2.15.2010

တရားဥပေဒႏွင့္ မညီပဲ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်မႈမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ကုလ လူ႔အခြင့္ အေရးကိုယ္စားလွယ္ေျပာဆို

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တနာရီၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ရစဥ္ အေတာအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို လက္ရွိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားေသာဥပေဒသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနား (Tomas Ojea Quintana) နဲ႔ ယေန႔ ညေန ၃နာရီမွ ၄နာရီ အထိ ျမရိပ္ညိဳ ဟိုတယ္ ေတြဆံုခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပ်က္ျပယ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေဘးအႏၱရာယ္ ျပဳသူမ်ားမွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သည့္ ဥပေဒ အရ တရားစြဲဆို၍ ေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပခဲ့ ပါသည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ထိုအေျခခံ ဥပေဒကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ စဥ္ကပင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ ေအာင္ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ေျပာဆို သြားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းျပည့္သြားသည့္ အခ်ိန္ကာလ ကတည္းက လြတ္ေျမာက္ခဲ့သင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္တားနားကို ရွင္းျပခဲ့သည္ဟုလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပပါသည္။
ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံအျပားတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ပဲ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္းကို ကင္တားနားအား ရွင္းျပခဲ့ၿပီး၊ ထို႔ကဲ့သို႔ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
သူ႔၏ မိခင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတြင္ ေရွ႕ေန အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ကင္တားနားက ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ မရွိပဲ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ အက်ဥ္းခ်ျခင္း သည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္းကို သူလဲ လက္ခံသည္ဟု သူတို႔ကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment