10.02.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံကို ရန္ကုန္တိုင္းတရားရံုးက ပယ္ခ်

ယေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီ၃၀က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံကို ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးဥာဏ္ဝင္း ေျပာျပရာတြင္ သူတို႔အေနျဖင့္နံနက္ေစာေစာကပင္ လာေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္မွ ပယ္ခ်ေၾကာင္း အမိန္႕႕႔ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသြားပါသည္။
ဦးဥာဏ္ဝင္းကေျပာျပရာတြင္ သူတို႔အေနျဖင့္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ အေၿခခံဥပေဒသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ သက္တမ္း တိုးထားျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၅ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒသည္လည္း ပ်က္ျပယ္ၿပီး ျဖစ္ေနေၾကာင္း အေပၚမူတည္၍ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ုံးမွ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒဟာ အသက္၀င္မႈမရွိေတာ့ဘူးဆုိသည္ကို လက္ခံေၾကာင္း စီရင္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလုိသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒအရ ေအာက္႐ုံးအမိန္႔ကို အတည္ျပဳသည္ဟု ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။
သူအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ မေပးလိုေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ထိုအမႈအေပၚတြင္ ယေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း၆၀ အတြင္း ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ အယူခံတင္သြားရန္ စဥ္းစားထားေၾကာင္း ေျပာျပသြားပါသည္။
အမိန္႔ခ်ရာသို႔ သတင္းသမားမ်ားကို ဝင္ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ NLD အဖြဲ႕႔ဝင္ ၁၀၀ က်ာ္ခန္႔လည္း အနီးအပါး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ မ်ားတြင္ သတင္းလာေရာက္နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment