1.04.2009

NLD Special Statement ႏွင့္မဂၤလာ ၂၀၀၉


၂၀၀၉ မဂၤလာ ခုႏွစ္တြင္းသို ့ မဂၤလာရွိစြာ ျခည္းနင္း ၀င္ေရာက္ လာေလျပီနအဖ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး နီးလာျပီ။ အစိုးရမင္းမ်ား မ်ားလာေတာ့မည္။၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အမတ္မင္းမ်ား အေ၀းေရာက္ အစိုးရအဖြဲ ့ၾကီးကိုလည္းတိုးခ်ဲ ့ေတာ့မည္။ လက္ရွိအေ၀းေရာက္ အစိုးရမင္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလည္း မရႏိုင္ ေနာက္ထပ္ နံမည္တစ္မ်ိဴးႏွင့္ အစိုးရတရပ္ ေပၚလာမလိုျဖစ္ေနရာမွ ပူးေပါင္း၍ တိုးခ်ဲ ့ဖြဲ ့စည္းေတာ့မည္ၾကားရ၍ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ၀မ္းသာရမလိုျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိ အေ၀းေရာက္ အစိုးရ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ကလည္း သူမသိလို ့ေျပာေနသည္။ မည္သို့ျဖစ္ေလမည္မသိ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သူသာလွ်င္၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ျဖစ္ေလသည္ ဟူ၍ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ဦးစိန္၀င္းက ေျပာလာလွ်င္ မည္သို ့လုပ္ၾကမည္နည္း။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုးခ်ဲ ့ဖြဲ ့စည္းျပီးပါက ၀န္ၾကီးမ်ား၀န္ကေလးမ်ားေပါမ်ားလာေတာ့မည္။

နအဖအစိုးရမင္းမ်ားက ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး မ်ားကလဲမ်ားလွသည္ ။နံမည္အတိအက် သိရ၍ အတိုက္အခံမ်ားက ေတာ္လွေလသည္။ နံမည္တူ စက္ရုံအလုပ္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား ေက်ာခ်မ္းစရာ ေကာင္းလွသည္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားနွင့္ နံမည္တူေနက ခက္လွေျချပီ။ ျမန္မာျပည္အငတ္ေဘး က လြတ္နိုင္စရာ နယ္စပ္သို ့အလုပ္လာလုပ္ခါမွ ေထာက္လွမ္းေရးလို ့ စြပ္စြဲခံရလွ်င္ ကိုယ္က်ိဴးနဲရေျခမည္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အတိုက္အခံတို ့လုံျခံဳေရး တိုးျမွင့္ရေတာ့ေပမည္။ ကိုယ္ေဘး၀န္းက်င္၌ ေထာက္လွမ္းေရး ယူဆရသူတို ့ရွိမရွိ အကဲခတ္ရေပေတာ့မည္ ။လူၾကီးမ်ားနွင့္ မသင့္ျမတ္သူတို ့ေထာက္လွမ္းေရး ျဖစ္ေနက ခက္ေပေတာ့မည္။ ျပည္သူလူထုၾကီးကို စည္းရုံးေရးလုပ္စရာမလိုေပ။ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားတိုးလာလွ်င္ ခက္ေပမည္မဟုတ္ေလာ။ ကမၻာအင္အားၾကီး ႏိုင္ငံမ်ား စီမံခန္ ့ခြဲေရးညံ့ဖ်င္း၍ စီးပြားေရး က်ဆင္းရေလသည္ ။ သူတို ့မွာ အစိုးရမင္း အဖြဲ ့မ်ား နည္းလွလို့ျဖစ္ရသည္ ။ကြ်နု္ပ္တို႕ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ပူစရာမလိုေပ၊ အစိုးရမင္းမ်ား မ်ားလာေတာ့မည္ ျဖစ္၍ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီနွင့္ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီမ်ား တစ္ခုခု မ်ားမၾကာမီ ကြ်န္ုပ္တို ့ ရလာေပေတာ့မည္ျဖစ္၍ အစိုးရမင္းမ်ား မ်ားျပားေသာ္လည္း ျပည္သူျပည္သားတို ့အဖို ့၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္မိရပါေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုနွစ္ႏွစ္သစ္ မဂၤလာ အခါသမယတြင္ ၀မ္းေျမာက္ပိတိ ဂြမ္းဆီထိျဖင့္ ဇနပုဒ္မွ ေအာင္တုတ္ (ယာေတာကသာေဗ်ာႏွင့္ အမ်ိဴးမေတာ္ပါ) မိတ္ေဆြမ်ားထံ နုတ္ခြန္းဆက္သ လိုက္ပါသည္။

ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ (စိတ္ညစ္ဖို ့)……..သာဓု၊သာဓု၊

သာဓု

အီးေမးမွ ေပးပို႕လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေန အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲေပးပို႕ခ်က္မ်ား

အဖိႏွိပ္ခံ ဗမာျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ကေတာ့ မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္မွာပါ။
ဒါေပမယ့္ နအဖ နဲ႔ နအဖ ေဒါက္တိုင္ေတြနဲ႔
နအဖ လက္သပ္ေမြးထားတဲ့ သူေတြနဲ႔
နအဖ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနက လူေတြနဲ႔
ေနာက္ဆံုး ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ --
ယာတာကသာေျဗာကိုပါ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအရ
ထည့္သြင္းထားရမယ္ဆိုတဲ့လူေတြ
အတြက္ကေတာ့
အမဂၤလာႏွစ္ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တခုက်န္သြားလို႔

ေမာင္ရင္ ပို႔ထားတဲ့ အီးေမးလိပ္စာေတြကိုၾကည့္လိုက္
ေတာ့ေတာ္ေတာ္စံုတာဘဲ။ ေအ ကေန ဇက္ အထိ။
အီးေမးလိပ္စာေတြစုေဆာင္းရတာလည္း စီမံကိန္းထဲက အေျခခံ
က်တဲ့ လုပ္ငန္းတခုျဖစ္မယ္ထင္တယ္။

ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ဆက္လုပ္ေလ

ေစာင့္ၾကည့္ေသးတာေပါ့။

No comments:

Post a Comment