7.31.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရံုးခ်ိန္းကို ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔သို႔ ေရႊ႔ဆိုင္း


ၾကားျဖတ္သတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ အမိန္႔ခ်မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ အမိန္မခ်ပဲ ေနာက္လ ၁၁ ေန႔သို႔ ေရႊ႔ဆိုင္းေၾကာင္း ရံုးခ်ိန္းကိုသာ ဖတ္ၾကားသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အင္းစိန္ေစ်းကို အဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ခုိင္းထားျပီး အေစာပို္င္းရက္မ်ားကကဲ့သို႔ပင္ အင္းစိန္လမ္းၾကီးကို ပိတ္ထား သည့္အျပင္ လမ္းသြယ္မ်ားကိုပါ ပိတ္ဆို႔ထားလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ လံုျခံဳေရးတင္းၾကပ္သည့္ၾကားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္းျပသသည့္အေနျဖင့္ ပါတီဝင္မ်ားအပါအဝင္ လူ ၅ဝဝ ခန္႔ စု႐ုံး ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾကသည္။

ၿမိဳ႔ခံ တဦးက ယေန႔တြင္ လာေရာက္ သတင္းနားေထာင္သူမ်ား၊ အားေပးၾကသူမ်ားမွာ ယခင္ေန႔မ်ားကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသျဖင္ တစံုတရာ ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာမည္ကို စိုး၍ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပ ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆေန ၾကသည္။

စစ္ဘက္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ေျပျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ဒဏ္ခ်သင့္ မခ်သင့္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အယူအဆကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သိရပါ သည္။

၃၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ယေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးခံရသူ စုစုေပါင္း ၂၃ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ထိုအထဲမွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွႏွင့္ ေအာင္လံအမတ္ ဦးညြန္႔လိႈင္တို႔ကို ယေန႔နံနက္က ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

No comments:

Post a Comment