3.27.2010

၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို တပ္မေတာ္ေန႔ အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္

မတ္လ ၂၇ ၊ ေနျပည္ေတာ္။
Photobucket
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို တျပည္လံုးညီညြတ္စြာ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ ေန႔ကို အစြဲျပဳ၍ က်င္းပခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရး ေန႔ အခမ္းအနားသည္ ယခုအခါ ၆၅ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို တပ္မေတာ္ေန႔ အျဖစ္  ယေန႔ နံနက္ေစာေစာပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ေရးျပ ကြင္းျပင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက တက္ေရာက္လာၾကေသာ စစ္သည္ေတာ္ ၁၃၀၈၅ ေယာက္ကို မိန္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ဟု သိရပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၅၀ အကြာတြင္ရွိၿပီး အခ်င္းဧရိယာ ၂မိုင္ခြဲ ခန္႔ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေတာင္တန္းမ်ားက ဝိုင္းပတ္ထားပါသည္။
၁၀မိနစ္ၾကာ မိန္႔ခြန္းကို မေျပာခင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အမိုးဖြင့္ကားကို ေျဖးညွင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ေစၿပီး တပ္မ်ားကို လွည့္လည္စစ္ေဆးပါသည္။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ထံမွ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ က အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ အမိုးဖြင့္ကားျဖင့္ တပ္မ်ားကို လွည့္လည္ စစ္ေဆးသည္မွာ ယခုႏွစ္သည္ ၅ႀကီမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ယခုႏွစ္ မကုန္ခင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၿပီးစီး ေအာင္ က်င္းပသြားမည္ဟု ထပ္မံ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါသည္။
ထို႔အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အတိုက္အခံမ်ားကို ရည္ညႊန္း၍လည္း အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ျပည္သူလူထုမ်ားက ေျခမႈန္းသြားရမည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့ရာ ထိုရည္ညႊန္းခ်က္သည္ NLD ႏွင့္ ျပည္ပရွိ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ သိသာစြာရည္ညႊန္းခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔အတူ တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မွီ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေထာင္သြားရန္ႏွင့္ သူတို႔ တပ္မေတာ္ အစိုးရ သည္ ေခတ္မွီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းျပေျမပံု ခုႏွစ္ရပ္ကသာ ထို အခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မည္ဟုလည္း ဆက္လက္ေျပာဆို သြားခဲ့ပါသည္။ 
အထူးျပဳ ေျပာဆိုသြားရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း တိုက္ပြဲဝင္သြားရန္အတြက္ အရည္အေသြးမ်ားကို ျမွင့္တင္သြားရမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
Photobucket
ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပါလီမန္အေဆာက္အအံုႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ေနရာ ၿပီးစီးလုၿပီဟု သိရပါသည္။ ထိုပါလီမန္ အေဆာက္အအံုႀကီးကို ဦးတင္ဆန္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ACE ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိသူတဦးက ထိုအေဆာက္အဦးကို ယခုႏွစ္ ဇြန္သို႔ ဇူလိုင္လတြင္ ၿပီးစီးႏိုင္မည္ ဟု ေျပာျပခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ က်ပ္ေငြ ၁၀၀ ဘီလွ်ံ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment