12.15.2008

ကမၻာေရြ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေန႔ဂုဏ္ျပဳေသြးလွဴ


ဒီဇင္ဘာ ၁၄

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကမၻာ ေရြ ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔ (ခ်ဴလာ ဗဟို အမ်ိဳးသား ေသြးလွဴဘဏ္)တြင္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ယခုေသြးလွဴပြဲကို ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ရခိုင္အလုပ္သမား သမဂၢတို႔ က ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး အလုပ္သမား ၅၀ေက်ာ္ ပါ၀င္ ဆင္ႏဲြခဲ့ၾကသည္။

ယခုေသြးလွဴပြဲကို ဦးေဆာင္ စီစဥ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ (ဘန္ေကာက္)မွေကာ္မီတီ၀င္ ကိုေအာင္ျမင့္သိန္းက ( အလုပ္သမားေတြ အေပၚမွာ အခ်ိဳ ႔ ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြ အျမင္မရွင္းလင္းၾကဘူး။ က်ေနာ္္တို႔ ေစတနာ မနည္းတဲ့ အေၾကာင္းျပတာပါ ကိုယ္၀န္ရွိၾကသူေတြနဲ႔ ညအိပ္ေရး ပ်က္ထားသူေတြ ဆယ္ေယာက္ေလာက္ မလွဴခဲ့ရပါဘူး)ဟု ေျပာသည္။

ရခိုင္ အလုပ္သမားသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုဥကၠာက (က်ေနာ္တို႔ တစ္ပတ္ေလာက္ကစျပီးလက္ကမ္းစာရြက္ေတြ ျဖန္႔ထားခဲ့ပါတယ္၊ ေသြးလွဴမယ့္ လူေတြ ညအိပ္ပ်က္မခံဖို႔ အားရွိတဲ့အစားအစာေတြ စားထားဖို႔ေပါ့။ ေရာင္ျခည္ ဦး ကေတာ့ ဒီအၾကိမ္ပါဆိုရင္ ဘန္ေကာက္မွာ ေလးၾကိမ္ျဖစ္ျပီေပါ့၊ က်ေနာ္တို႔သမဂၢ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပထဆံုး အၾကိမ္ေပါ့ဗ်ာ)ဟု ေျပာသည္။

ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔ရွိ ျမန္မာေရြ ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားတို႔သည္ နီးစပ္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဧ။္ ဦးေဆာင္မွဳ ေအာက္ တြင္၊ ထိုင္းဘုရင္ေမြးေန႔၊ ကမၻာေရြ ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားေန႔ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ဧ။္ အေရးၾကီးေသာ ေန႔ရက္ မ်ားတြင္ ေစတနာ ထက္သန္စြာျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္အားခေငြမ်ားကို စားရိတ္ျပဳလွ်က္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔(ခ်ဴလာ ဗဟို အမ်ိဳးသား ေသြးလွဴဘဏ္)တြင္ ေသြးလွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကသည္။

ကိုေက်ာ္ေသာင္းမွေပးပို႕ပါသည္။

No comments:

Post a Comment