8.10.2009

၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ယခင္ကထက္ လံုၿခံဳေရးမ်ား ပိုမိုခ်ထားရန္ျပင္ဆင္ေန

ၾကားျဖတ္သတင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအား မနက္ျဖန္ ၁၁ ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔တြင္ အၿပီးအျပတ္ အမိန္႔ခ်မည္ဟု သတ္မွတ္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ္လည္း ထိုေန႔အေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။
အမ်ားစုက ဂၽြန္ယက္ေတာကို ေဆးရံုတင္ထားရဆဲ အခ်က္အေပၚ မူတည္၍ အမႈကို ေနာက္ထပ္ ေရႊ႕ဆိုင္း လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလဲ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ယူဆေန ၾကေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ မနက္ျဖန္တြင္ ယခင္ေန႔မ်ား ထက္ပိုမို လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ထား လိမ့္မည္ ဟု ေျပာျပၾကပါသည္။
ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသူ တဦးက မနက္ျဖန္တြင္ ယခင္ေန႔မ်ားကဲ့သို႔ အင္းစိန္ကုန္း တံတားမွ စတင္ပိတ္ဆို႔မည့္ အစား အင္းစိန္ မီးရထား ေဘာလံုးကြင္း မေရာက္ခင္ဘက္မွ စတင္ပိတ္ဆို႔ၿပီး အျခား လမ္းေၾကာင္း တခု ျဖစ္ေသာ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းဘက္မွ လာမည့္လမ္းေၾကာင္းကို လမ္းသစ္လမ္းဘက္မွ စတင္ပိတ္ဆို႔ ရန္ ျပင္ဆင္ ထားၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာ ရံုးခ်ိန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူမ်ား အင္းစိန္ပန္းၿခံတြင္ စုရံုး ခဲ့ၾက ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို အင္းစိန္ေထာင္ ႏွင့္ပိုမို ေဝးသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာၾကပါသည္။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ နအဖတို႔မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ ခ်မွတ္သည့္ ေန႔တြင္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို အင္းစိန္ေထာင္ႏွင့္ အေဝးဆံုးတြင္ ရွိေနေစရန္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကပါသည္။
စစ္ဘက္ နီးစပ္သူ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ကမူ စစ္အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေပၚ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သင့္ မသင့္ အေပၚ ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ မနက္ျဖန္တြင္ ယက္ေတာ၏ က်န္းမာေရးကို အေၾကင္းျပ၍ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ေၾကင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment