3.24.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကာက္ရြံျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရး

အပိုင္း ၇
ေဒၚခင္ၾကည္က က်မတုိ႔ကုိ သူမေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာကုိ ေျပာျပတတ္ ၿပီး “စု” လည္း ဤအျဖစ္အပ်က္အားလုံးကုိ သိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ အလုပ္တာဝန္မွ အၿငိမ္း စားယူၿပီးေနာက္မွာပင္ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ အလြန္သုိသိပ္ျခင္း၊ မွန္ကန္စြာ ဆုံးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ ရွိခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာမူ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း လက္ရုံးရည္ေရာ၊ ႏွလုံးရည္ပါ ျပည့္ဝရေအာင္ တသက္တာလုံး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။

စု၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ႀကံ့ခုိင္ေသာ စိတ္ဓါတ္တုိ႔၏ ဇစ္ျမစ္ကုိ ေလ့လာစူးစမ္းရာတြင္ က်မ၏ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမႀကီးကုိအမွီျပဳကာ အလြန္ထူးဆန္းရွားပါးေသာ အဖူးအပြင့္ကေလးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာရသကဲ့သုိ႔ပင္ မိဘႏွစ္ဦးကုိ အရင္းခံၿပီး ဤထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ရင္ေသြးတစ္ဦး ျဖစ္ထြန္းလာရပုံကုိ ဆက္သြယ္ၾကည့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

“စု” ႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရား ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တည့္မတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္ ရွိျခင္း၊ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲလုံ႔လႏွင့္ စူးစူးစုိက္စုိက္ ရည္မွန္းခ်က္သို႔ေရာက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္တတ္ျခင္း စေသာ အရည္အေသြးမ်ားသည္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခါမ်ားတြင္ စိတ္ဓါတ္က်ေလ့ မရွိျခင္း၊ ဘယ္အရာကုိမဆုိ အေကာင္းဘက္မွ ၾကည့္တတ္ျခင္း၊ သူတပါး၏ ဆိုလုိရင္းကုိ နားလည္တတ္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ရန္မူမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရ ေသာအခါ ဣေႁႏၵမပ်က္ျခင္း၊ သႏၷိဌာန္ခုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္လည္း အတူတြဲလ်က္ ရွိေနပါသည္။ သူမ ေအာက္ စဖုိ႔ဒ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မဘဝႏွင့္ သူမ၏ သားႏွစ္ေယာက္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမႈ၊ အင္အားခ်ိနဲ႔သူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအေပၚ ဂရုစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္မႈ၊ သူမ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြအသိုင္းအဝုိင္း၊ ပုိမုိတုိးပြားလာေသာ သူမ၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ သူမ၏အဆုိအရ သူမခင္ပြန္းသည္ကုိ စံနမူနာျပဳ၍ အားက်အတုယူၿပီး ပညာထူးခြ်န္ေအာင္ ေလ့လာလုိက္စားမႈ၊ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္ မ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား အားလုံးတုိ႔ကုိ စုေပါင္းလုိက္ေသာအခါတြင္ ရလဒ္မွာ ရင့္က်က္မႈ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ဆက္ဆံတတ္မႈ အလြန္အေရးပါေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ လုိလားစြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာမႈတုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အတုိေျပာရလွ်င္ “စု”သည္ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ရာ၊ အားထားရာ ျဖစ္လာပါသည္။

ယခု လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သူမအတြက္ အခ်ိန္သည္ ရပ္တန္႔လ်က္ ရွိေနသကဲ့သုိ႔ ထင္ရေသာ္လည္း သူမ၏ အရည္အေသြးမ်ား ပုိမုိစူးရွေတာက္ေျပာင္လာမႈကုိမူ မတားဆီးႏုိင္ပါ။ သူမကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရေသာ လူတစုကိုယ္တုိင္ကပင္ သူမကုိ အထင္မႀကီးဘဲ မေနႏုိင္ၾကဟု ယူဆပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား အေပၚ လႊမ္းၿခဳံလ်က္ရွိသည့္ “ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆုိေသာ မိႈင္းထုႀကီး” ကုိ ၿဖိဳခြဲပစ္ရန္ သူမ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာ အလြန္မြန္ျမတ္လွေသာ ရည္မွန္းခ်က္တရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဤရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တုိက္ပြဲဝင္ရန္အတြက္ သူမတြင္ ကာယစြမ္းရည္၊ ဥာဏ္စြမ္းအား၊ ျဖဴစင္ေသာကုိယ္က်င့္တရားတုိ႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပါေစ။

“စု”ႏွင့္ သူမ၏ မိသားစုတုိ႔အေၾကာင္းကုိ အထက္ပါအတုိင္း က်မေရးခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်ိန္အတြင္း ကြ်န္မတုိ႔၏ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မည္သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရပါသ လဲ။ “စု” တစ္ေယာက္ေရာ ဘယ္မွာလဲ။ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေန သည္ဟု အသံေကာင္းလႊင့္ေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(နဝတ)က သူတုိ႔အေျပာ ႏွင့္ညီေအာင္ ဘာေတြမ်ားလုပ္ေနၾကပါသလဲ။

ဝမ္းနဲစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ က်မတုိ႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ဘဝမ်ားမွာ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈႏွင့္ နာက်င္မႈမ်ား ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမွာ လည္း နိမ့္က်ၿမဲသာျဖစ္ပါသည္။ နဝတ က ေစ်းကြက္တြင္ လူသုံးကုန္မ်ား ပုိ၍ ေပါမ်ားလာပါသည္ဟု ဆုိေသာ္ လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တက္ၿမဲတက္လွ်က္သာ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ျမန္မာတျပည္လုံးကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း က လႊမ္းမုိးထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း ထုံးစံအတုိင္း ေနရာအႏွံ႔ ရွိေန ပါသည္။ မည္သူမွ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး မယုံၾကည္ရဲၾကပါ။ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ တဖတ္သက္အမိန္႔စီရင္ခ်မွတ္ျခင္း မ်ား၊ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ကသာ ႀကီးစုိးျခယ္လွယ္ျခင္းတုိ႔လည္း ဆက္၍ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ တပ္မေတာ္အတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း လူတုိင္းအသိပင္ျဖစ္ ပါသည္။ မည္သည့္ေဝဖန္မႈကုိမွ ခြင့္မျပဳ၊ လက္ခံၾကပါ။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ဆုိသည္မွာလည္း လုံးဝမရွိပါ။

နဝတ က ၎တုိ႔၏ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ အနည္းငယ္ကုိ အေလ်ာ့ေပးသေယာင္ ဟန္ ျပေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေပၚတြင္ လူထုက ယံုၾကည္လာေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါ။ ထုိင္း၊ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ေမွာင္ခုိ ကူးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ တရားဝင္ခြင့္ျပဳၿပီး လမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ဘဝမ်ားကုိ မည္သုိ႔မွ် မေခ်ာင္လည္ေစပါ။ စစ္အစုိးရက တရုတ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ပုိမုိခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ စစ္ လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဖက္စပ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ႀကံေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ျမန္ မာျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဆင္းရဲ တြင္းပုိ၍ နက္ေစပါသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္မွ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ မတန္တဆ ေစ်းမ်ားေလ်ာ့၍ေရာင္းၿပီး ရ သည့္ေငြျဖင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာ မဆုံးႏုိင္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အ တြက္ လက္နက္မ်ားဝယ္ယူၾကပါသည္။

နဝတ က သူတုိ႔ေျပာသမွ်ကုိ ေခါင္းညိတ္မည့္သူမ်ားဟု ယူဆရေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စား လွယ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူၿပီး အမ်ဳိးသားညီလာခံတရပ္ က်င္းပေနပါသည္။ သူတုိ႔က “ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ အရင္းခံေသာ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ေရးဆြဲရန္” ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ေျပာပါသည္။ သူတုိ႔ေရြးခ်ယ္ ေခၚယူထားေသာ “ဟုတ္ကဲ့” ဟုသာေျဖရမည္ဟု ယူဆရသည့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွပင္ အခ်ဳိ႕က ေနာင္ အနာဂတ္တြင္လည္း စစ္တပ္က ယခုလုိပင္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ႏုိင္ရန္ အ ဆုိျပဳသည္ကုိ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ စူးစမ္းေလ့လာသူမ်ားက ဤအမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ လက္ရွိအာဏာရွင္ မ်ားအေနႏွင့္ အာဏာကုိ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ေအာင္ အကြက္ဆင္ထားေသာ လုပ္ရပ္တ ခုသာျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကပါသည္။

နဝတ အစုိးရသည္ ၎တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ ခ်မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးခံရပါသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ၁၉၉၁ ႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ေဝ ဖန္ကန္႔ကြက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာေၾကျငာခ်က္ တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အမည္ႏွင့္တကြ ထုတ္ေဖာ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္အတူ အျခားထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံအဖြဲ႕၏ အထင္ရွားဆုံးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ နဝတ က ဆက္၍ဖမ္းဆီးထားျခင္းကုိလည္း ရႈတ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ဤေကာ္မ ရွင္က ျမန္မာျပည္အတြင္း၌ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပုိ၍ဆုိးဝါးလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ မႈမ်ား၊ ဥပမာ ရြာမ်ားကုိ ရြာလုံးကြ်တ္ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားကုိ အတင္းအၾကပ္ စစ္တပ္အတြက္ ေပၚတာမ်ားအျဖစ္ခုိင္းေစကာ အစာမေကြ်းဘဲထားျခင္း၊ စစ္ေၾကာင္းအေရွ႕မွ မုိင္းရွင္းရာတြင္ လူမ်ားကုိအသုံးခ် ျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားမွ ဖမ္းဆီးေသာ စစ္သုံ႔ပန္းမ်ားကုိေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိပါ လူမဆန္စြာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ စက္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ အစီရင္ခံရန္အတြက္ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားအား ႏွစ္ႀကိမ္ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

နဝတအစုိးရသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တေလးတစားဆက္ဆံမႈကုိ ဆုံးရႈံးခဲ့ၿပီး ယခု မွသာ ျပဳျပင္ထားေသာ အသြင္တမ်ဳိးအား ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားကုိ တင္ျပရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ အခ်ည္ႏွီးပါတည္း။ ေယာက်ၤား၊မိန္းမ ကေလးမ်ားပါမက်န္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအားလုံးတုိ႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမုိကေရစီလြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထုိျမန္မာျပည္သူလူထုအေပါင္းအား ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ မည္သည့္အခါမွ ေမ့ႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ယခုတုိင္ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာ နည္း မ်ုဳိးစုံျဖင့္ အတုိက္အခံမွန္သမွ်ကို ႏွိမ္နင္းေခ်မႈန္းေနရာတြင္ အထူးသျဖင့္ လူမဆန္ေသာ ၫွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား အသုံးျပဳေနၾကသည္ကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားက စုံစမ္းသိရွိခဲ့ၾကၿပီး ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ နဝတ၏ အသိသာအထင္ရွားဆုံးေသာ အျပစ္တခုမွာ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့သည့္ “စု” တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေျမပုံေပၚကုိတင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံသုိ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကိစၥကုိ မေရရာေဝးကြာလွသည့္ အနာဂတ္ဆီသုိ႔ ေရႊ႕ ဆုိင္းထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားအလယ္တြင္ နဝတ စစ္အစုိးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာမွာ က်ဆင္းခဲ့ရသ၍ “စု” မွာမူ သူမ၏ ႏုိင္ငံတြင္း၌သာမက တကမာၻလုံး၏အျမင္တြင္ ဂုဏ္ရွိန္ျမင့္တက္ေက်ာ္ေဇာလ်က္ ရွိေနပါေတာ့ သည္။ သူမကုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဖမ္းဆီးထားၿပီး လူျမင္ကြင္းမွ ဖယ္ရွားထားသည့္ၾကားကပင္ သူမ၏ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ၁၉၉၀ ေမလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားဆုံး အႏုိင္ရခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႕ေနရာအႏွံ႔အျပား က သူမကုိ ဂုဏ္ထူးမ်ား၊ ဆုမ်ား အေျမာက္အမ်ား အပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္။ ထုိအထဲမွ အျမင့္မားဆုံးဆုတစ္ခုမွာ သူမ ၏ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ သူမ၏ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအတြက္ လူ႔ အခြင့္အေရးရရွိေအာင္ ရပ္တည္ခ်က္၊ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအတြက္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ႏုိဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိဘဲလ္ေကာ္မတီ၏ သဘာပတိက ဆုေပးပြဲတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း တြင္ “သူမသည္ ယခုအခါ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက က်န္အာရွတခြင္ႏွင့္ အျခားေသာ ကမာၻ႕ေနရာအႏွံ႔အျပား တုိ႔တြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ကုိ ဆန႔္က်င္တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚလာေရးတုိ႔အတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အထိန္းအမွတ္ သေကၤတတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္” ဟု ေျပာသြားပါ သည္။

၁၉၉၃ခု ႏွစ္ဦးပုိင္းက ေတာင္အာဖရိကမွ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘိေရွာ့တူးတူးႏွင့္ တိဘက္ဘုန္း ေတာ္ႀကီး ဒလုိင္လားမားတုိ႔အပါအဝင္ အျခားႏုိဘဲလ္ဆုရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးရန္ အထူးတုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အရာမထင္ခဲ့ပါေပ။ ထုိအဖြဲ႕က သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ နဝတႏွင့္ ကမာၻတဝွမ္းသုိ႔ အသံလႊင့္ခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔က “ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ လြတ္လပ္ျခင္း၏ အထိန္းအမွတ္သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ကုိလည္း စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္ဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူမကုိ လြတ္လပ္ခြင့္ျပန္ေပးရန္ သင့္ပါ သည္” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

အင္းလ်ားကန္ေဘးမွ သူမ၏ ေနအိမ္အတြင္း တဦးတည္း အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ခ်ည္ေႏွာင္မႈခံေနရသည္ မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ “စု” အေၾကာင္းကုိ က်မေတြးေနမိပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ဆုိးဝါးလွသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္အရာကမ်ား သူမကို စြမ္းေဆာင္ေပးေန ပါလိမ့္။

သူမအေကာင္အထည္ေဖၚ ႀကံေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အထူးမြန္ျမတ္လွၿပီး မလြဲမေသမု ခ် ေအာင္ျမင္ရလိမ့္မည္ဟူေသာ မည္သုိ႔မွ် ယိုင္ႏွဲ႔ဖ်က္ဆီးပစ္၍ မရႏုိင္သည့္ ခုိင္မာေသာယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခု သူမတြင္ ရွိပါလိမ့္မည္။

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ တြင္လည္း “စု” က သူမ၏ မိသားစုထံမွ အဆုံးစြန္ေသာ ယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားကုိ ရထားပါသည္။ “စု” ထံတြင္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္သတၱိမ်ား ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စူးရွထက္ျမက္ေသာ စိတ္စြမ္း အားႏွင့္ အသိဥာဏ္၊ အလိမၼာမ်ားလည္း ျပည့္စုံၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စည္းစနစ္လည္းက်ၿပီး သူမ၏ဘဝကုိ ပညာဗဟု သုတရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ားကုိ ေလ့လာက်င့္ႀကံျခင္းအားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းတတ္ပါသည္။

သူမ၏ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေမတၱာ ေစတနာႏွင့္ လူထုတရပ္လုံးကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ေလးစားခ်စ္ခင္စြာ သတိရလ်က္ရွိေနေၾကာင္းမ်ားကုိ “စု” အ ၿမဲစဥ္းစားေနလိမ့္မည္ဟု က်မထင္ပါသည္။

သူမက အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈ ရရွိေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီး သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေအာင္ နဝတ အစိုးရကုိ ယခင္ကလည္းဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ယခုထိလည္း ဖိတ္ေခၚေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

“စု” သည္ က်မတုိ႔၏ ျမင္ကြင္းမ်ားမွ ေပ်ာက္ေနေသာ္လည္း က်မတုိ႔၏ အေတြးမ်ားထဲမွ မည္သည့္အခါ မွ ကြယ္ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားေရာ၊ ျပည္ပတြင္ေရာက္ေနသူ ျမန္မာတုိင္း ရင္းသားမ်ားပါ အားလုံးက “စု” ကုိသတိရေနၿပီး၊ “စု” အေၾကာင္းကုိ ေတြးေတာလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ ကမာၻ ကလည္း “စု” လြတ္ေျမာက္လာမည့္ေန႔ကုိလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လမ္းျပေခၚေဆာင္ရမည့္ သူမ၏ ကံၾကမၼာကုိ သူမျဖည့္ဆည္းခြင့္ရေတာ့မည့္ ထုိအခ်ိန္အခါ ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ “စု” သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ရွိေနပါသည္။ “စု” သည္ ျပည္သူလူထုဘက္မွ သာ ရပ္တည္ပါသည္။ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ “စု” ကျဖည့္စြမ္းေပးမည္ဆုိ သည္ကုိ စုိးစဥ္းမွ်ပင္ သံသယမျဖစ္မိပါ။

”စု” လြတ္ေျမာက္လာမည့္ေန႔ကုိသာ က်မတုိ႔အားလုံး ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ေစာင့္စားေနမိၾကပါေတာ့သည္။


မသန္းဧ

၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ

No comments:

Post a Comment