10.01.2010

ယာယီပတ္စပို ့လုပ္ခ ၄၅၀၀ ထက္ပိုယူပါက တိုင္ၾကားရန္ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးေျပာဆို

ေအာက္တိုဘာ ၁
ကိုတီး။ ထိုင္းဘာသာျပန္(ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ယာယီပတ္စပို ့လုပ္ခ ၄၅၀၀ ဘတ္ထက္ပိုယူပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၁၅၀၆ သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္း အလုပ္သမား ၀န္းၾကီး စလုန္ခ်ဳိင္း chlermchai က ၀န္ၾကီးဌာန ဆြမ္းေကၽြးပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း စာရြက္စာတမ္းမျပည့္စံုေသာ ေရြ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ႏွစ္သန္းေက်ာ္တို႔အား တရား၀င္ ျပဳလုပ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန၏ ၁၇ႏွစ္ေျမာက္ဆြမ္းေကၽြးပြဲေန႔ႏွင့္ ၀န္ထမ္း ေကာင္းမ်ား ဆုခ်ီးျမွင့္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးအသစ္က ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္ေန ့ကိုယာယီပတ္စပို ့၂၀၀၊၃၀၀ခန္ ့သာျပီးစီးေနျခင္းကိုလည္း တစ္ေန ့အနည္းဆံုး၁၀၀၀ ျပီးစီးေအာင္ ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ေျပာဆိုသည္။
အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုက္သျဖင့္ နိုင္ငံျခားသို႔ ထြက္ခြာျပီး အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကသည့္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စရိတ္စက အထူးသက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိသြားျပီးျဖစ္သည္။ ယခင္က ဘတ္သိန္းခ်ီေပးရသည့္ နိုင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ကိစၥရပ္အတြက္ ဘတ္ေငြႏွစ္ေသာင္းမွ သံုးေသာင္းအထိသာ ကုန္က်ပါေတာ့သည္။ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ား ပို႕ေဆာင္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီ ၅ခုတို ့အားလည္း အျပစ္ေပး အေရးယူေနဆဲျဖစ္သည္။
ထိုင္းနိုင္ငံသားမ်ားလည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသကဲ့သို ့အျခားနိုင္ငံကလည္း ထိုင္းနိုင္ငံ အတြင္းသို႔ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ေျပာဆိုသည္။
ျပီးခဲ့ ၂၆ ရက္ထုတ္ ေဒလီးနယူးသတင္းစာတြင္ေရးသားေဖၚျပထားေသာ သတင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment