8.06.2010

ထိုင္းPTT ကုမၸဏီ ျမန္မာအစိုးရထံမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွစ္၃၀စာ ၀ယ္ယူျပီးစီး


ၾသဂုတ္ ၆
ထိုင္းဘာသာျပန္ ကိုတီး(ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ျမန္မာနိုင္ငံသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ျဖစ္သည့္ M9 Block အတြက္ ေဇာတိကကုမၸဏီလီမီတက္တို ့ထံမွ ထိုင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီ PTT က ႏွစ္ေပါင္း၃၀အတြက္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔၀ယ္ယူလိုက္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္း နိုင္ငံအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းဘာသာထုတ္ ေခါင္စြတ္သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ေကာ္ပိုေရးရွင္း MOGE ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဦးလြန္းတင္ ထံသို႔ ထိုင္းနိုင္ငံဘက္မွ Dr. Chan Wannarat Nukul ႏွင့္PTT ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူ အႏိုလတ္ဆာႏုပိုတို႔ ယမန္ေန႔က အေရာင္း၀ယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္နိုင္သျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံစြမ္းအင္ ကိစၥအတြက္ သတင္းေကာင္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံထုတ္သတင္းစာတိုင္းလိုလုိတြင္ယေန ့ေဖၚထုတ္ေရးသားထားၾကသည္။
ေဒါက္တာ Chan Wannarat Nukul က“M9လုပ္ကြက္မွ ၁ဒႆမ၄ ထရီလီယံ ကုဗေပ ၀ယ္ယူလိုက္တာ ေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြက္လာမယ့္ ႏွစ္ေပါင္း၃၀အတြက္ လိုအပ္တဲ့စြမ္းအင္ကိစၥအတြ ဘာမွ ထည့္တြက္ စရာမလုိဘူး”ဟု သတင္းစာသို ့ေျပာဆိုသြားသည္။
တစ္ေန႕လွ်င္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ကုဗေပ ၃၀၀ မီလီယံစီတင္သြင္မည္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းသကၠရာဇ္၂၅၅၆ ခုႏွစ္စတင္၍ ေန႔စဥ္ ထိုင္းဘက္သို႔ ၂၄၀ မီလီယံ ကုဗေပစီ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ ကုဗေပ ၆၀မီလီယံကိုမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသဘဝဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သလို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ား အတြက္လည္း အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ ဓါတ္ဆီ လီတာ သန္း၂၄၀၀ ျပည္ပမွ တင္သြင္းရမႈကို သက္သာေစမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းအတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ေလးသိန္းခန္႔ကို သက္သာေစလိမ့္မည္ဟု ေျပာျပသြားသည္ဟု သိရပါသည္။
အာစီယံေဒသအတြင္း တည္ေဆာက္ေနေသာ ကီလိုမီတာ ၂၈၀၀မွ ၃၀၂၀ အထိ ရွည္လွ်ားေသာ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း၏ သြယ္တန္းမႈမ်ား ၿပီးစီးသြားလွ်င္မူ ေလာင္စာအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ပိုမို ျမန္ဆန္ လံုၿခံဳစြာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု Dr. Wannarat ကျဖည့္စြက္ ေျပာျပသြားခဲ့သည္ဟု ထိုင္း သတင္းစာ မ်ားက ေရးသားၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment