7.04.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘန္ကီမြန္းက စစ္ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ အျပစ္တင္

AFP သတင္းဌာန
ဇူလုိင္ ၄၊ ၂၀၀၉

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မေပးသည့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ယေန႔ လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္လုိက္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားခြင့္ ျပဳသင့္သည္ဟု သူက ဆုိသည္။

သံတမန္မ်ား၊ အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ NGO အဖဲြ႔မ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ပါ၀င္သည့္ အေရအတြက္ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ရိွ ပရိသတ္ကုိ မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ ထုိသုိ႔ ေ၀ဖန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘန္ကီမြန္း မိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္ ပရိသတ္က လက္ခုတ္ၾသဘာ မေပးေသာ္လည္း ပရိသတ္အတြင္း တီးတုိး ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ဘန္ကီမြန္းသည္ သူ၏ ျမန္မာျပည္ ၂ ရက္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ မရခ့ဲေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရုံးတင္ တရားစဲြဆုိခံေနရေၾကာင္း၊ သူ႔အား သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံပါက တရားစီရင္ေရး စနစ္အား အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အေၾကာင္းျပခ့ဲသည္။

No comments:

Post a Comment