7.20.2009

NLD အမ်ိဳူးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္က်င္းပေသာ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား မွတ္တမ္း

သဘာပတိ မိန္႔ခြန္း
IMAGE0032


IMAGE0033


အာဇာနည္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
IMAGE0034


IMAGE0039


IMAGE0040


IMAGE0041


IMAGE0042


P1010995


P1020068


P1020064


P1020070


P1010998


P1020002


P1020019


P1020099


P1020010

No comments:

Post a Comment