5.21.2011

ငါးဖမ္းေလွ အနံ႔ဆိုးေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား၂ဦးခ်က္ျခင္းေသ တစ္ဦးေဆးရံုတင္ရ

Photobucket

ေမလ ၂၁
ထိုင္းဘာသာျပန္ ကိုတီး (ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေရလယ္ကၽြန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေကာ့စမီကၽြန္းေလွဆိပ္မွ ကိုကက နာ၀ီအမွတ္(၂) ငါးဖမ္းေလွမွ ျမန္မာအလုပ္သမား၂ဦး ငါးအပုပ္နံေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ေသဆံုးသြားျပီး တစ္ဦးကို ေကာ့စမီေဆးရံုသို႔ အေရးေပၚ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ထိုင္းရပ္သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။
ပံုမွန္ကမ္းကပ္ေနက် ေန ့ရက္ျဖစ္ေသာ ေမလ ၁၉ ရက္ေန ့ညေနတြင္ ေမွာင္ေနသျဖင့္ ၂၀ ရက္ေန ့မွ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ငါးမ်ားခ်ရန္ ဆိုက္ကပ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၉ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအလုပ္သမား ကိုအငယ္က ငါးပါကင္ အဖံုးအား ဖြင့္လိုက္စဥ္ ငါးအပုပ္နံ႔ ျပင္းျပင္းအား ရႈရိုက္ရသျဖင့္ မူးလဲေသဆံုးသြားခဲသည္။ ကိုအငယ္ ဆိုသူက ယခုကဲ့သို႔ လဲက်သြားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရေသာ အသက္၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္မိုး ဆိုသူက သြားေရာက္ဆြဲယူရာ ေမာင္မိုးပါ ခ်က္ျခင္းေသဆံုးသြားခဲ့ရသည္။ တျပိဳင္တည္းတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ေဇာ္ဆိုသူမွာ အသက္ဆံုးရႈံးမႈ မရွိေသာ္လည္း အေရးေပၚေဆးရံုသို ့ပို ့ေဆာင္ေပးခဲ့ရသည္။
အဆိုပါ ၀ါးတန္းေလွမ်ားတြင္ ရက္ေပါင္းရွည္ၾကာ ဖမ္းမိေသာငါးမ်ားအား ငါးဖမ္းေလွ ၀မ္းဗိုက္ အေအးခန္းတြင္ သိုေလွာင္ထားသည္။ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ငါးမ်ိဳုးစံုတို႔အား ေရခဲမ်ားျဖင့္ သိုေလွာင္ထားသည့္ အေအးခန္း စနစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲမ်ား ကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေရခဲနည္းလွ်င္ျဖစ္ေစ ေအာက္စီဂ်င္ ကုန္ဆံုးသြားျပီး အပုပ္နံ႔ျပင္းျပင္း (ဂက္စ္)မ်ားျဖစ္၍ အေအးခန္း အဖံုးမ်ားကိုဖြင့္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား မၾကာခဏ ေသဆံုးေလ့ရွိသည္။
ေလွပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေလွေပၚၾကီးၾကပ္သူတို႔အား ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။ အဆိုပါေလွေပၚတြင္ ျမန္မာေလွအလုပ္သမားေပါင္း ၃၄ ဦးရွိသည္။

No comments:

Post a Comment