7.21.2009

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္ပြဲရွိရမယ္

ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က သူ၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္တြင္ "က်ေနာ္ အေတာ့္ကုိ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ဒါဟာဆုိရင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလုံးနဲ႔ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တစုိက္ မတ္မတ္ လုပ္ေနပါတယ္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သူတုိ႔ဘက္က ျပသႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းတခု ဆုံး႐ႈံးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။" ဟုေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စုတို႔သည္ အာဏာကို ဆက္လက္ဆုတ္ ကိုင္ေရး လမ္းျပေျမပံုကိုသာ စြဲကိုင္၍ ျမန္မာျပည္သူအားလံုးႏွင့္ တကမာၻလံုး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကို ျပက္ရယ္ျပဳခဲ့ေလၿပီ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စတင္ အာဏာသိမ္းယူစဥ္ကတည္းက ေက်ာင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ရံုမကပဲ သမိုင္းဝင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္ အအံုႀကီးကို မိုင္းခြဲ ဖ်က္ဆီးၿပီး ျပည္သူလူထု မ်ားကို ဒုတ္ဒုတ္ခ်င္း ဒါးဒါးခ်င္းဟု စိန္ေခၚခဲ့သည္ စစ္အာဏာရႈးတို႔သည္ လူသာေျပာင္းခဲ့၍ မူကေတာ့ ဘယ္ ေတာ့မွ ေျပာင္းလဲမလာခဲ့။

ေက်ာင္းသား၊ျပည္သူ၊ ရဟန္းရွင္လူမ်ား၏ အသက္ေသြးမ်ားကို ေျခေဆး၍ သူတို႔၏ အာဏာသက္ ရွည္ေရးကို သာ အစဥ္တစိုက္ ေရွးရႈခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ ျပဳသူဟူသမွ်ကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္း ခ်ရံုမွ်မက ေအာက္လမ္း နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ အႀကံပက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းသည္။လိုအပ္လွ်င္ သတ္ျဖတ္သည္။ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းလည္း ေသြးခြဲ၍ သတ္ျဖတ္ေစသည္။ ျပည္သူမ်ား အေပၚ ဖိႏိွိပ္ရုံမက သဘာဝ ေဘးဒဏ္ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ပင္ လူမ ဆန္စြာ အျမတ္ထုတ္သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ကုလသမဂၢမွ ကမ္း ေပးလာေသာ လက္ကိုပင္ ပုတ္ထုတ္၍ အာဏာရွင္သရုပ္ကို တကမာၻ လံုးသို႔ ေဖၚထုတ္ျပခဲ့ေလၿပီ။

ထိုမွ်မကေသးပဲ ႏ်ဴကလီးယား အားကိုးျဖင့္ တံခါးပိတ္ကာ စြာေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား လမ္းစဥ္အတိုင္း ႏ်ဴကလီးယား ပါဝါ ကိုရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနမႈမ်ားသည္လဲ ဘူးေပၚသလို ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မိမိႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံ သားမ်ားကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး သတ္ျဖတ္ ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ရံုမွ်ကမ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံအားလံုးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနသည္။

စစ္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစေရးကို အရႈးအမႈးႀကိဳးစားရင္း ေဒသလံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာ သည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္္း အာစီယံေခၚ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား အသင္းႀကီးက သူတို႔၏ မေအာင္ျမင္သည့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေခ်ာ့ေမာ့ေျဖာင္းဖ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို လက္လႊတ္ ရန္ ဝန္ေလးေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူတာေတြဟာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ မက်င့္ သံုးသင့္ဘူးလို႔ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ၀တ္ခ်ာခ်ီ၀ (Abhisit Vejjajiva) က ေျပာခဲ့၏ ထို႔အတူ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈက ျပႆနာ မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ ASEAN အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕က ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနတဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္ ဆက္ဆံေရး ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ သင့္တယ္လုိ႔ NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က တုံ႔ျပန္ေျပာခဲ့၏

ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားတာေတာင္မွ စစ္လက္နက္အင္အား မ်ားစြာျဖည့္တင္းခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား ပါဝါကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသးသည္ကို ေသခ်ာစြာ သံုးသပ္ၾကည့္သင့္သည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုမွ် စစ္လက္နက္ အင္အားမ်ား ေတာင့္တင္းေအာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဝယ္ယူေနတဲ့ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံခ်ီေနတဲ့ ဂက္(စ္)ေရာင္းရ ေငြေတြက အေထာက္အပံ့ ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေရာင္းရေငြမ်ားႏွင့္ စစ္အုပ္စုက လက္နက္မ်ား လွိမ့္ဝယ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ မီးေမွာင္မဲေနေသာ ႏိုင္ငံ တဝွမ္းလံုးရွိ ၿမိဳ႔ျပႀကိးမ်ားတြင္ အၾကပ္အတည္း မ်ိဳးစံုေတြနဲ႕ ဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အဲဒီ အက်ပ္အတည္းေတြဟာ တို႔ခံစားရတာ မဟုတ္လို႔ ထည့္စဥ္းစားစရာ မလိုဘူးလို႔ ေတြးၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ တယမ္းယမ္းနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေဒသ လံုၿခံဳေရးကို ေႏွာင့္ယွက္လာသည့္ နအဖကို ေတြ႕ရမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ စစ္အုပ္စု သံအမတ္က အခ်က္၃ခ်က္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကိုးကားေလာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိခဲ့။ ၄င္းက အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပး ဦးမည္ဟု ဆိုသည္။ ယခင္ကလည္း လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ ထိုေထာင္ႏွင့္ခ်ီ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားက ရာဂဏန္းပင္ မရွိခဲ့။ ထိုသို႔ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းတြင္ပင္ ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္မႈ ရွိခဲ့သည္မဟုတ္။ ဥပမာ ကေလးေထာင္တြင္ လူ ၂၀၀ေက်ာ္ လႊတ္ေပးသည္ဟု စာရင္း ထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္ အလႊတ္စာရင္းျပသူမ်ားမွာ ရဲဘက္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕တန္းေဒသမ်ားတြင္ ေပၚတာအျဖစ္ အသုံးျပဳခံရၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရသူမ်ားကို အလႊတ္စာရင္းျပခဲ့ ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တဖန္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ယခုအခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသး သလို ပါတီမ်ား အတြက္မဲဆြယ္စည္းရံုး လႈပ္ရွားခြင့္ မရွိေသး။ ထို႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရားအမႈဆင္ ေထာင္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို မတရားႏွစ္ရွည္ေထာင္ ဒဏ္မ်ားခ်၍ ဖမ္းဆီးထားဆဲပင္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား လိုခဲ့လွ်င္ ကုလသမဂၢ၏ အကူအညီ ယူပါမည္ဟုဆို သည္။ မလိုလွ်င္ မယူဟု ေျပာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အကဲခတ္မ်ား ပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရရန္ စိုးစဥ္းမွ် မဟ။

စစ္အုပ္စု၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လမ္းစဥ္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးတည္း ဟူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးႏွင့္ တကမာၻလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား လံုးဝပါမလာခဲ့။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ တရားမွ်တမႈ မခံစားရပဲ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသူမ်ား၊ ငရဲေလွာင္အိမ္ထဲတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ အတြက္ အက်ဥ္းက် ေနရသူမ်ား၊ နစ္နာခံစားေနရေသာျပည္သူမ်ား၊ အသက္ေဘးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနရေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အငတ္ေဘးေၾကာင့္ ကၽြန္သေဘာက္ဘဝ ေရာက္ေနရေသာ လူထုမ်ား၊ မ်ားစြာေသာ အရာအားလံုး အတြက္ တုန္႔ျပန္ရန္၊ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ရန္ အသက္ရွင္သန္ေနသူမ်ား၏ တာဝန္ ဝတၱရား ျဖစ္သည္မွာ အမွန္တရား ပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခါးစည္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္တြင္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသည္။့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ ဘဝကို လူတိုင္းပိုင္ဆိုင္ လိုၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ အသက္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ၊ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ၊ ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အာဏာတည္ၿမဲေရး အတြက္ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါး အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ သူမ်ားကိုပင္ ခြင့္လႊတ္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးလမ္းကို ေရြးခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈ၍ သင္ပုန္းေခ်ေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသည္ကိုပင္ ေၾကာက္သည္ဟု ထင္မွတ္ မွားေနသည္လား မသိ။ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵကို ျငင္းပယ္ခဲ့ေလၿပီ။ ထိုမွ်မက အထက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ဆိုခဲ့သလို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ကမ္းေသာ လက္ကိုပင္ ေမာက္မာစြာ ပုတ္ခ်ခဲ့ ေလၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားစြာ လက္ကမ္းေနေသာ္လည္း ကၽြဲပါး ေစာင္းတီး သလို ျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္လဲ။ လက္ရွိ အခ်က္အလက္ အေျခအေနမ်ား၏ ညႊန္ျပ ခ်က္မ်ားအရ နအဖ တို႔သည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို မႀကံဳေတြ႔ရသမွ် ေစ့စပ္ ညိွႏိုင္းေရး ဆိုေသာ တံခါးကို ဘယ္ေတာ့မွ ေခါက္ေလမည္ မဟုတ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေတးဆိုျပေနရံုျဖင့္မရ။ လိုအပ္ပါက တိုက္ပြဲဝင္ ရယူၾကရသည္။လက္ရွိ အေျခအေနအရ သူကိုယ့္သူ အသာစီးရေနသည္ဟုထင္ေနေသာ နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ပကတိ အေျခေနမွန္ကို ေခါင္းေခါက္၍ ေထာက္ျပရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ေတြ႔ဆံုညိွႏိုင္း အေျဖရွာေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားျခင္း၊ ေတာင္းဆိုေနျခင္းအေပၚ သူတို႔အသာစီးရေနသည္ဟု ထင္ေနသူမ်ား အတြက္ ပကတိ အမွန္တရားကို ျမင္ေအာင္ျပေပးရံု မွတပါး အျခားမရိွေတာ့။

စစ္အင္အားမ်ားစြာ ျဖည့္တင္းထားေသာ အာဏာရွင္တို႔က ထိုအတြက္ မာန္တက္ဝင့္ဝါေနသည္။ အမွန္မွာ သန္း၅၀ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားက စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုခါးသည္းစြာ ေျပာင္းလဲလိုေနၾကၿပီ။ သူတို႔ အားကိုးေနေသာ သိန္းဂဏန္း ပမာဏရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္လည္း ထိုျပည္သူလူထု မ်ားၾကားမွ ေပါက္ပြားလာ သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားႀကီးကို ေမာင္းႏွင္ေပးေန သူမ်ားမွာလည္း ျပည္သူလူထုၾကားမွ ေပါက္ပြားလာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ သူတို႔အတြက္ အခြန္ထမ္း ေနသူမ်ားမွာလည္း ထိုျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက ကၽြန္တာ္တို႔ဘက္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ျမတ္ႏိုးတန္ဘိုးထားၾကေသာ ကမာၻ႕ျပည္သူမ်ားရွိသည္။ ထိုလက္နက္မ်ားကို စနစ္တက် တပ္ဆင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရံု မွတပါး အျခားမရွိေတာ့ၿပီဟု တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

D-Wave


အမွန္တရားဂ်ာနယ္ အတြဲ၁။ အမွတ္၅တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ကို

အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္၍ ေရးသားတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment