြင္ အပစ္ရပ္ရွမ္းအဖြဲ႔မွ အရာရွိတဦး ေရာက္ရွိ။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း ရွမ္းအပစ္ရပ္အဖြဲ႔ကို ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခိုင္း။ ထို႔အတြက္ ေရွ႔တန္းသို႔ နယ္ ေျမအတြက္ ေနရာယူခိုင္း။ နယ္စပ္တိုက္ပြဲတြင္ ေရွ႔တန္းထြက္သြားသူမ်ား ျပန္ေရာက္မလာဘဲ က်န္ရွိသူ မ်ားကို ထပ္မံေစလႊတ္ၫႊန္ၾကား။ ‚င္းအေျခအေနေၾကာင့္ ရွမ္းအပစ္ရပ္အဖြဲ႔ ေနာက္တန္းမွက်န္ရစ္သူမ်ား မိမိေဒသမွ အျခားòမိ႔ရြာမ်ားသို႔ လူခြဲေရွာင္တိမ္းေန။


ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၂း၂၉)နာရီအခ်ိန္
- ဖားအံခရိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေလးေတာ၏ ဆက္သြယ္ေျပာျပခ်က္အရ မဲ့အူစူရွိ အူးသူးထာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သို႔ျပန္သြားသူမရွိဘဲ ပိုမိုမ်ားျပားလာ။ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈရွိေန။ ဇြန္လ (၂ဝ)ရက္ေန႔အထိ စာရင္း ခ်ဳပ္အရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၈၄စု၊ လူႀကီးဦးေရ ၁,ဝ၂၉ဦး၊ ကေလးဦးေရ ၁၈ဝဦး။ စုစုေပါင္း လူဦး ေရ ၁,၂ဝ၉ဦးရွိ။ ဝင္ထြက္သြားလာေရး အခက္အခဲ မရွိေသး။

No comments:

Post a Comment