8.13.2010

ယခုလ ၃၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း တင္ရမည္ဟု ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ ၊ၾသဂုတ္ ၁၃ ။
ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု ယေန႔နံနက္ကေၾကျငာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ယခုလ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၃၀ရက္အတြင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္းကို ေပးပို႔ရမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို တီဗီ အစီအစဥ္ႏွင့္ ေရဒီယိုတို႔မွ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ထိုတင္သြင္းလာေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးသြားမည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ စစ္ေဆးၿပီး လက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းကို လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၆ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အတြင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။
နအဖမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ားသည္ အနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္ ၃ခုတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္း လို္က္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ေငြ သံုးသိန္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ မည့္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ငါးသိန္းႏႈန္း တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းေငြေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

ထိုေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ပင္ ေရြးေကာက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးသည္ က်ပ္ေငြ ဆယ္သန္းအထိ ေရြးေကာက္ပြဲ ရံပံုေငြအျဖစ္ သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထိုအခ်က္မ်ားအရ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ တစ္ခုအေနႏွင့္ က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္းေျမာက္မ်ား စြာ အကုန္အက်ခံရမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို အလြဲသံုးစားလုပ္ ရယူထားၿပီး စစ္တပ္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ႀကံဖြံ႕ပါတီမွအပ မည္သည့္ပါတီမွ ထိုကဲ့သို႔ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း ရွိမည္မဟုတ္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment