3.10.2010

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပ့ုံတင္ျခင္း ဥပေဒသည္ အလြန္ တရားမမွ်တသည့့္ အျပင္ ေက်နပ္လက္ခံစရာ မရွိဟုေျပာ

ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ လြန္စြာ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္ဟု ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးဥာဏ္ဝင္း တို႔က ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။
ထိုဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေထာင္ဒဏ္ က်ေနသူ အားလံုးကို NLD ပါတီဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္မရရန္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရလွ်င္ သို႔ တရားရင္ဆိုင္ေနလွ်င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္ မရွိဟု ဆိုထားသျဖင့္ အကယ္၍ NLD ပါတီ အေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေထာင္က်ေနေသာ အီးစီမ်ားကို ထုတ္ပယ္ရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ယက္ေတာ ေနအိမ္တြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ုဳပ္တႏွစ္ခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလမွ ျပည့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ထိုအမႈအတြက္ အထူးအယူခံမွာလဲ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္ေနဆဲသာ ရွိပါသည္။ 
ယခု ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ပါတီမ်ားသည္ ရက္ေပါင္း၆၀ အတြင္း ေလွ်ာက္ထားရန္ ပါရွိေနသျဖင့္ NLD ပါတီ၏ ရပ္တည္မႈကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ထားသလို ျဖစ္ေန သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
 NLD ပါတီ၏ ဒုဥကၠ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနသူေတြ  ပါတီမွာ ပါဝင္ခြင့္မရ ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိဟု  ေျပာပါသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မွာ NLD ကိုဖိအားေပး လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားေထာင္ဒဏ္က်ခံ ေနရသူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္ရန္မွာ ဘယ္လိုမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔က ေျပာျပပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္လွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးရန္မွာလည္း သူတို႔အေနႏွင့္ ထိုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိ၍ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုထားရာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ဟု သူတို႔ႏွစ္ဦးလံုးက ေျပာပါျပ သည္။
ထိုဥပေဒသည္ အလံုးစံု ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရးကို ဦးတည္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရာ ထိုအေရးသည္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေသာ အေျခေနတရပ္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)
နအဖ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ  

2010 Election Law

No comments:

Post a Comment