7.14.2010

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံကို သြားမည္

နအဖေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ Mrs Pratibha Patil ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသို႔ ယခုလ ၂၅ရက္မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ အလည္အပတ္ လာေရာက္ရန္ ရွိေၾကာင္း အိႏိၵယသံရံုး အသိုင္းအဝန္းမွ ေျပာျပပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္မွ ၂၉ရက္အထိ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ဘူးရာ ယခုတႀကိမ္သည္ (၇)ႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယ အႀကိမ္အလည္အပတ္ သြားေရာက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနအဖ အသိုင္းအဝိုင္းမွ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားပါ လိုက္ပါသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈ အဝန္းအဝိုင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္လာသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ ပိုမိုဆိုးရြားလာေနသည့္ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔၏ ထိေရာက္ေသာ စီးပါြးေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အထိနာမႈမ်ား ရွိလာသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵတို႔ႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု နအဖ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကပါသည္။
ကမာၻေပၚတြင္ အင္အားေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားစြာျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံမ်ား၊ စီးပါြးေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား၊ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား စသည္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္စပ္မႈ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ၅ရက္တာ ခရီးစဥ္အတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ သမၼတႏွင့္ သာမက အိႏိၵယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Manmohan Singh ႏွင့္ပါ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမွင့္သြားရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၁၆၀၀ေက်ာ္ နယ္နမိတ္ျခင္း ထိစပ္လွ်က္ရွိေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြါးကူးသန္းမႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အႀကီးမားဆံုး ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ရာ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းႀကီး ၅ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမမာဏ ေဒၚလာ ၁၈၉သန္းကို ျမဳပ္ႏွံထားသလို ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၇၂၈ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံကမူ ေဒၚလာ ၁၇၃ သန္းသာ ရွိခဲ့ပါသည္။
ပို႔ကုန္ပမာဏႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကသာ ႏွစ္စဥ္ ပိုေငြျပလွ်က္ရွိပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment