8.26.2009

ၾက႔ံဖြတ္ အတြင္းေရးမႈးေ႒းဦး တည္းခိုရာ Hotel ေရွ႕၊ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးရုံးေရွ႕ ႏွင့္ အခြန္ရုံးေရွ႕ဆႏၵျပပြဲ ဓာတ္ပံု၊ မွတ္တမ္း

Wednesday, 26 August 2009

၂၀၀၉ဩဂုတ္လ၂၅။ ။
ယေန႔နံနက္၁၀နာရီမွ ၁၂နာရီအခ်ိန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ဳိျမိဳ႕ ခ်ိယိုဒါကု ခိအိုအိ ခ်ဳိး ၄-၁ ရွိ THE NEW OTANI HOTEL ေရွ႔ မ်က္ႏွာစာ လမ္းမတြင္ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားစုေဝး၍ဆႏၵျပခဲ႔ၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏တရားဝင္ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင္႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ဳိျမိဳ႕ံသို႔ေရာက္ရိွလာသူနအဖ ၏ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ၾကီးဌာန ႏွင္႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး၊ၾကံ႔ဖြံ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးအား ေမာင္းထုတ္ ရန္ႏွင္႔ ၎အားဖိတ္ေခၚခဲ႔ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ (ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန)ကို ရႈတ္ခ် ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ ဆႏၵျပခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။စုစုေပါင္းအင္အား ၃၅ေယာက္ခန္႔ပါဝင္ခဲ႔ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ခ်ိယိုဒါ ကု ၊ခါဆုမိငါ႔ ေဆကိ ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ ေန႔လည္ ၃နာရီမွ ၄နာရီအတြင္းဆႏၵုျပခဲ႔ၾကရာစုစု ေပါင္းအင္အား ၈၀ ခန္႔ ပါဝင္ပူးေပါင္းခဲ႔ၾကပါသည္။
ဆက္လက္၍ ညေန ၅နာရီမွ၅နာရီခြဲအခ်ိန္ ရွိနာဂါဝါျမိဳ႕နယ္ နအဖ အခြန္ရုံးေရွ႕တြင္လည္း ဆႏၵျပခဲ႔ၾကရာ အင္အား ၃၀ခန္႔ပါဝင္ခဲ႔ပါသည္။ယေန႔ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသို႔ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီး ႏွင္႔ ျမန္မာ႔ဒီမိူကေရစီအေရးစိတ္ဝင္စားသူဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ား ပူးေပါင္း ဆႏၵျပခဲ႔ ၾကပါ သည္။
၂၆ရက္ေန႔ ၃နာရီမွ ၄နာရီအခ်ိန္ နအဖအခြန္ရုံးေရွ႕တြင္ဆႏၵျပပြဲရွိေၾကာင္းယေန႔ တာဝန္ခံမ်ားမွ အသိေပး ေၾကျငာထား ပါသည္။
ဂ်ပန္ NLD (LA)ဘေလာ့မွ

No comments:

Post a Comment