1.10.2011

လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုး ဇန္နဝါရီ ၃၁တြင္ စတင္က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာ

ရန္ကုန္ ၊ဇန္နဝါရီ ။ ၂၀၁၀
ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မွ လြတ္ေတာ္ (၃) ရပ္လံုးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ ေန႔လည္ (၁)နာရီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လြတ္ေတာ္ သံုးရပ္စလံုးကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားအရ နအဖ မွ က်င္းပေပးသြားမည္ဟု ေၾကညာခ်က္က ဆိုပါသည္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ား စတင္က်င္းပၿပီး ၁၅ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို က်င္းပေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုပါလီမန္မွ ဒုတိယ သမၼတ သံုးေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုသံုးေယာက္ထဲမွ တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ႏွစ္ဦးသည္ ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment