5.03.2009

သူတို႔အေတြး သူတို႔အျမင္

ေပးစာ တေစာင္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္
ေဌးေဇာ္ အင္းဝ၏ အေတြးအျမင္ ေဌးေဇာ္ အင္းဝ၏ အေတြးအျမင္
Publish at Scribd or explore others:

သူတို႔အေတြးသူတို႔အျမင္တြင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားသာ ျဖစ္၍ ဤဘေလာ့၏ အာေဘာ္မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစ အပ္ပါသည္။Align Center

No comments:

Post a Comment