8.10.2009

အတုႏွင့္အတူ...

အစိုးရအတု
အဲဒီအတုႀကီးေအာက္မွာမွ
အၿပဳံးအတုေတြ ကိုယ္စီနဲ႔
လူအတုေတြက...။

ဥပေဒအတု
အဲဒီအတုႀကီးေအာက္မွာမွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုေတြ ကိုယ္စီနဲ႔
လူအတုေတြက...။

လႊတ္ေတာ္အတု
အဲဒီအတုႀကီးေအာက္မွာမွ
အေျခခံမူအတုေတြ ကိုယ္စီနဲ႔
လူအတုေတြက...။

ႏိုင္ငံသားအတု
အဲဒီအတုႀကီးေအာက္မွာမွ
မွတ္ပံုတင္အတုေတြ ကိုယ္စီနဲ႔
လူအတုေတြက...။

ေတာ္လွန္ေရးအတု
အဲဒီအတုႀကီးေအာက္မွာမွ
ေၾကြးေၾကာ္သံအတုေတြ ကိုယ္စီနဲ႔
လူအတုေတြက...။

ဒုကၡသည္အတု
အဲဒီအတုႀကီးေအာက္မွာမွ
ခံစားခ်က္အတုေတြ ကိုယ္စီနဲ႔
လူအတုေတြက...။

အတုေတြကိုမွ
လိုက္လံတုပေနရဆဲ...။

တေန႔စစ္လာမလား
တေန႔မွန္လာမလားနဲ႔
ထိုးလိုက္ရတဲ့ဖို...၊
ဝိ္ဇၨဓိုရ္ေတြမွာ
ရင္ဘတ္ႀကီးသာ
ေဟာင္းေလာင္းက်န္ခဲ႔တယ္။

ေဇာ္မ်ဳိးလြင္
၂၀၀၉၊ ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၾကာသပေတးေန႔။
ကာတြန္း (ဟန္ေလး)

No comments:

Post a Comment