12.06.2009

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္၏ ၅၀ႏွစ္ေျမာက္ ေရႊရတု ေမြးေန႔ အခမ္းအနား ဓါတ္ပံုမ်ား (၆.၁၂.၀၉)

Photo- Green Leaf
Photobucket

ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ နံရံကပ္ စာေစာင္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္
Photobucket
Photobucket

No comments:

Post a Comment