8.06.2009

မီဒီယာကို စည္ဘီယာတိုက္မည့္ဟု ႀကဳံး၀ါးေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဆိုသူဘိုေက်ာ္ဆန္း

(Original Message)

SPDC Minister of Infomation Bo Kyaw San
SPDC Minister of Infomation Bo Kyaw San

No comments:

Post a Comment