8.09.2009

ရွစ္ေလးလံုး အမွတ္တရ စုစည္းမႈမ်ား


8888

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (Generation Wave) ၏ လွဳပ္ရွားမွဳ။


မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (Generation Wave) အဖြဲ႕႔၀င္လူငယ္မ်ားသည္ နအဖအစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္းကို ဆက္လက္ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွေနျပီး၊ ယမန္ေန႔ ႀသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန ့၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ နတၱလင္း၊ ေပါင္းတလည္၊ ေပါက္ေခါင္း၊ ေအာင္လံၿမိဳ ့ နယ္ အသီးသီးတို႔၏ အေၿခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းနွင္ ့လူစည္ကားရာ ေစ်းမ်ား စသည့္ေနရာတို့တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဓါတ္ပံုႏွင္ ့ FREE DAW AUNG SAN SUU KY ႏွင္႔ FREE BURMA စာတန္းပါ စာရြက္ စာတမ္းတို ့ကို ၿဖန္ ့က်ဲခဲ့ၿခင္းတို ့ ျပဳလုပ္ပါသည္။

ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း နအဖအစိုးရ၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္၍ အရိွန္ျမႇင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကပါရန္ အေလး အနက္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

"အမိ်ဴးသားေခါင္ေဆာင္ေဒၚေအာင္စုၾကည္အားခုခ်က္ခ်င္းလြတ္"

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (Generation Wave)။


Photobucket

No comments:

Post a Comment