ဘန္ေကာက္ ျမန္မာသံရံုးေရွ႔

4MMan5

အာဇာနည္ေန ့ ( ျမန္မာနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသမဂၢ)

Sunday, July 19, 2009


ျမန္မာနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသမဂၢ အာဇာနည္ေန ့ စကား၀ိုင္း