12.05.2009

ဦးဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္ခဲ့့ေသာ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခမ္းအနားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ တက္ေရာက္

ဦးဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ကိုးကန္႔ အင္အားစုမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕သည္ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပါတ္က ၄င္းတို႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီး ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ ေသာ အခမ္း အနားကို ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ရာ နအဖ စစ္အုပ္စုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။
ထိုသတင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စစ္အုပ္စု၏ သတင္းစာ တေစာင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ယေန႔ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေဖၚျပေရးသားခ်က္တြင္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္၏ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ စည္းေရး အခမ္းအနားသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အတြက္ ထိုကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားနည္းတူ သူတို႔၏ ရာထူး အဆင့္အတန္း အလိုက္ လခရိကၡာမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ကိုးကန္းတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၏ အင္အား အေရအတြက္ကိုမူ ေဖၚျပျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ေျပာျပရာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ အဖြဲ႔တြင္ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တရာ ခန္႔ရွိသည္ ဟုသိရပါသည္။
ဦးဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔သည္ အျပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ တတိယေျမာက္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္အဖြဲ႕တခုျဖစ္ေသာ National Democratic Army – Kachin ( NDA-K ) ႏွင့္ ကယန္းအဖြဲ႕တခုျဖစ္ေသာ Karenni National People’s Liberation Front ( KNPLF ) တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ တပ္မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္ ကတည္းက ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔ အင္အားစုအခ်ိဳ႕က နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ပင္ နအဖတို႔က ဝအင္အားစုမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစရန္ နည္းလမ္း မ်ိဳးစံုျဖင့္ စည္းရံုး သိမ္းသြင္းေနခဲ့ပါသည္။
ဝတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အင္အား ၁၅၀၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး နအဖႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲထားေသာ ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ အင္အား အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment