2.14.2010

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ အန္အယ္ဒီဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦး ေရႊ တိဂံုဘုရားသို ့ တက္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ အန္အယ္ဒီဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးသည္ ယေန ့ နံနက္ 9.30 အခ်ိန္က ေရႊ တိဂံုဘုရားသို ့ တက္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ ခဲ့ျပီး အဘဦးတင္ဦး၏ လံုျခံဳေရးကို အဖြဲ ့ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ားမွ လံုျခံဳေရးလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကသည္ ။ ဦးတင္ ဦးသည္ ေရြတိဂံုဘုရားေသာၾကာေထာင့္ အဂါၤေထာင့္ ႏွင့္ စေန ့ေထာင္မ်ားသို ့ သြားေရာက္ကာ ပန္းလႈဒါန္းျခင္း ေရသပၸါယ္ျခင္း တို ့ ျဖင့္ လႈဒါန္ူဖူးေမွ်ာ္ခဲ ့ ျပီး ...ေအာင္ေျမအရပ္သို ့ သြားေရာက္ကာေအာင္ေျမနင္းဆုေတာင္းခဲ့သည္ ။

သတင္း၊ဓါတ္ပံုေပးပို႕ေပးသူ ဦးျမင့္စိုး

No comments:

Post a Comment