5.04.2009

ျမန္မာ့သတင္း ကမာၻ႕သတင္း

Captain Richard Phillips testifying on Capitol Hill, 30 Apr 2009

၀က္တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးဟာ ေစာေစာပိုင္းက လူေတြ ေၾကာက္ရြံ႕ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသေလာက္ ကူးစက္ ေရာဂါအျဖစ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္တဲ့ အေနအထား ရွိခ်င္မွ ရွိလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ သတင္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ အေမရိကန္ က်န္းမာေရး အရာရွိေတြကေတာ့ ဒီကိစၥကို အထူး သတိထားၿပီး တုန္႔ျပန္ၾကပါတယ္။


မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း - ၂
သတင္းဓာတ္ပုံ
ေမ ၅၊ ၂၀၀၈
အျပည့္အစုံသိုႛ ...

ျမစ္နဲ႔ ေက်ာက္ေဆာင္

တင္ကိုမင္းညိဳ

ေမ ၄၊ ၂၀၀၉

တရစပ္ စီးဆင္းေနတဲ့ျမစ္ကိုေငးလို႔

ရယ္ေမာေနတဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္

အကာလ အေမွာင္ထဲမွာ ….။
အျပည့္အစုံသိုႛ ...

ေခါင္းစဥ္မဲ့စာတမ္း

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

နာဂစ္မုန္တုိင္းႏွစ္ပတ္လည္ (ေမလ ၂-၃ ၂၀၀၈)

အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူမ်ားလည္း ပါသည္။

အဲဒါ မဆန္းပါ။ ထုိအထဲတြင္ အသက္ ၁၈ ၊ ၂၀ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးေတြ ပါသည္။

ဒီအရြယ္ကေလးေတြက အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္ေနၾကသည္။

သူတုိ႕မိဘေတြ၊ အဖုိးအဖြားေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္လို႕လဲ ဟု ကၽြန္မ မေမးရက္ပါ။
အျပည့္အစုံသိုႛ ...


more

No comments:

Post a Comment