11.01.2009

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြအေပၚ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ထိုင္းအမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ တေက်ာ့ျပန္လည္လာျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ (HRDF)

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြအေပၚ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ အတြက္ ထိုင္းအမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ တေက်ာ့ျပန္လည္လာျခင္း အခြင့္အေရး တရပ္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံလိုက္သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တိုင္တရပ္ လို႔ ဆိုရမည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးဌာနရဲ႕တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ အရ ျမန္မာ၊လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔မွ အေျခခ် ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကေသာ အေရ အတြက္ ပမာဏအားျဖင့္ မ်ားျပားလွသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြအေနျဖင့္ ခုေနခ်ိန္ခါမွစတင္၍ မိမိတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ားကို တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္သြင္းၿပီး မၾကာမွီ ကာလအတြင္းမွာပင္ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္မ်ားကို လုပ္ခြင့္ျပဳေတာ့မွာျဖစ္တယ္။
အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ေရရာတိက်မႈမရွိသည့္ အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရး က႑ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး တရပ္လို႔ ဆိုရမည့္ မူ၀ါဒကို ျငင္းဆန္သည့္ အေနျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳေနရာမွ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ တိုင္းျပည္တြင္းသို႔ တရား ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္သူ ၁ သန္းေက်ာ္ေသာ လူမ်ဳိးစုေပါင္းစံုအေနျဖင့္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အက်ဳိးရလဒ္ေတြကို ခံစား ရရွိ ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မွ ဥကၠ႒ Gothom Arya မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္အေပၚမွာ လိႈက္လႈိက္လဲလဲ ႀကိဳဆိုခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ
သက္ရွင္ ေနထိုင္ၾကသူေတြအတြက္ သင့္ ျမတ္ေလ်ာ္ကန္မႈ ရွိစြာျဖင့္ မွန္ကန္မႈရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ လိုက္သည့္ အတြက္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္နာက်င္ေစႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမႈေရးဆို္င္ရာ အေျခခံ အခြင့္အေရး ေတြဟာ မွားယြင္းသည့္ မူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ မည္သို႔ေသာ လူမ်ဳိးစုေတြကိုမဆို လူမႈေရးဆိုင္ရာ တင္း မာမႈေတြ ႀကီးထြားလာေစျခင္း၊
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို အေထာက္အပံ့ျပဳဖို႔ရာ အတြက္ အခြင့္အေရးေပးထားသလို ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တကယ္ တမ္းေျပာရရင္ ထိုင္းအမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္ သိကၡာကိုပါ ထိပါးလာေစမႈေတြပါ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေျခရွိတယ္။
၁၉၉၄ ခုႏွစ္္မွစ၍ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနအေနျဖင့္ ထုိင္းအမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရး ေကာင္စီရဲ႕ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည့္ မူ၀ါဒေတြ ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း အေရအတြက္အားျဖင့္ မ်ားေျမာင္လွေသာ အေျခခ် ေနထိုင္သူ လူမ်ဳိးစုေတြကို ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏွင့္ တရား ၀င္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ ထားရေသာ္ျငား လိုအပ္ခ်က္အရကို ယာဥ္အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ဟာ ပိုမိုမ်ားျပား လာၾကတယ္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ျပည္နယ္ ရွမ္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြ စခန္းတြင္းသို႔ ေဒသ ၅ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေ၀လီေ၀လင္းခ်ိန္ခါ ႐ုတ္တရက္ စတင္၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခ်ိန္ကစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မွ ဒီ မူ၀ါဒ ေတြအေပၚ စတင္ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ တရားမ၀င္ အေျခခ် ေနထိုင္သူေတြကို ဖမ္းဆီးဖို႔ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ကေန ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္ ေနသူေတြကိုပါ မသကၤာမႈနဲ႔ သူခိုးဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ တင္လာ႐ံုမက တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ် ေနထိုင္သူေတြအေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ ကယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (သို႔) စီးနင္း လိုက္ပါခြင့္ဆို သည့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမရွိဆိုၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ အျဖစ္သိမ္းယူ သည္အထိ က်ယ္ျပန္႔ ႐ႈပ္ေထြး လာခဲ့ရတယ္။
သေဘာတူ ညႇိႏိႈင္းမႈမရခင္အခ်ိန္ကာလတုန္းက ရဲ၀န္ထမ္းေတြအေပၚ ဒဏ္ေငြေပးေခ်ရျခင္း၊ တရားမ၀င္ ၀ယ္ယူထားသည္ ဆိုေသာ္ျငား ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူေတြရဲ႕ ေခၽြးႏွဲစာျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ ထားရျခင္း၊ ခိုး၀ွက္ယူလာျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ ပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမွ ျပန္လည္ရရွိ ဖို႔ရာအတြက္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ယာဥ္ေတြ ကို တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ဌာနရဲ႕ ေျပာဆို ခ်က္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူေတြဟာ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ သြားပံုရတယ္။
ေဖာ္ျပပါ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားလႊာေတြကို အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ အေလာတႀကီး ရပ္ဆိုင္းမႈေတြလုပ္လိုက္ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူေတြဆီမွ သိမ္းဆီးထားသည့္ ယာဥ္မ်ားကို
ခ်င္းမိုင္လမ္းမတေလွ်ာက္ ရဲ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဥဒဟို ေမာင္းႏွင္စီးနင္းေနမႈကို အတိုင္းသား ေတြ႔ ျမင္ေနရတယ္။ မၾကာေသးမွီကတင္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္မႈကို ၅၀%ထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ေပမယ့္လို႔ ရဲ၀န္ထမ္းေတြဟာ တရားမ၀င္
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူေတြကို အလွည့္က်ဖမ္းဆီးၿပီး တစ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးမိတိုင္း ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ဒဏ္ေငြ ေဆာင္ခိုင္းေစတယ္။ မၾကာခဏ ဒဏ္ေငြေပးေခ်ျခင္းဟာ တရားဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တကယ္တမ္း
ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခ်ိန္ ထိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းေတြဖမ္းဆီးလို႔ ေပးေဆာင္ရၿပီဆိုရင္ေတာင္မွ ဘတ္ေငြ ၂၀၀ သာေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူေတြ အေနျဖင့္ ကေလး ေက်ာင္းႀကိဳ၊ ပို႔ႏွင့္ အစားအေသာက္ ၀ယ္ျခမ္းရာမွာ အၿမဲတေစဆိုသလို အလွည့္က်ျပဳမူ ဖမ္းဆီးမႈေတြကို ေရွာင္လြဲမရၾကံဳဆံုေနရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအ စဥ္မွ ရဲဌာနေတြကို ညႇိႏိႈင္းေတြ႔ဆံုၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ ဖမ္းဆီး သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ေငြေပးေခ်ရမည့္ မူ၀ါဒေတြကိုေျပာင္းလဲက်င့္ သံုးဖို႔ရာ စတင္ေဆာ္ ၾသမႈေတြ လုပ္လာတာနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူေတြကို ရည္ရြယ္ဦးတည္သည့္
ယာဥ္ပိုင္ဆိုင္သူေတြကို တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို တၿပိဳင္နက္တည္း ဆိုသလို ခြင့္ျပဳလိုက္ တာပဲျဖစ္တယ္။
အေစာပိုင္း ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈေတြတုန္းကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပမယ့္လို႔ ရွမ္းအလုပ္သမားေတြ အေန ျဖင့္ သူတို႔ပိုင္ဆို္င္သည့္ ယာဥ္ေတြကို တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ရဖို႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မွ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးခဲ့ေသးတယ္။ ဒီအဆိုျပဳတင္သြင္းခ်က္ဟာ အပယ္ခံရေပမယ့္လို႔ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ရတာပါပဲ။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ ဒီအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ အာမခံေတြကို တရား ၀င္အေနနဲ႔ ေအာက္တိုဘာ လ ၁၃ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြကုိေတာ့ လူထု သိရွိေအာင္ သတင္းအျဖစ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဌာနမွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္မွာျဖစ္တယ္။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာဆိုရေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ေနၾကကုန္ေသာ လူ
မ်ဳိးစု တိုင္းရင္းသား အားလံုးရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလိုက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ပထမေျခလွမ္းတရပ္ရဲ႕ အထိ္မ္းအမွတ္လို႔ ဆိုရမွာပဲျဖစ္တယ္။ လူ႔ အခြင့္အေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အစီအစဥ္အေနနဲ႔ မူ၀ါဒေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ရာအတြက္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းမွသာ ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြႏွင့္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လူႏွင့္ လူမႈေရးဆို္င္ရာ အခြင့္အေရးေတြကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏို္င္ငံသားဆိုသည့္ ေခါင္းစည္းတပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိ္မ့္မယ္လို႔
ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ခုျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခ ခံဥပေဒ အရ တင္မက လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပါ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈရွိတယ္လို႔ ဆိုရမွာပဲ။
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး ႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း တရပ္ျဖစ္သည္။

ဒီထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျပည့္စံုသိဖို႔ရာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္မည့္ လိပ္စာေတြက…
Gothom Arya (ဥကၠ႒,HRDF):+66 818 280916 (ထိုင္း/အဂၤလိပ္)
Andy Hall (ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူေတြအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
HRDF) : +66 846 119209 (အဂၤလိပ္/ထိုင္း)
Sumitchai Hattasan (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ နည္းလမ္းတက် ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေန ရာ ခ်ထားေရး ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္း):+66 819 507575 (ထိုင္း)

HRDF’s Migrant Justice Programma:+ 66 830 139736 ( ျမန္မာ/ ထိုင္း)
မန္ဇူး(ဘာသာျပန္သည္)

The Human Rights and Development Foundation (HRDF)

No comments:

Post a Comment