11.04.2009

အေမရိကန္ ဒုႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ NLD ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Photobucket
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment