6.21.2011

ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္ ၂၁ ဇြန္ ၊ ၂၀၁၁ ။
ဥေရာပ သမဂၢ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေရာဘတ္ ကူးပါး (Robert Cooper) ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ ညေနပိုင္းက ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ ႏွစ္နာရီၾကာခန္႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ည ၈နာရီခန္႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေဆြးေႏြြးပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာျပရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
သတင္းေထာက္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရုတ္သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသလားဆိုသည့္ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္ကမွ ဥေရာပ သမဂၢက သူတို႔၏ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို သက္တမ္းတိုးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု သူမအေနျဖင့္ နားလည္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
သူမအေနျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လက္ရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားကို စစ္အုပ္စုက တိုက္ခိုက္ေနေသာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ၿပီး ထိုအၾကပ္ အတည္းမ်ားကို ေျပလည္ရန္မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment