12.25.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျပဳျပင္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းရန္ တားျမစ္ခံရ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျပဳျပင္ ေနျခင္းလုပ္ငန္း အရပ္ရပ္ကို ေနာက္ထပ္ အမိန္႔တစံုတရာ မရမျခင္း ရပ္ဆိုင္းထားရန္ မေန႔က နံနက္ ၁၀နာရီ ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ စာေပးပို႔ တားျမစ္ခဲ့သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ထိ္ုအမိန္႔စာအရ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အလုပ္သမား အားလံုးကို ျပန္လႊတ္ခဲ့ရ သလို ျပဳျပင္လက္စ အၿပီးမသတ္ ရေသးေသာ ျပဴတင္းေပါက္ႏွင့္ တံခါးေပါက္မ်ားရွိေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ေျပာျပသြားပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိမ္ျပဳျပင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့၍ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္တားျမစ္ခဲ့ရျခင္းမွာ သူမ၏ အကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူထားသူ ဦးေအာင္ဆန္းဦး၏ ေရွ႕ေနက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအေနျဖင့္ ျပဳျပင္မၿပီးေသးသည့္ တံခါးေပါက္ႏွင့္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား ရွိေနသည့္ လံုၿခံဳမႈ မရွီေတာ့သည့္ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေနရ၍ သူမ၏ လံုၿခံဳမႈအတြက္ လက္ရွိတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ကို ေျပာျပ ခဲ့သည္ဟုလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါသည္။
သူ႔အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာ၏ အလွ်င္စလို တားျမစ္မႈကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအမိန္႔ စာတြင္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား မၿပီးမခ်င္းရပ္ဆိုင္းထား ရမည္ဟု ပါရွိသျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ေစာင့္ရမည္ဟု မသိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
၁၉၃၀ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ေခတ္ပံုစံ အေဆာက္အဦးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔ ကတည္းက စတင္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေျမအခြန္အခမ်ားကိုလည္း ေပးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ ေသဆံုးသည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အကိုျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ထိုေနအိမ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆႏၵရွိသမွ် ေနထိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ ေရာင္းခ် မည္ဆိုပါက ေရာင္းရေငြကို တဝက္စီခြဲယူရန္ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးထားခဲ့ပါသည္။
ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ထိုအိမ္ကိစၥ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းတရားရံုးတြင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ယခု အခ်ိန္အထိ ထိုအမႈမွာ ၿပီးျပတ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကိုလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ေျပာျပ သြားပါသည္။

ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)


No comments:

Post a Comment